Erhvervsskoleledernes juleønske: En ungdomsuddannelseskommission

DEBAT: De seneste år har Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier forsøgt at starte en debat om fremtidens ungdomsuddannelser. Viljen til dialog har ikke været stor, så der er brug for en kommission, der kan komme med anbefalinger, skriver Ole Heinager med flere.

Af Ole Heinager, Annette Vilhelmsen med flere
Se dokumentationsboksen

Flere aktører har de sidste par dage bedt Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) om at hæve sig op i helikopteren, se på de unges og samfundets behov for uddannelse og droppe institutionskampene.

Der er faktisk ikke noget, vi hellere vil.

I DEG-L har vi længe talt om nødvendigheden af et grundigt kig på fremtidens ungdomsuddannelser.

Foreningen startede allerede debatten på Folkemødet i 2011. På det tidspunkt var der hverken politisk vilje eller sektormæssig opbakning til at tage en offentlig debat af, hvordan ungdomsuddannelsessystemet burde skrues sammen i en tid med hastigt forandrende kompetencekrav og en demografi, der for mange steder i landet betyder en nedgang i antallet af unge.

Dialog om fremtidens uddannelser
DEG-L valgte derfor efterfølgende at starte en intern dialog om UNG 3.0 - arbejdstitlen på et nyt ungdomsuddannelsessystem, som med afsæt i et ungeperspektiv skal danne og uddanne de unge til fremtiden.

En arbejdsgruppe udarbejdede en række forslag, som direktørkredsen i erhvervsskolesektoren løbende har drøftet.

Det resulterede i en række pejlemærker, som DEG-L præsenterede i maj 2018.

Her indbød DEG-L alle parter til en dialog om fremtidens ungdomsuddannelser med udgangspunkt i en ungevinkel. Vi var opmærksomme på, at udviklingen af et nyt ungdomsuddannelsessystem ville kræve omtanke og en grundig debat.

Vi erkendte også, at et ændret system kunne betyde ændringer i finansieringen, institutionsstrukturen og styringen.

Men DEG-L ønskede, at denne dialog skulle komme efter, at aktørerne omkring ungdomsuddannelserne havde talt sig frem til et system, der vil lede flest mulige unge igennem relevant uddannelse for både samfundet og den enkelte.

Kommission skal komme med anbefalinger
Sideløbende satte DEG-L et arbejde i gang med Udsynsforum, hvor dygtige folk fra uddannelses-, forsknings- og erhvervslivet definerede en række kompetencer, som ungdomsuddannelsessystemet bør give de unge.

Fremtidens kompetencer blev defineret til at være navigationsevne; evnen til at kode og afkode digitalt; helhedsforståelse og læringslyst og -evne. Disse blev indskrevet i pejlemærkerne.

Der var på det tidspunkt imidlertid ikke mange som bød sig til i forhold til en sådan dialog.

Vel vidende at det kan være svært at adskille institutionsinteresser fra rene uddannelsesinteresser, og det særligt kan være svært for omverdenen at skelne imellem, hvornår aktørerne taler om det ene eller det andet, bad Ole Heinager og Kim Simonsen i december 2018 en ny regering om at nedsætte en ungdomsuddannelseskommission.

Kommissionen skulle på baggrund af et grundigt udrednings- og analysearbejde komme med anbefalinger til fremtidens ungdomsuddannelsessystem i balance.

Det forslag vil vi gerne fremsætte igen. Det er vigtigt, at det er politikerne, som sætter sig for bordenden af et sådant arbejde og indbyder en bred kreds til dialog. Så er vi klar til både at flyve i helikopter og lande den et sikkert og godt sted til fordel for de unge og for Danmark.

Forrige artikel Rektor: Gymnasier og erhvervsskoler skal droppe krig om udbudsret Rektor: Gymnasier og erhvervsskoler skal droppe krig om udbudsret Næste artikel Aktører: Sæt uddannelsespolitik over institutionspolitik Aktører: Sæt uddannelsespolitik over institutionspolitik