Forsker: Skolelukninger skubber flere elever fra folkeskolen til friskolen

DAGENS TAL: De seneste 10 år er antallet af friskoleelever steget, mens antallet af elever, der begynder i folkeskolen, er dalet stødt siden 2010. Forsker fremhæver skolelukninger som hovedårsagen.

Socialdemokratiet har under valgkampen gjort det klart, at de vil justere på styrkeforholdet mellem folkeskolerne og de frie skoler ved at sænke koblingsprocenten.

Ser man på styrkeforholdet ved hjælp af statistikkerne, står det klart, at der de seneste 10 år er blevet færre elever på landets folkeskoler og flere elever på landets privat- og friskoler.

Det viser en opgørelse af elevfordelingen fra Danmarks Statistik.

Login