Aktørernes dom: Stor ros til finansloven

ROS: Finanslovsaftalen for 2020 roses af både lærere, elever, institutioner og organisationer. Se uddannelsesaktørernes reaktioner her.

Reaktionerne oven på mandagens finanslovsaftale er overvejende positive i Uddannelsesdanmark.

Med en økonomisk indsprøjtning til folkeskolen, en afskaffelse af uddannelsesloftet og særtilskud til ungdomsuddannelserne høster regeringen og aftalepartierne SF, EL, R og ALT roser fra store dele af sektoren.

Eleverne
Blandt elev- og studenterorganisationerne retter mange af de indledende reaktioner sig mod uddannelsesloftet.

Login