Elever med åbent brev til minister: Vi er langt fra i mål med folkeskolereformen

DEBAT: Skolereformen fra 2014 er langt fra i mål, mener Danske Skoleelever. I et åbent brev til undervisningsministeren efterlyser formand Jakob Bonde Nielsen mere handling.

Jakob Bonde Nielsen
Formand, Danske Skoleelever

I Danske Skoleelever har vi læst ministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning om folkeskolereformen.

Ligesom ministeren ser vi med tilfredshed på, at implementeringen af reformen er kommet godt fra start. Bl.a. gennem information, rådgivning og vejledning fra ministeriet til kommunerne.

Det er dog vores opfattelse, at vi langt fra er i mål med implementeringerne af intentionerne i reformen, og derfor bekymrer det Danske Skoleelever, at ministeren kun i begrænset omfang har igangsat initiativer til at følge op på den videre implementering i kommunerne.

Baggrund
Statsrevisorerne tog i august 2017 selv initiativ til at foretage en undersøgelse af implementeringen af folkeskolereformen.

Formålet med undersøgelse er, at ”…vurdere, om Undervisningsministeriet i tilstrækkelig grad har undersøgt implementeringen af og opfølgningen på folkeskolereformen, så det faglige niveau i folkeskolen forbedres.”

Beretningen blev fremsendt til Folketinget i februar 2018, og ministeren svarede herpå i en redegørelse 26. april i år. Det er denne ministerredegørelse, der giver Danske Skoleelever anledning til indeværende åbne brev til undervisningsminister Merete Riisager.

Reformer tager tid, men der er brug for handling

I Danske Skoleelever er vi fuldt ud klar over, at implementeringen af den største reform af folkeskolen i nyere tid ikke sker på få måneder. Det kræver tid, ressourcer og frem for alt en fælles indsats fra alle folkeskolens parter.

Derfor er vi glade for, at mange af reformelementerne er godt i gang med at blive implementeret ude på skolerne. Det er først, når det gør en forskel i den enkelte elevs hverdag, at vi, som elevernes talerør, kan være tilfredse.

Efter vores opfattelse er vi dog langt fra målet om en varieret skoledag, der udfordrer eleverne fagligt, og som mindsker betydningen af social baggrund i forhold til deres faglige resultater. - Og som noget af det vigtigste, set fra vores perspektiv, styrker elevernes trivsel i skolen.

Derfor bekymrer det os, at ministeren kun har igangsat initiativer til opfølgning på nogle af de områder, statsrevisorerne ikke finder tilfredsstillende.

Undersøgelse af timetal, lærerkompetencer og vikardækning
Vi er rigtig glade for, at ministeren har igangsat en undersøgelse, der skal afdække, om vi elever får den undervisning, vi er blevet stillet i udsigt, og ikke mindst hvilke kompetencer de som underviser os har.

Vi ser fem til resultaterne og vil gerne i dialog med ministeren om hvilke foranstaltninger, der evt. kan tages for at rette op på de udfordringer, som det desværre tyder på, der er.

”Ikke anledning til yderligere foranstaltninger”.

I Danske Skoleelever mener vi, at det er stærkt bekymrende, at ministeren ikke har planer om at igangsætte yderligere foranstaltninger.

Vi er som sagt glade for de allerede igangsatte initiativer, herunder den følgeforskning ministeren ligeledes henviser til. Vi undrer os dog over, at ministeren ikke kommenterer på, hvordan resultaterne fra følgeforskningen skal indgå i arbejdet med at følge op på kommunernes implementering af reformelementer.

Undervisningsministeriet har selv oplyst, at de faglige mål med reformen kun er nået i begrænset omfang, og værst af alt at elevernes trivsel stort set ikke er ændret. Vi er særligt bekymret over, at det ikke virker til, at ministeren vil igangsætte initiativer, der kan afdække, hvorfor trivslen ikke er forbedret, og hvad der skal til for at dette sker.

Reformens succes kræver handling fra ministeren
Der er nu gået tre hele skoleår med reformen, og vi er langt fra i mål med implementeringen af intentionerne i reformen.

Ministeren kan muligvis have ret i, at de fulde effekter først kan ses efter fem til syv år.

Derfor må vi understrege overfor ministeren, hvor stort et behov vi mener, der er for, at ministeren igangsætter flere initiativer til at undersøge, hvor langt kommunerne er med de enkelte dele af implementeringen, og ikke mindst hvordan der skal følges op de steder, hvor implementeringen halter.

I skrivende stund er vi næsten færdige med det fjerde skoleår med reformen, og hvis de fulde effekter skal kunne måles efter fem til syv år, er det på høje tid, at ministeren griber ind.

I Danske Skoleelever mener vi ikke, at kommunernes implementering af de mange reformelementer bliver undersøgt tilstrækkeligt.

Vi anerkender dog det store arbejde, der bl.a. bliver gjort i forbindelse med følgeforskningen. Men det er ikke nok blot at undersøge status med implementeringen.

Der i høj grad brug for handling fra ministerens side. Eleverne, vores medlemmer, har brug for en minister, som er villig til at tage de nødvendige initiativer, således at vi kommer helt i mål med en bedre og mere varieret skoledag, hvor vi lærer mere, og hvor vi trives bedre.

Forslag til initiativer
Fra Danske Skoleelever har vi naturligvis nogle forslag til initiativer, der kan understøtte det igangværende arbejde med at implementere folkeskolereformen, og som vi tror vil være med til at sikre, vi kommer helt i mål.

Under dokumentation ovenfor til højre står forslagene i overskrifter. Vi går naturligvis gerne i dialog med ministeren om en uddybning af forslagene.

Med håbet om at ministeren vil genoverveje, hvordan der følges op på kommunernes implementering af reformen, og at hun vil gå i dialog om nogle af vores initiativer.

På vegne af de danske elever.

Forrige artikel Institutleder: Fremtidens dagtilbud skal være seriøst sjove Institutleder: Fremtidens dagtilbud skal være seriøst sjove Næste artikel Dansk Metal: En erhvervsuddannelse er ikke en endestation Dansk Metal: En erhvervsuddannelse er ikke en endestation
Kritik af regeringen: Sylter 10. klasse

Kritik af regeringen: Sylter 10. klasse

KRITIK: Dansk Erhverv, DA, Venstre, DF og Radikale efterlyser svar fra regeringen om 10. klasses fremtid. I 2018 besluttede et bredt flertal at se på en erhvervsretning af 10. klasse, men regeringen sidder på hænderne, lyder kritikken.