Elever raser over undersøgelse af udskrivninger

KRITIK: En ny evaluering skal undersøge, om de frie skoler overholder børnekonventionen, når elever udskrives. Eleverne selv bliver ikke hørt i evalueringen, hvilket møder kritik fra Danske Skoleelever.

Danske Skoleelever kritiserer undervisningsministeren for ikke at inddrage eleverne, når praksis for udskrivning på de frie grundskoler, efterskoler og frie fagskolers snart skal evalueres.

Evalueringen skal gennemføres af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), og efter et oplæg har været i høring, har ministeren besluttet at udelade elev-interview fra arbejdet.

Det sker på baggrund af et fælles høringssvar fra Danmarks Private Skoler, Dansk Friskoleforening, Foreningen af Kristne Friskoler, Efterskoleforeningen, De Frie Fagskoler og Frie Skolers Lærerforening, som ministeren har taget til efterretning.

Login