Lærerformand: Vi mangler klare retningslinjer til at håndtere corona

DEBAT: Sundhedspolitiske hensyn domineres af økonomiske hensyn i håndteringen af corona, mener formanden for Frie Skolers Lærerforening, Uffe Rostrup. Han beretter om utrygge lærere, som savner klare retningslinjer.

Af Uffe Rostrup
Formand for Frie Skolers Lærerforening

Undervisningsministeren sendte i denne uge et brev til både skoler og forældre, hvor hun beder begge parter aflyse sociale sammenkomster, lejrskoler og andre festlige arrangementer af såvel skolemæssige som privat karakter og at tale med børnene om corona og smitterisiko.

Grunden er åbenbar, nemlig at coronasmitten nu også rammer de unge og børnene.

I foråret blev risikoen for børn og unge ellers bagatelliseret, da de unge sjældent blev meget syge, hvilket i øvrigt var et af hovedargumenterne for at genåbne skolerne efter nedlukningen.

Nu er det altså anderledes, for de unge bliver syge og – ikke mindst – de smitter også ældre, der kan være mere sårbare.

Situationen gør mange lærere utrygge – og det med god grund. For alle de retningslinjer, der blev udstukket i foråret i forbindelse med corona, de er langsomt men sikkert blevet neddroslet.

De færreste har lyst til, at skolerne igen skal lukkes ned – heller ikke lærerne.

Men der er ingen tvivl om, at mange lærere trænger til, at der bliver taget hensyn til dem, deres arbejdsliv og deres arbejdsmiljø, og at der ikke kun tænkes i økonomisk forsvarlige løsninger.

Her er balancen tippet.

For i dag hører man ikke mange politikere være bekymret for sygehusenes kapacitet i forhold til corona, nu handler det mere om hensynet til landets økonomi.

Tingene skal da også afvejes, men det ændrede fokus stiller større krav til præcise beskeder og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, og netop det kniber det desværre med at få – de vil hellere give anbefalinger.

Løse anbefalinger
I foråret blev skolerne lukket i forbindelse med den generelle lockdown, som hele Danmark var udsat for. Grunden til det var, at smitten skulle begrænses for ikke at overbelaste hospitalssystemet. Sundhedsmyndighederne stillede om ikke tydelige krav til skolerne i forbindelse med genåbningerne, så dog i det mindste krav, der skulle overholdes.

I dag er disse krav for manges del afløst af løse anbefalinger. Anbefalinger, som det er svært at finde ud af, om skal følges eller kan følges.

Det var et krav før sommerferien, at alle skoler skulle have ekstra opmærksomhed på risikovurderinger på skolerne, men mit indtryk er, at dem laver man i dag kun få steder. På efterskolerne er det usikkert, om eleverne kan være på skolerne, mens de afventer svar på deres coronatests – det er ganske enkelt uklart i forhold til beskrivelserne i anbefalingerne.

Men det burde det slet ikke være, for elever skal selvfølgelig hjem, for der er ikke sundhedspersonale til at tage sig af måske-smittede på skolerne. Der er kun lærere. Lejrskoler og sociale arrangementer anbefales det at aflyse på skolerne, men må man reelt set gennemføre dem? Det er usikkert, men det behøvede det ikke at være.  

Økonomiske hensyn vejer tungest
Alle ønsker vi vores almindelig liv tilbage. Vi ønsker en almindelig hverdag, som ikke præges af coronaens mange fortrædeligheder. Det får vi ikke, før der er en vaccine, der kan betrygge os.

Indtil da har vi brug for, at skiftet fra sundhedspolitiske hensyn til økonomiske hensyn i håndteringen af corona ikke sker på bekostning af de ansatte – uanset om disse er lærere, sygeplejersker, buschauffører eller alle andre, der hver dag er ude mellem mennesker.

Derfor har vi brug for klare retningslinjer - ikke anbefalinger. Det skylder vi ganske enkelt de ansatte, der hver dag går på arbejde og møder mange mennesker hver dag.

Forrige artikel Elever, rektorer og lærere: Nej, elevfordeling truer ikke erhvervsgymnasier Elever, rektorer og lærere: Nej, elevfordeling truer ikke erhvervsgymnasier Næste artikel EL: Offentlige arbejdsgivere har særligt ansvar for at styrke erhvervsuddannelser EL: Offentlige arbejdsgivere har særligt ansvar for at styrke erhvervsuddannelser