Debat

BUPL: Kravene til indeklimaet i skolerne bør skærpes

DEBAT: I mange skoler og daginstitutioner plages børn og pædagoger af dårligt indeklima. Da indeklimaet er afgørende for børns trivsel og det pædagogiske personales fysiske arbejdsmiljø, er der brug for at skærpe kravene, skriver Elisa Rimpler og Henrik W. Petersen.

Mange skoler er indrettet i bygninger, der ikke er beregnet til formålet. Derfor er der behov for at skærpe kravene til indeklimaet, skriver Elisa Rimpler og Henrik W. Petersen.
Mange skoler er indrettet i bygninger, der ikke er beregnet til formålet. Derfor er der behov for at skærpe kravene til indeklimaet, skriver Elisa Rimpler og Henrik W. Petersen. Foto: Morten Dueholm/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Elisa Rimpler og Henrik W. Petersen
Hhv. formand for BUPL og forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet

Mange daginstitutioner og skoler er indrettet i bygninger, der ikke er bygget og beregnet til formålet. Når store børnegrupper er samlet på så få kvadratmeter, som det er tilfældet i mange danske skoler, daginstitutioner og fritidsinstitutioner, stiller det store krav til indretning, luftkvalitet og støjdæmpning. Og mange steder er den simpelthen ikke god nok i dag.

Regeringen har en ambition om at gøre Danmark til verdens bedste land at være barn i. Med til det hører naturligvis også, at de fysiske rammer i vores daginstitutioner er i orden. Børn tilbringer dagligt rigtigt mange timer i vuggestue og børnehave. Derfor har det stor betydning, at indeklimaet er i orden. Både for børn og voksne.

Det er ikke rimeligt, at børn og pædagoger dagligt skal plages af hverken hovedpine, allergi eller astma, fordi for eksempel luftkvaliteten og ventilationen ikke er god nok.

Fakta
ndlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk

Indeklima er afgørende for børns trivsel
De næste ti år står vi over for et boom i børnetallet. Der kommer 60.000 flere børn i alderen 0-6 år. Det vil alt andet lige betyde, at der skal bygges og findes velegnede bygninger og lokaler til vuggestuer, børnehaver og SFO’er. Bygninger, der kan skabe de bedste rammer om det gode børneliv. Det stiller krav til arkitektur og indretning, der kan fremme bevægelse, fordybelse, kreativitet og relations-arbejde børnene imellem. Og det stiller krav til indeklimaet og forhold som luftkvaliteten, lys og lyd.

Børnene fortjener den bedste start på livet. Det betyder, at de skal have nærværende og omsorgsfulde pædagoger omkring sig. Men høj kvalitet handler også om, at de fysiske rammer for børnenes leg og aktiviteter er i orden. Hvis børnene skal trives og udvikles, er det afgørende med et godt indeklima. Dårlig luftkvalitet gør børnene trætte og uoplagte.

Hvis man er træt, uoplagt og plaget af hovedpine, allergi eller astma, har man ikke overskud til at indgå i lege og sociale relationer med de andre børn.

Elisa Rimpler og Henrik W. Petersen, Hhv. formand for BUPL og forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet

Det er en oplagt politisk opgave at sikre, at vores børn har et sundt indeklima. Først og fremmest for at sikre deres daglige trivsel, udvikling og sundhed. Hvis man er træt, uoplagt og plaget af hovedpine, allergi eller astma, har man ikke overskud til at indgå i lege og sociale relationer med de andre børn.

Det handler selvfølgelig også om at sikre et ordentlig fysisk arbejdsmiljø for det pædagogiske personale, der lige som børnene opholder sig rigtigt mange timer om dagen i daginstitutionerne. Vi ved, at et dårligt indeklima fører til et større sygefravær blandt de ansatte, og pædagoger er i forvejen mere udsat for virus og smitte end de fleste andre faggrupper.

Krav om ventilation og vedligehold
Løsningerne ligger faktisk lige for. Kravene til et ordentligt indeklima i skoler og institutioner bør skærpes. Målinger og undersøgelser viser, at der bør installeres mekanisk ventilation i skoler og institutioner for at sikre den nødvendige luftkvalitet. Men nye anlæg gør det ikke alene. Det kræver vedligeholdelse, hvis de skal fungere efter hensigten.

Derfor bør politikerne indføre krav om regelmæssige eftersyn og rensning af ventilationskanaler og anlæg i sikringen af et godt indeklima.

Et ordentligt indeklima vil medføre optimale betingelser for børnenes udvikling og trivsel, ligesom det vil nedbringe sygefraværet hos både børn, pædagoger og lærere. Investeringer i et sundt indeklima er derfor en god forretning for alle.

Læs også

Omtalte personer

Elisa Rimpler

Formand, BUPL
pædagog (Esbjerg Seminarium 1999)

Henrik W. Petersen

Forbundsformand, Blik- og Rørarbejderforbundet
Vvs montør og blikkenslager (Blikkenslagersvendenes A/S i Valby)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion