Debat

Forsker anbefaler: Digitalisér erhvervsuddannelserne

DEBAT: Faglærte skal lære at begå sig på et digitaliseret arbejdsmarked. Derfor er der behov for fokus på fire indsatsområder, skriver Camilla Hutters fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Digitalisering på erhvervsuddannelserne styrker undervisning og elevernes muligheder, skriver Camilla Hutters fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)<br>
Digitalisering på erhvervsuddannelserne styrker undervisning og elevernes muligheder, skriver Camilla Hutters fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Maria Bierbaum Oehlenschläger
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Ikke alene kræver fremtidens arbejdsmarked flere faglærte. Det kræver i høj grad også faglærte, der er uddannet til at begå sig på et stadig mere digitaliseret arbejdsmarked og samfund.

Derfor skal erhvervsuddannelserne udstyre de unge med stærke digitale kompetencer og i højere grad udnytte de potentialer, der er ved at integrere it i undervisningen.

Det vil både tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne og fremtidssikre deres kompetencer.

Fire indsatser
Hvis erhvervsskolerne i højere grad skal uddanne de unge digitalt, skal de sætte fokus på fire indsatsområder:

It vil tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne og fremtidssikre deres kompetencer.

Camilla Hutters, områdechef, EVA

1) Styrk de unges digitale kompetencer
Fremtidens arbejdsmarked bliver væsentligt anderledes end det, vi kender i dag. Flere funktioner bliver automatiseret, flere arbejds- og kommunikations-processer vil foregå digitalt, og arbejdsmarkedet bliver langt mere omskifteligt.

Eleverne skal derfor rustes til den digitale udvikling, der kommer til at ske inden for deres erhverv. Behovet vil være ret forskelligt afhængig af, om man skal være landmand, frisør eller it-supporter.

De faglige udvalg må derfor sikre, at de digitale kompetencer tænkes ind i de enkelte uddannelser, og at de unge også får mulighed for at tilegne sig dem i deres praktik.

2) Skru op for den digitale dannelse
Alle erhvervsskoleelever skal have et basisniveau i forhold til digital dannelse, så de løbende er i stand til at lære nyt og navigere i et digitalt samfund.

Erhvervsskoleeleverne vurderes af deres undervisere i en EVA-undersøgelse til i gennemsnit at have svagere digitale kompetencer end eleverne på de gymnasiale uddannelser.

For eksempel finder 57 procent af underviserne, at deres elever mangler kompetencer i forhold til at forholde sig kildekritisk til medier og til informationer fundet på nettet. Mens 68 procent vurderer, at eleverne mangler kompetencer i forhold til at reflektere over de etiske aspekter ved it og digitale medier.

Det er derfor vigtigt at skrue op for den digitale dannelse, så eleverne ikke stilles dårligt i forhold til fremtidens digitale samfund.

3) Udnyt potentialerne ved it i undervisningen
It og digitale læringsressourcer rummer en række potentialer i forhold til at styrke elevernes læring og motivation.

It kan blandt andet bruges til at sikre en større grad af undervisningsdifferentiering ved at muliggøre opgaveløsning med forskellig sværhedsgrad eller ved at følge elevernes progression over tid. Tilsvarende kan it bruges til at lave forskellige former for produktioner i undervisningen, for eksempel video eller quizzer.

Det øger elevernes motivation, ligesom det styrker elevernes kompetencer til at anvende it i praksis.

Potentialer ved it i undervisningen indfris imidlertid ikke altid på erhvervsskolerne. Under halvdelen af underviserne bruger it til undervisningsdifferentiering, mens kun 17 procent bruger it til at screene eleverne.

4) Sørg for dygtige lærere og godt udstyr
En god inddragelse af it i undervisning kræver, at lærerne har stærke kompetencer – både i forhold til at beherske de konkrete teknologier og i forhold til at kunne anvende dem i en pædagogisk sammenhæng.

Det er dog ifølge EVAs undersøgelse kun 38 procent af erhvervsskolelærerne, der har modtaget it-relateret kompetenceudvikling inden for de sidste år.

Øget brug af it kræver på mange måder en ændret underviser-rolle. Underviseren skal i højere grad være en facilitator i forhold til elevernes læreprocesser, mens den traditionelle formidlerrolle nedtones.

For eksempel gør adgang til digitale læringsressourcer det muligt at ”flippe” undervisningen, sådan at eleverne ser videoer af stofgennemgangen hjemme og bruger tiden på skolen til aktivt at arbejde med stoffet.

Men det udfordres af, at over hver tredje underviser vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt it-udstyr på skolen, og hver tredje vurderer, at eleverne ikke selv har tilstrækkeligt udstyr. Det er mere end dobbelt så mange, som på de gymnasiale uddannelser.

Hvis erhvervsuddannelserne skal uddanne de unge digitalt, skal skolerne for det første have udstyr tilgængeligt, og for det andet skal flere undervisere have kompetenceløft i forhold til it.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Camilla Hutters

Centerleder, Nationalt Center for Erhvervspædagogik
ph.d. (Roskilde Uni.), cand.scient.soc. (Roskilde Uni. og Lunds Uni.)

0:000:00