Den Økologiske Produktionsskole: Giv tillid og frihed til praktikerne

DEBAT: Der er brug for institutionel frihed, tillid til praktikernes faglighed og investeringer i de unge, hvis den nye forberedende grunduddannelse skal være en succes, skriver Den Økologiske Produktionsskoles forstander, Sisse Carelse.

Af Sisse Carelse
Forstander på Den Økologiske Produktionsskole

”TRO PÅ DIG SELV - DET GØR VI”... Det var en hjertesag for Lars Løkke Rasmussen (V) i regeringens udspil om det forberedende område, at vi ikke må svigte en hel gruppe unge. Det er absolut også en hjertesag for alle os praktikere, det har det til fælles med statsministeren - os, der til dagligt arbejder med de unge i de forberedende tilbud.

Men jeg er bekymret for FGU-udspillet, som det ser ud nu. Jeg frygter netop, at det bliver et svigt.

Mister vores institutionelle frihed
Min bekymring i udspillet handler først og fremmest om, at vi som en konsekvens af de mange sammenlægninger af forskellige typer institutioner, som der lægges op til, mister vores institutionelle frihed. 

Den frihed, vi indtil nu har arbejdet under, er nødvendig for hele tiden at kunne indoptage de unges forudsætninger og præmisser - at planer løbende kan revideres ud fra erkendte pædagogiske dilemmaer, at nye innovationer og udviklingsperspektiver hele tiden kan vokse frem. At skoler fortsat kan bidrage til løft og udvikling af lokalmiljøet og at der fortsat kan eksperimenteres med nye projekter og samarbejder til gavn for de unge.

Så kan de nemlig få tid til at modnes, lære og fordybe sig uden et konstant tidspres.

Tillid til faglighed
Frihed er selvfølgelig altid under ansvar, og det betyder, at vi selvfølgelig skal arbejde efter en indholdsbekendtgørelse, men vi har stadig behov for, at der vises tillid til vores faglighed, og vi har brug for friheden til hele tiden at kunne justere efter de unges behov. 

Vi ser det, når vi efterfølgende modtager de unge på de forberedende tilbud: Hvor vigtigt det er, at de selv er medskabere af deres egne forløb med udgangspunkt i deres ressourcer.

De har brug for et anerkendende syn for at fremme motivation, arbejdsglæde og virkelyst frem mod et meningsgivende, lærerigt, og selvforsørgende liv, hvor unge ser med mod og fortrøstning på fremtiden

En for nyligt offentliggjort undersøgelse påpegede, at hver femte elev i grundskolen mistrives grundet store faglige såvel som sociale udfordringer. Og en anden undersøgelse pegede på den tætte relations betydning for at bryde negative mønstre.

Vi oplever, at mange sårbare unge trives bedst i mindre læringsmiljøer, hvor de har tætte relationer med deres lærer og vejledere, og hvor lederen af institutionen er et kendt ansigt og deltager i skolens fælles sociale aktiviteter - noget, nogen af os kender fra højskoletiden. 

Den unge før systemet
Det er vigtigt, at vi fortsat kan møde de unge der, hvor de står i deres liv - og forholde os til stort som småt med, hvad de nu bokser med.

Vi skal med vores faglige ekspertise kunne tilrettelægge forløb, der tilgodeser den unges nærmeste udvikling uden barrierer og forhindringer, men med adgang til den rette hjælp uden for meget bureaukratisk tidsforbrug, kontrol og dokumentation.

Derfor må institutionerne ikke blive for store, for så er der en risiko for at se systemet før den unge - og ikke omvendt. 

Det hele skal ikke handle om, hvor mange cpr-numre, hvor mange der kan være i klasserne, at skemaet skal være på en bestemt måde, at moduler er fastlagte, og at læringsmål skal nås på den samme tid uanset forudsætninger.

Det er under disse forudsætninger, at vi kan miste de sårbare unge af syne.  

Risikerer at tabe de sårbare unge på gulvet
FGU-udspillet synes at indeholde en kæmpe besparelse på mange millioner.

Med en besparelse og ikke en investering er min bekymring, at vi risikerer, at vi både taber dyrebare og mangeårige erfaringer, den pædagogiske faglighed og de sårbare og kostbare unge på gulvet. 

Vi trænger til en investering i de unge, vi behøver en frihed til at arbejde med dem, og vi håber på tilliden til os praktikere, der hver dag arbejder med de unge.

Det er yderst vigtige faktorer, der skal være til stede for at kunne løse en til tider svær og kompliceret opgave, men en opgave som også altid er givende, spændende og konstant udviklende - en bevægelig proces, som for mange praktikere i de seks forberedende tilbud er en hjertesag.

One size does NOT fit all!

Forrige artikel Forstander: Moderskoler er ikke en gave til FGU Forstander: Moderskoler er ikke en gave til FGU Næste artikel Højskolerne: Udnyt vores rige dannelsestradition Højskolerne: Udnyt vores rige dannelsestradition
De sidder med i FGU-bestyrelserne

De sidder med i FGU-bestyrelserne

FGU: De foreløbige bestyrelser for FGU-institutionerne er næsten faldet på plads. Få oversigten over alle bekræftede medlemmer her.