Erhvervsskole-elever og DH: Åbn erhvervsskoler for unge med handicap

DEBAT: Alle unge, der har lyst til at tage en erhvervsuddannelse, skal have mulighed for det – også unge med et handicap. Derfor er det blandt andet nødvendigt at gøre uddannelserne mere fleksible, skriver Erhvervsskolernes Elevorganisation og DH.

Af Helene Glundholdt og Thorkild Olesen
Henholdsvis formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation og formand for Danske Handicaporganisationer

Regeringen har et mål om, at flere skal tage en erhvervsuddannelse for at imødegå fremtidens udfordringer med mangel på erhvervsuddannet arbejdskraft. Vi mener, at alle unge, der har lyst til at tage en erhvervsuddannelse, skal have mulighed for det – også unge med et handicap.

I Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) og Danske Handicaporganisationer (DH) er vi rigtig glade for forslaget om at indføre handicaptillæg på erhvervsuddannelserne. Det ligestiller unge med handicap på erhvervsuddannelserne med unge på de videregående uddannelser.

Mere inkluderende uddannelser
Forslaget om handicaptillæg til SU kan dog ikke stå alene, hvis flere unge med handicap skal tage en erhvervsuddannelse. Vi ser et behov for, at vores uddannelser bliver mere inkluderende, så man kan tilrettelægge et uddannelsesforløb, der matcher elevens funktionsnedsættelse og arbejdsevne. Det betyder for eksempel, at man skal kunne gennemføre en erhvervsuddannelse på mere fleksible vilkår.

I dag er der mulighed for, at pædagogstuderende kan gennemføre deres praktik på nedsat tid. Vi ser gerne, at denne mulighed også gælder for elever på erhvervsuddannelser, da det ikke er alle, der kan arbejde 37 timer om ugen. En praktik på nedsat tid vil betyde, at arbejdsgiveren skal sikres økonomisk kompensation, så unge med handicap ikke fravælges, fordi de kan arbejde færre timer om ugen.

Når eleverne er på skole, mødes de af meget firkantede krav om at gennemføre på normeret tid. Vi mener, at der også skal være mulighed for fleksibilitet her, så eleven kan tage grund- og hovedforløb over længere tid.

Udbrede viden om handicap
Endelig ser vi et behov for at udbrede viden om handicap. Erhvervsskolelærere skal have viden om, hvilke forskellige udfordringer deres elever med handicap kan stå over for i undervisningen. Virksomhederne skal have viden om, hvad de skal være opmærksomme på, når de får en elev med handicap. Det skal derfor sikres, at skoler og virksomheder har let adgang til viden om handicap, som de kan trække på, når det er relevant.

Mere inklusion vil sikre, at eleverne får de bedst mulige forløb på erhvervsuddannelserne. Det vil samlet bidrage til, at flere unge får muligheden for at blive faglærte.

Forrige artikel Produktionsskole: Ny forberedende uddannelse giver plads til alle Produktionsskole: Ny forberedende uddannelse giver plads til alle Næste artikel Danske Erhvervsskoler: Vi kan hjælpe folkeskolen fra teori til praksis Danske Erhvervsskoler: Vi kan hjælpe folkeskolen fra teori til praksis