Fødevare-formand: Genindfør elevløn på produktionsskolerne

DEBAT: De unge fravælger i stigende grad produktionsskolerne, efter regeringen har fjernet elevlønnen. Det er problematisk, da de unge let kan havne i kriminalitet, skriver formand for FødevareDanmark, Leif Wilson Laustsen.

Af Leif Wilson Laustsen
Formand for FødevareDanmark og ambassadør for produktionsskolerne

Med finansloven for i år vedtog politikerne at erstatte elevlønnen på produktionsskolerne med SU, som er væsentligt lavere. Siden har produktionsskolerne oplevet et fald på hele 30 procent i elevindtaget. Det er stærkt bekymrende.

Spørgsmålet er jo, hvad der nu bliver af de unge mennesker, som ellers ville være kommet ind på en produktionsskole.

Det er fint, hvis de i stedet er i gang med en erhvervsuddannelse, men det er de næppe, så hvor er de nu?

Produktionsskolerne redder de unge
Det, som produktionsskolerne har været fantastiske til, er at tage hånd om unge mennesker, som er i vildrede med, hvad de vil og kan her i livet.

Disse unge er typisk trætte af at gå i skole og kan ikke overskue et uddannelsesforløb og er i det hele taget umotiverede.

De havner nemt i bander og anden form for kriminalitet. Her er produktionsskolerne redningen for rigtig mange, og det, som skolerne har kunnet friste med, har blandt andet været en anstændig elevløn for det arbejde, som eleverne faktisk udfører.

Den har man nu fjernet, og nu ser vi så det sørgelige resultat i nye tal fra Undervisningsministeriet.

Der er ingen grænser for, hvad regeringen siger, at den vil gøre for at undgå, at unge mennesker havner i bandemiljøer og kriminalitet.

Men det virker jo lige modsat, når den gør det sværere for produktionsskolerne at tiltrække de unge, for produktionsskolerne er samfundets bedste alternativ til dem, som ikke ved, hvad de vil, og til dem, som ikke kan komme ind på en erhvervsuddannelse på grund af nye karakterkrav.

En af produktionsskolernes hovedopgaver er netop at gøre de unge klar til at tage en erhvervsuddannelse og om nødvendigt at hjælpe dem med at klare karakterkravene gennem en særlig optagelsesprøve.

Der er ingen tvivl om, at de penge, der spares ved at erstatte elevlønnen med SU, nu kommer til at koste meget mere i andre former for foranstaltninger og med langt ringere effekt.

Genindfør elevlønnen
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har opgjort, at Danmark kommer til at mangle flere end 70.000 faglærte i 2025. Samtidig er der udsigt til et overskud af ufaglært arbejdskraft på 65.000 personer.

Hvis vi skal afværge denne udvikling, er produktionsskolerne et af vore bedste midler.

Det handler jo ikke kun om, at vi skal have færre djøf’ere, men også om at begrænse antallet af ufaglærte.

Så produktionsskolerne gør nytte på to meget vigtige områder: De opfanger unge, som ellers bliver tiltrukket af uheldige miljøer, og de motiverer dem til at tage en faglig uddannelse, hvilket samfundet har hårdt brug for.

Derfor henstiller jeg kraftigt til, at Folketinget med den kommende finanslov genindfører elevlønnen, som den var i 2016.

Forrige artikel Debat: Bevar den eksisterende EGU Debat: Bevar den eksisterende EGU Næste artikel Iværksætter: Få nu privatøkonomi på skoleskemaet Iværksætter: Få nu privatøkonomi på skoleskemaet
 • Anmeld

  Jimmy Steen Eriksen

  Der må tænkes i andre baner fremfor at sende flere penge!

  Udfordringen med at fastholde denne gruppe af unge der søger optag på produktions skolerne og risikoen for at en stor andel fravælger produktions skolen er jo svær at være uenig i som Leif Wilson Laustsen​ beskriver.
  Men dilemmaet ligger i at hvorfor skal en gruppe af unge på en type skole, produktions skolerne have en elevløn, mens andre grupper af unge der slæber sig afsted hver morgen til trods for at de er demotiverede og skoletrætte, skal have SU på deres uddannelse som de ofte supplerer med et fritidsjob?
  De unge på produktions skolerne er typisk trætte af at gå i skole og kan ikke overskue et uddannelsesforløb og er i det hele taget umotiverede.
  Jeg glæder mig dog over at vi så har mulighed for at tilbyde disse unge med særlige udfordringer en helt unik mulighed for et forberedende forløb på en produktions skole under de særlige vilkår der gælder der, mens de modtager en ydelse der modsvarer SU.
  Som kandidat har jeg haft fornøjelsen af at besøge en af disse produktions skoler hvor en rundvisning af skolens leder gav et indblik i den helt særlige indsats der er på skolerne.
  Så jeg er ikke uenig i at der gøres en forskel.
  Men det er et dilemma at vi som samfund bedes betale disse unge mere i ydelse, da vi ellers risikerer at denne gruppe af unge fravælger den unikke mulighed, fordi kontanthjælp eller kriminalitet trækker mere som Leif skriver.
  Der må tænkes i andre baner, fremfor at sende flere penge!

Regeringen lukker Riisagers talentindsats

Regeringen lukker Riisagers talentindsats

TALENT: Regeringen sløjfer en talentindsats, som VLAK-regeringen søsatte tidligere på året. Indsatsens 65 millioner kroner fordeles i stedet til de frie fagskoler, TAMU og finansloven for 2020.