Aftale: Staten dækker virksomheders lønudgifter til lærlinge og elever

LØN: Trepartsaftalen om lønkompensation til private virksomheder er udvidet, sådan at økonomisk hårdt ramte virksomheder kan få dækket 90 procent af lønudgifterne til lærlinge og elever. En vigtig og afgørende tilføjelse, lyder det fra erhvervslivet og skolerne. 

Lærlinge og elever bliver nu omfattet af den lønkompensationsordning, regeringen har forhandlet på plads med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Sådan lyder det i en ny bekendtgørelse fra Erhvervsministeriet.

Dermed får virksomheder, der er økonomisk hårdt ramt af covid-19, nu mulighed for at søge om statslig støtte til at dække 90 procent af lønudgifterne til lærlinge og elever.

Login