Friskolelærerne: Flytning af 10. klasse til erhvervsskoler gavner ikke optaget

DEBAT: Folketinget vil flytte flere 10. klasser til erhvervsskolerne. Det vil blot få mange unge til at vælge private alternativer, skriver formanden for Frie Skolers Lærerforening, Uffe Rostrup.

Af Uffe Rostrup
Formand Frie Skolers Lærerforening

Tillykke til politikerne fra regeringen, DF, S, SF og R med aftalen om erhvervsuddannelsesområdet "Fra folkeskole til faglært".

Der er sikkert mange gode ting ved aftalen, men mindst en ting virker ikke helt tænkt igennem.

Det er yderst fornuftigt at arbejde med tiltag, som kan øge optaget af elever på erhvervsuddannelserne.

Vi har brug for dygtige håndværkere af enhver slags, og det ser ud til, at vi også får brug for dem i fremtiden.

Symbolpolitik af værste skuffe
Men er det i bestræbelserne på at styrke erhvervsuddannelserne også en god ide at flytte 10. klasse rent fysisk til disse?

Det tror jeg ikke. Det er symbolpolitik af værste skuffe, når politikerne tror, at den fysiske placering af 10. klasse hænger en til en sammen med optaget på erhvervsskolerne.

Ifølge en undersøgelse fra Rambøll kommer den største del af eleverne på erhvervsskolerne fra de kommunale ungdomsskoler.

Folkeskolens 10. klasser er den næststørste leverandør til erhvervsskolerne, og først herefter kommer de tilbud, som allerede er placeret på erhvervsuddannelserne.

Der er altså ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem 10. klasses fysiske placering og optaget på erhvervsuddannelserne.  

Bruger året på at blive uddannelsesparate
Til gengæld er der en del gode grunde til, at man ikke skal flytte 10. klasse. EVA præsenterede for nyligt en undersøgelse, som blandt andet beskæftiger sig med unges valg af 10. klasse.

Og på trods af hvad nogle tilsyneladende går og tror, har de fleste 10. klasses elever taget et meget bevidst valg – uanset om de vælger 10. klasse i det ene eller andet regi.

De unge mennesker bruger 10. klasse – også dem, som skal i gymnasiet – til alt fra at modnes til at forbedre et fagligt standpunkt. De bruger 10. klasse til noget forskelligt, men de bruger året bevidst.

Når kommunerne fremover flytter 10. klasse til erhvervsskolerne, vil de elever, som har brug for en 10. klasse, inden de skal videre på en ungdomsuddannelse, tvinges til at vælge, om de vil tage 10. klasse på erhvervsskole, efterskole eller på en fri grundskole.

Vil tabe mange elever til private tilbud
Vi ved, at i de kommuner, hvor man allerede har flyttet den kommunale 10. klasse til erhvervsskolerne, har de store private skoler fået rigtig mange 10. klasses elever – hvoraf langt de fleste ikke overraskende gerne vil i gymnasiet.

Der ingen tvivl om, at der med "Fra folkeskole til faglært"-aftalen vil blive skubbet yderligere til denne tendens.

Reelt kan det komme til at betyde, at hvis de unge vil have en 10. klasse med et bredere ungdomsuddannelsesmæssigt perspektiv, så kan de kun få dette på en efterskole eller en fri grundskole – uanset, så skal man betale for det.

Det er en yderst uheldig udvikling.

Men selvfølgelig kan det være, at det, politikerne i virkeligheden varmer op til, er, at 10. klasse kun skal være for elever, som allerede har besluttet sig for at tage en erhvervsuddannelse.

På sigt vil det betyde mange flere elever direkte fra 9. klasse på ungdomsuddannelserne – hvilket højst sandsynligt vil øge frafaldet.

Jeg håber, at politikerne tænker disse ting med, inden de endeligt vedtager forslaget.

Forrige artikel Lektor: Sæt folkets skole fri af reformen og overstyringen Lektor: Sæt folkets skole fri af reformen og overstyringen Næste artikel Aarhus Universitet: Karaktersystemet er bedre end sit rygte Aarhus Universitet: Karaktersystemet er bedre end sit rygte
Folkemødet er aflyst

Folkemødet er aflyst

AFLYSNING: Dette års Folkemøde på Bornholm er aflyst. Arrangøren bag Folkemødet håber, at det kan vende tilbage i 2021, men er også bekymret for økonomien.