Rådet for Sikker Trafik: Motordrevet legetøj skaber kaos på cykelstien

DEBAT: Transportministeren vil tillade motoriseret legetøj på de danske veje. Men der er ingen tvivl om, at det vil medføre flere ulykker, skriver Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Af Mogens Kjærgaard Møller
Administrerende direktør, Rådet for Sikker Trafik

Er det udtryk for fremsynethed – eller er det udtryk for uansvarlighed – når man som stort set det eneste land i Europa nu vil tillade alle mulige former for legetøj som transportmiddel ude i trafikken? 

Rådet for Sikker Trafik er ikke i tvivl. Det vil føre til flere ulykker, når man lukker op for små, motoriserede køretøjer på cykelstierne. 

Forestil dig en 15-årig dreng, der står og balancerer på et elektrisk skateboard, der kører 20-25 km/t., mens han overhaler cyklister og kører ud i et stærkt trafikeret kryds med cykler, fodgængere, biler og højresvingende lastbiler.

Bag ham kommer en jævnaldrende susende på en af de såkaldte elcykler, speed pedelecs, der kan køre helt op til 45 km/t.

Han kan drøne derudad uden nogen form for forudgående køreundervisning og vinke til ham på knallerten, der med 30 km/t. som topfart både har fået en grundig køreuddannelse, og som bevis på sine kørefærdigheder er udstyret med et kørekort.

Kombiner det med motoriserede rulleskøjter og segboards, som det slet ikke er muligt i en given kritisk situation effektivt at bremse.

Der skal vist ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad det kan føre med sig af risikable situationer i trafikken. Dette nye politiske initiativ med et virvar af nye køretøjer på cykelstien vil bestemt ikke gavne ikke trafiksikkerheden.

Nye "lege"-køretøjer er farlige i trafikken
Det er en af grundene til, at Rådet for Sikker Trafik overordentligt er betænkelige ved den politiske beslutning om at slippe små, motoriserede køretøjer som skateboards, uniwheels, segboards, rulleskøjter med videre løs i trafikken.

Køretøjer, som indtil nu har været betegnet som legetøj, hvilket betyder, at de ikke har måtte køre på offentlig vej, men at de var henvist til områder, hvor folk ikke kom i karambolage med andre trafikanter.

Desuden er vi bekymret for, at højere hastigheder – og især store forskelle i hastigheder mellem forskellige transportmidler på samme areal – utvivlsomt vil betyde flere tilskadekomne, mere utryghed og flere konflikter i trafikken generelt.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen(LA) har begrundet liberaliseringen med, "at vi skal imødekomme befolkningens interesse for de nye køretøjstyper og følge med den teknologiske udvikling".

Men er det overhovedet et folkeligt ønske, at dette virvar af nye køretøjer skal ud i trafikken?  

Kun få danskere er for legetøj i trafikken
Rådet er i en tæt dialog og i et tæt samarbejde med blandt andet landets kommuner og skoler og har aldrig nogensinde hørt, at dette skulle være tilfældet. Og i de tilkendegivelser, som forslaget har udløst i medierne, synes det da også særdeles vanskeligt at spore den folkelige begejstring.

Tværtimod har vi kunnet konstateres en udtalt og helt forståelig skepsis overfor forslaget om at lade små motoriserede køretøjer suse afsted på cykelstierne med hastigheder, der er højere end mange cykler.

For nylig har Rådet for Sikker Trafik spurgt flere end 2.100 danskere, hvad de mener om de små, motoriserede køretøjer i trafikken. Hele 55 procent synes, det er en dårlig eller meget dårlig idé, og kun 21 procent svarer, at de synes, det er en god idé.

Kigger vi rundt i Europa, er der stort set heller ingen steder, hvor man har valgt at tillade alle disse "nye køretøjer" ude blandt den etablerede trafik.

For få uger siden kunne de mange danskere, der modtager tilbud fra tilbudstjenesten Spotdeal læse, at man nu til halv pris kunne blive den lykkelige ejer af et af de originale motoriserede segboards, der er i stand til at køre 20 km/t.

Og hvordan beskrives dette segboard så af sælgeren og producenten selv? 

Ja, som "et moderne og populært stykke legetøj for store børn, unge og voksne", hvor du "kan du more dig med at køre forlæns, baglæns, i cirkler eller rundt om dig selv". Og det er jo netop, hvad det er – legetøj! 

Dette legetøj skal vi altså nu have ind på cykelstien mellem knallerter, cykler, speed pedelecs med mere og ud imellem trængselsramte bilister og højresvingende lastbiler.

De bløde trafikanter er i forvejen udsat i trafikken
Rådet for Sikker Trafik er ikke imod nye køretøjer. Men vi opfordrer kraftigt til, at man tænker sig godt om og tænker på trafiksikkerheden, før man giver los for alskens nye påhit af køretøjer uden reelle bremser eller sikkerhedsanordninger og blot siger: "Løsladt til gaden". 

Cyklister og fodgængere halter klart efter andre trafikantgrupper, når vi ser på ulykkesudviklingen. Der er med andre ord stadig alt for mange af de bløde trafikanter, der kommer til skade i trafikken.

Det er grunden til, at Færdselssikkerhedskommissionen i 2016 og 2017 har udpeget netop cyklisters og fodgængeres sikkerhed i trafikken som et særligt fokusområde.

At indføre en blanding af små, elektriske køretøjer på cykelstier, der ikke er dimensioneret til det, sammen med tusindvis af cykler og superhurtige såkaldte elcykler, speed pedelecs, er ikke noget, der vil fremme trafiksikkerheden, og det går stik imod Færdselssikkerhedskommissionens anbefalinger.

Politisk har man som nævnt argumenteret med, at der er en folkelig interesse for de her nye køretøjer, at det er en del af udviklingen, og at de nye køretøjer skal sikre borgerne en fleksibilitet.

Men ret beset er det vel politikernes opgave at styre udviklingen – ikke at lade sig forføre af den.

Forrige artikel Debat: Togdriften er død i 2030 Debat: Togdriften er død i 2030 Næste artikel Bondam: LA bag absurd Bondam: LA bag absurd "bilreklame" med absurd timing