Forsker: Skolelukninger kan give ny viden om digital undervisning

UNDERVISNING: Mens alle skoler og uddannelsesinstitutioner har sendt eleverne hjem, forsøger lærere at fjernundervise med digitale hjælpemidler. Det kan give ny viden og rykke ved fordomme og skepsis mod digitale undervisningsmidler, mener forsker.

Med hjemsendte elever er uddannelsesinstitutioner og undervisere blevet kastet ud i digital undervisning – om de vil det eller ej.

Det kan give et positivt skub for mere og bedre digitalisering i undervisningen. Det vurderer ph.d. og digitaliseringsforsker ved Aalborg Universitet Christian Ravn Haslam.

”Det her giver os et erfaringsgrundlag til en kvalificeret snak om værdien af de digitale redskaber. Nu kan vi for alvor finde ud af, hvad der fungerer godt, og hvad der fungerer mindre godt,” siger Christian Ravn Haslam.

Login