Storbyer: Mobilitetsområdet kræver fælles løsninger

DEBAT: Mobilitetsområdet kræver en fælles statslig strategi, der bl.a. bør fremme muligheden for at skifte til offentlig transport fra cykel eller bil. Det skriver de politisk ansvarlige for teknik- og miljøområdet i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers. 

Af Morten Kabel (EL), Kristian Würtz (S), Jane Jegind (V), Hans Henrik Henriksen (S), Anders Kronborg (S), John Snedker (S) og Frank Nørgaard (DF)
Politisk ansvarlige for teknik- og miljøområdet i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers

Der kommer til at ske store ændringer på mobilitetsområdet i de kommende årtier. Byerne vokser, mens ny teknologi kommer til og forandrer både arbejdsmarkedet og trafikken.

Det er svært at forudse omfanget af forandringerne, men der kan ikke være tvivl om, at de kommer til at påvirke landets store byer først.

Her bor der mange mennesker, som skaber en stor daglig trafik – og her kommer folk pendlende ind om morgenen, for det er de store byer, som er centrum for væksten i Danmark.

Derfor er det vigtigt, at vi kigger overordnet på hele mobiliteten i og omkring byerne. Vi skal træffe de rigtige beslutninger kommunalt og statsligt, så vi får den bedst mulige mobilitet for vores investeringer.

I både Aarhus, Aalborg og Odense bliver mobilitetsplanlægningen udarbejdet efter det svenske firetrinsprincip, hvor fokus er på at ændre transportadfærd og udnytte den eksisterende vejkapacitet optimalt.

Lettere at kombinere forskellige transportmidler 
I første omgang er der behov for at styrke samspillet mellem transportformerne. Kort og godt skal det være let at kombinere bilen eller cyklen med bussen eller toget.

For eksempel bør det være muligt at parkere bilen ved et Park & Ride-anlæg, hvorefter effektiv offentlig transport klarer resten af turen til universitetet, hospitalet eller bymidten.

Men cyklen skal også i spil. På såkaldte Park & Bike-stationer kan der tilbydes gratis parkering til bilen – og sikker opbevaring af cyklen. Disse tiltag vil forhåbentlig få flere borgere til at kombinere bilen og cyklen til gavn for både trafikafvikling, miljø og sundhed.

Det skal grundlæggende gøres nemt og enkelt at skifte mellem transportmidlerne, og dette kræver både lokal og national koordination. Først og fremmest skal der være gode knudepunkter samt overensstemmelse i køreplaner med videre.

Men dernæst skal der være sammenhæng mellem befolkningstilvæksten, den stigende trafikmængde og kapaciteten på motorveje og skinnenet. Dette bør prioriteres af hensyn til de store byer og den samlede vækst i landet.

Førerløse biler kræver national strategi 
Vi får ligeledes brug for en national retning og statslige initiativer i forhold til den enorme teknologiske udvikling, som mobilitetsområdet står foran. Det er ikke længere et spørgsmål, om der kommer selvkørende biler på de danske veje – det er kun et spørgsmål om tid.

Førerløse biler kræver, at vi får tilrettet lovgivningen, så bilerne kan komme på vejene, efterhånden som teknologien modnes. Først vil bilerne selv klare turen på motorvejen eller parkeringen, men på sigt kan vi slappe af eller arbejde på hele turen.

Det vil ændre vores hverdag betydeligt, og hertil kommer, at førerløse biler kan køre langt tættere og parkere bedre end os selv, så vi vil opleve en langt bedre udnyttelse af vores vejkapacitet.

På den anden side kan smarte, mindre biler gøre bilen til et mere interessant valg for flere. Hvis det sker, bliver belastningen på vejene måske ikke mindre.

Meget tyder imidlertid på, at vi står foran en tid, hvor deleøkonomi og ”mobility as a service” kommer til at revolutionere vores forhold til bilen som transportmiddel. For der er måske ingen grund til at eje, hvis bilen bliver forvandlet til et ”Netflix-abonnement”, hvor vi bestiller med et tryk på mobilen.

Det behøver ikke vare længe - fremtiden er helt reelt lige om hjørnet.

Alle disse muligheder kan være med til at løse fremtidens mobilitetsudfordringer, men hvis det skal blive en vellykket overgang, er der behov for større koordination mellem statens og kommunernes investeringer, behov og udfordringer.

Der skal være en tæt dialog, hvor der bliver lyttet til erfaringerne fra hverdagen i kommunerne. Ellers bliver det vanskeligt at opnå den nødvendige synergi og effekt, som rent faktisk venter på os. 

Forrige artikel Trafikselskaber: Revolutionen er begyndt i den kollektive trafik Næste artikel DI: Kan vi crowdfunde infrastruktur? DI: Kan vi crowdfunde infrastruktur?