Hanne-Vibeke Holst: Jeg holder med mine søstre mod Moderniseringsstyrelsen

KOMMENTAR: Skatteborgerne – hvoraf mange er offentligt ansatte – har fattet, at dogmet om ”mest velfærd for pengene” er konkurrencestatens omskrivning af ”pres dem, pisk dem!”. De offentligt ansatte fortjener mere respekt – og mere i løn, skriver Hanne-Vibeke Holst.

Jeg holder med mine søstre. Selvfølgelig. Og måske er jeg særligt sensitiv, netop fordi jeg har to hårdtarbejdende offentligt ansatte søstre.

Men når jeg genlæser udtalelsen fra chefen for Moderniseringsstyrelsen, som faldt i et avisinterview om statens forhandlingsposition under OK18, ryger mit ellers så lave blodtryk op i det røde, behandlingskrævende felt.

Ja, havde man været en ekstrem Lisbeth Salander, kunne man fristes til at opsøge ophavsmanden en sen nattetime for at tatovere citatet ord for ord på hans blottede maveskind, så han aldrig skulle få lov at glemme det: ”Og det er jo faktisk ret enkelt. Den offentlige sektor er drevet for skatteborgernes penge. Og det er skatteborgerne, vi leverer vores ydelser til. Derfor har vi og alle andre offentlige institutioner en pligt til at få mest muligt velfærd for pengene til gavn for borgerne”.

Okay, lidt langt til en hjemmelavet tusning, men den sidste sætning ville også række, for det er den, der afslører den arbejdsgiver-arrogance, som ikke bare lønmodtagersiden, men også et flertal af vælgerne omsider reagerer imod.

Lønmodtagerne ved at indgå den famøse musketered, vælgerne ved at bakke lønmodtagersiden op i meningsmålingerne. Hvilket nok opfattes som et paradoks på den modsatte side af bordet, noget arbejdsgiverne ikke havde kalkuleret med, eftersom en storkonflikt vil gå ud over de selvsamme vælgere, når togene holder stille og skolerne lukkes. Men vi protesterer!

Skatteborgerne (hvoraf mange jo selv er offentligt ansatte!) har nemlig fattet, at dogmet om ”mest velfærd for pengene” er konkurrencestatens omskrivning af ”pres dem, pisk dem!”.

Vi har indset, at mistænkeliggørelsen af de offentlige ansatte, antydningen af, at de ville lalle rundt uden kontrol og stramme tommelskruer, hverken er holdbar for velfærden, for det personale, det går ud over, eller os andre, der ser på.

Vi kan ikke længere udholde at være vidner til et kollaps,  der nok udspiller sig i slowmotion, men hver dag har sine ofre. Heller ikke jeg, der med stigende bekymring har fulgt søstrenes arbejdsliv - den ene er sosu-hjælper i hjemmeplejen, den anden folkeskolelærer, begge bosat i Jylland.

”Hverdagens helte” kalder jeg dem, fordi de om nogen bidrager til samfundet og sammenhængskraften og alt det, politikerne så gerne hylder, som kæmpende frontpersonel derude, hvor ingen direktør for Moderniseringsstyrelsen nogensinde sætter sine ben.

Jeg tvivler også på, at innovationsministeren eller budgetbisserne har stor personlig erfaring med at være i 'the shit', som den moderne slagmark kaldes. Derude, hvor der i effektiviseringens hellige navn skæres to procent om året og følgelig må skæres flere hjørner, hoppes over stadig lavere gærder og hugges endnu flere hæle og tæer for at få enderne til at mødes.

Derude, hvor det faktisk ikke er den mådelige løn, der klages mest over, men frustrationen over, at det med eksekveringen af New Public Management og blå bloks mantra om, at der altid er mere fedt at fjerne, ikke længere kan lade sig gøre at levere det ordentlige stykke arbejde, der gør, at man går glad og ikke grædende hjem fra sit job.

Mine søstres soldaterhistorier, som fortælles, hver gang vi mødes, minder om dem, vi kender fra medierne – pædagoger, der er alene med alt for store børnegrupper, sygeplejersker, der ikke har tid til patienterne, udbrændte fængselsbetjente.

I lighed med deres kampfæller er mine søstre dedikerede arbejdsheste, der hader at underpræstere, og derfor har det pint storesøsteren at se, hvordan desillusionen er tiltaget gennem årene.

Begge er de robuste og ikke blandt de tusindvis af kolleger i den offentlige sektor, der er bukket under med stress og har måttet trække stikket med en langtidssygemelding (og hvad er Moderniseringsstyrelsens svar på det?), men nedskæringer, forringede arbejdsvilkår og oplevelsen af manglende påskønnelse tærer også på dem - og det, at de føler sig kørt over, ikke bakket op eller lyttet til.

Mens den ene har måttet sluge en større kamelflok for at genvinde motivation og tillid til arbejdsgiveren (politikerne) efter det dybt traumatiserende lærerindgreb i 2013, som vitterligt gav mange folkeskolelærere et alvorligt knæk, døjer den anden med nedslidning (knæ) og frygt for øget arbejdspres som følge af nye sparerunder og deraf afledte  ”omstruktureringer”, som medarbejderne har ringe eller ingen indflydelse på.

Her fra sidelinjen forekommer mange af de krav, påbud og påhit, der konstant vælter ned over dem, som skrald fra det ydre rum. Det vil sige tilfældige, meningsløse, uden hold i den virkelighed, de står i hver eneste dag. Denne omsiggribende mangel på sund fornuft og beslutningskontinuitet bidrager, så vidt jeg kan vurdere, til udtrætning og opgivelse. For hvad skal det til for?

Det var arbejdsvilkårene. Så kommer det med betalingen. For som vi galgenhumoristisk siger til hinanden, når søstrene har lukket luft ud – ”til gengæld er lønnen herregod!”.  Harhar!

Vi tre søstre har tjent penge omtrent lige længe, korrigeret for aldersforskellen, men fordi jeg har været selvstændig, vil min livsindkomst ende med at blive flere gange højere end deres. Det betyder, at jeg bor dyrere, lever dyrere, rejser dyrere og har et langt mere skødesløst forhold til mit dankort, end de kan tillade sig.

Mens både jeg, direktøren for Moderniseringsstyrelsen og innovationsministeren godt kunne få råd til eksempelvis at smide syvtusind for en søpølsemiddag for to på evigt fuldbookede NOMA, ville det for dem – hvoraf ingen umiddelbart er til søpølse – koste hele feriebudgettet.

Sådan er kapitalismen, men er denne himmelråbende ulighed ikke urimelig? Hvorfor skal sosu’en, der står op klokken fem og for længst har badet og skiftet sine første ”borgere”, når jeg drikker morgenkaffe, aflønnes så ringe? Og hvorfor skal skolelæreren, der dagligt må slås for at skabe ro i 6.A, så hun måske kan bibringe sine undervisningsresistente elever noget lærdom?

Begge ville de blive både rankere og mere langtidsholdbar arbejdskraft, hvis de fik en anerkendende, anstændig løn. Så hvorfor gør de ikke det? Det korte svar: Fordi de er kvinder. Hvilket gælder for 86 procent på FOAs område og for 71 procent af Danmarks Lærerforenings medlemmer.

I den samlede offentlige sektor udgør kvinderne over 70 procent. Løngabet har historisk rod i det kønsopdelte danske arbejdsmarked og den lave værdisætning af kvindefagene.

Så selvom ingen af de mandlige forhandlere har haft travlt med at italesætte det, befinder mine søstre sig jo også i en kvindekamp, der rækker langt ud over OK18. For det er jo mest kvinderne, som chefen for Moderniseringsstyrelsen taler ned til. Hvad har de brug for? Solidaritet. Søstersolidaritet.

------------

Forfatteren Hanne-Vibeke Holst (1959) blev uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1984. Fra 1987 har hun været selvstændig og arbejdet som klummeskribent og debattør i blandt andet Politiken og Alt for Damerne og som forfatter til film, tv, teater og bøger. 
Hanne-Vibeke Holst har nydt stor succes som forfatter og har skrevet adskillige romaner siden sin debut i 1980. Hendes seneste roman, "Som pesten", udkom i efteråret 2017.

Forrige artikel Bertel Haarder: Ja, jeg har været med til at indskrænke visse friheder Bertel Haarder: Ja, jeg har været med til at indskrænke visse friheder Næste artikel Kraka: Adgangskrav til gymnasiet rammer unge i ghettoområder Kraka: Adgangskrav til gymnasiet rammer unge i ghettoområder
 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Sådan Hanne-Vibeke

  .

 • Anmeld

  Benedetta Vangager9

  Du ved IKKE, hvad du taler om!

  Min mand har Parkinson, jeg er også selv invalid. Vi er desværre afhængig af hjemmehjælp. Vi har aldrig mødt så uduelige, uvidende og dårlige mennesker som hjemmehjælpere (Københavns Kommune). Der kommer nye hver dag, de tåler ikke man taler til dem, de nægter at vise kort, de udenlandske, mandlige hj.hjælpere kan ikke tale dansk og er kønsdiskriminerende! Jeg kunne blive ved: Det er et MARERIDT at være afhængig af hjemmehjælp!

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Så afventer vi Vibeke-Holst's kommentar.,.........

  ...for der findes givet to sæt indstillinger! Benedetta' kan jeg (også) forestille mig. Modig kvinde. Jeg er neutral. Glæder mig til videre udveksling mellem de berørte. Tak.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Konkurrencestaten ser da ud til at aflønne .........

  ....... en del ansatte fint. (Og borgmestrene fik sidste år fine lønforhøjelser).

  Her skriver en professor om fine aflønningen.
  https://www.tv2lorry.dk/amp/599302

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen@hotmail.com · Borger og vælger

  RE: Benedette Vangager9

  Ja. Trist at høre, hvordan konsekvensen af nedsparingerne, stramningerne og de mange sparerunder at påvirker Jer, der har brug for stabil støtte. Jeres livsbetingelser.
  DE nedsparingsrunder har udhulet hjemmeplejen, hvor personalet bliver pisket rundt med et stopur. De dygtigste og mest stabile ernok "smuttet" til andre jobs, for som medarbejder kan man ikke holde til at arbejde på den måde.....kan ikke holde til at opleve, at man ikke kan gøre sit arbejde tilfredsstillende.
  Det er ikke medarbejdernes skyld. Ansvaret ligger hos de ansvarlige, politiske ledere helt oppe i ministeriet og i regeringen, der ikke har gjort sig den ulejlighed at sætte sig ordentligt ind i tingene.
  Gid man dog i Moderniseringsstyrelsen og Sophie Løhde med dem ville sætte sig ind i virkelighedens betingelser og i, hvad det er, de med deres manglende indsigt går rundt og bestemmer om. DE har det endelige ansvar for arbejdsbetingelserne og for, at I tilsyneladende ikke får den stabile støtte og opbakning, som loven påbyder.
  "Dansen om Guldkalven" på Slotsholmen har store konsekvenser for rigtigt mange mennesker.....og for vores velfærd i det hele taget.
  Godt, du melder ud, Bernadette V. Håber, de rette ansvarlige politikere læser din kommentar ...og forstår, at de må tage sig sammen og påtage sig ansvaret for egne handlinger.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen@hotmail.com · Borger og vælger

  Nok er nok

  Tak, Hanne-Vibeke Holst for endnu et seriøst indlæg....derude fra sidelinjen.
  I min optik er det så befriende og godt, at medarbejderne i den offentlige sektor har slået sig sammen og i forhåbentlig stadig i enighed siger: "Nok er nok".
  De slås ikke alene for egne betingelser, men for bevarelsen af en ordentlig offentlig velfærd for os alle.
  Den skarpe miskreditering og minimalistiske kontrol, test, konkurrenceparametre og effektivitetskrav overfor afmedarbejderne og af deres arbejdsindsats og duelighed, der er udmeldt fra de ansvarlige, politiske ledere på Slotsholmen, er
  **simpelthen en meget useriøs og gammeldags ledelsesform, der skriger til himlen....**
  Især, når man samtidigt foretager omfattende ..og fortsatte...besparelser, der har udhulet mulighederne for at man som medarbejder kan overse og nå sine arbejdsopgaver på ansvarlig vis...!!
  Hvis denne taktik foregik i et privat firma, ville firmaet hurtigt gå konkurs.
  At velfærdssystemet stadigt kører, selv om det kører på pumperne, skyldes alene, at læger, sygeplejersker, fængselsbetjente, betjente, lærere, pædagoger, dommere og sosu'er er ansvarlige og dedikerede mennesker, der arbejder med mennesker....De kan slet ikke lade være med at engagere sig
  . Der er dog en grænse for deres formåen både psykisk og fysisk. Og den grænse er nået nu.
  **Jeg håber, her fra sidelinjen, at politikernes taktik om at sætte splid imellem forhandlingsparterne og samtidigt give medarbejderne skylden for en eventuel lockout ikke vil lykkes.**
  ?? Tænk, at man som ansvarlig leder forsøger at sætte splid imellem sine egne medarbejdere....??
  **Politikerne spiller simpelthen Skak med vores velfærdssamfund....med vores allesammens sikkerhedsnet. Dybt, dybt bekymrende.**
  Vi har alle i vores vennekreds eller familie mennesker, der ansvarsfuldt, seriøst og meget engageret arbejder i den offentlige sektor med og for mennesker. Vi har børn eller unge under uddannelse, vi har brug for hospitalet og sundhedsvæsnet, for hjemmeplejen eller brug for politiets nærvær og for støtte fra den sociale sektor. Vii ved, at de til dagligt strækker sig meget langt for at nå og at overse deres arbejdsopgaver.
  ....
  Forhåbentligt vil politikerne meget snart se deres eget store ansvar i øjnene, leve op til deres egne forpligtelser som ledere, så vores velfærdssystem igen kan komme på fode med medarbejdere der ikke længere skal presses voldsomt både psykisk og fysisk, så de enten bliver syge eller flygter fra det job, de ellers er så engageret i. • Anmeld

  Birthe lundgaard · Folkepensionist

  Manglende tillid til politikerne

  Super godt indlæg Hanne-Vibeke Holst og kære danskere vi lever i et af verdens rigeste lande og alligevel bliver så mange mennesker syge af stress og alle mulige andre sygdomme og det på trods af et af verdens dyreste sundhedssystemer (som tilsyneladende ikke gør os raskere) og hvorfor ikke ?
  Bla fordi livskvalitet ikke har noget med et dyrt sygehusvæsen at gøre, set i min optik. Det handler meget mere om at være tilfreds med sit liv incl sit arbejdsliv som igen handler om at føle sig værdsat og anerkendt. Og her spiller lønnen så afgjort også ind.
  Har et af verdens rigeste lande ikke råd til at betale ALLE en anstændig løn ??
  INGEN arbejdere kan undværes hvis velfærdsstaten skal fungere.
  Hvad med feks at få multinationale virksomheder til at betale skat. Få dog det skattevæsen til at fungere (læs med flere medarbejdere) som sagtens kan tjene egen løn hjem i stedet for, som ofte set, at bruge mange ressourcer på at “fange” almindelige borgere på feks deres befordringsfradrag, som sikkert er ulig nemmere at få en fin statistik på.
  OG hvis min tillid til politikerne skal genvindes vil det klæde dem at være lidt mere ydmyg og ikke føre sig frem med egne store lønstigninger og lukrative pensionsordninger, som langt overgår hvad vi almindelige danskere nogensinde kommer i nærheden af og iøvrigt burde det også være ulovligt at mere eller mindre uduelige direktører for diverse virksomheder og selskaber kan “rage” millionbonus til sig, når de fyres.
  Hvem andre i vores samfund kan det ?
  Er det ikke lige så hårdt og svært for en SOSU medarbejder eller lærer at få nyt job og komme videre med sit liv efter fyringer og evindelige besparelser ?
  Omstruktureringer i en uendelighed giver konstant uro for os mennesker med stress og sygdom til følge.
  Det kan vi IKKE være bekendt stadig og i stigende grad at lide under i et af verdens rigeste lande.
  I burde skamme jer kære politikere !!!!
  (Jeg har arbejdet i det offentlige system siden 1971 i diverse kommuner, SDU og sidst i region Syddanmark som administrativ medarbejder og er netop blevet folkepensionist)
 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Bare et ord:


  New Public Management.

  Skabt af uflexible stivnede forstenede (mande?)hjerner på jagt i stenalderen efter mammutter uden sans for det sociale, solidaritet, rettigheder eller kultur.

  Med enøjet blik for, hvor de kan stikke spyddet ind dybest og dermed få størst belønning for sig selv.

 • Anmeld

  Benedetta Vangager

  Nok er nok!

  Ja, nok er nok! Et udtryk, der bliver brugt for at tilkendegive forståelse for, at de offentligt ansatte bliver pisket rundt af "systemet"!
  Men det er OS: De invalide med Parkinson og anden form for invaliditet, der bliver chikaneret, diskrimineret og voksenmobbet på det groveste! Bare et par eksempler: Mandlige, udenlandske hjælpere, ansat af Københavns Kommune, siger til mig: "Jeg er ikke din slave" - da jeg bad ham om at støtte min 87-årige Parkinsonramte mand! BÅDE min mand og jeg er visiteret til den samme frokostydelse, men den bliver KUN leveret til min mand, fordi BÅDE mænd OG kvinder i Københavns Hjemmepleje er mandschauvinistiske! I mange måneder har både ledelsen og personalet kørt hetz mod mig, fordi systemet ikke tåler at blive konfronteret med deres (mange) fejl - klager man alligevel, får man hele det sammenspiste system imod sig! Så jeg tror nok, at søstersolidariteten burde gives til en kvinde som mig, som har stået op imod et diktatorisk, betændt, skatteyderbetalt system, som straffer den borger, der tør sige det imod! Befolkningen bør vågne op: de gode gamle dage med den velmenende hjemmehjælper med "de varme" hænder er for længst forbi!

 • Anmeld

  Anne Jørgensen

  Godt brølt

  👍

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Uvidenheden hos Hanne Vibeke Holst er til at tage at føle på

  Hanne-Vibeke Holst har åbenbart ikke fattet, at al offentlig service betales af os der modtager den, dog med et stort overhead til en vildtvoksende administration. Så alt tyder på, at vi kunne få langt mere servise om vi selv fik lov til at beholde pengene og selv købte vores ydelser på det privat arbejdsmarked.

  Men Hanne-Vibeke Holst kan jo som trænet forfatter skruen en tekst sammen til hvad som helst, og her har hun så valgt at fokusere på sine egne to søstre. Det forekommer lidt snævert.

  Efter mere end 40 års ansættelse i den offentlige sektor, i 3 forskellige ressortområder, kan jeg fortælle Hanne Vibeke Holst, at 1/3-del af de ansatte er helt overflødige, og at det er rundt regnet 1/3-del af de ansatte der som ildsjæle holder det hele kørende. Sådan må det jo blive, når ledelsen er handlingslammet af alle mulige restriktioner der forhindrer at de uduelige fyres.

 • Anmeld

  J. F. · Lærer

  Bertel Johansen

  Det er ikke administrationen af det offentlige, som klager over arbejdsforhold. Den trives fint. Det er frontkrigerne. Blandt dem er der ikke mange, der er overflødige...

 • Anmeld

  Benedetta Vangager

  Bertel Johansen.

  Tak for et intelligent og modigt indlæg. Og tak for en ærlighed som er sjælden i dagens Danmark.

  Desværre er der næsten ingen i den offentlige sektor, der tør sige deres mening af frygt for at blive fyret!

  Til Hanne V.H.: En medsøster - er det kun dine egne søstre - eller gælder søstersoli-dariteten også for meget syge og invalide kvinder, som ikke er fra din egen familie?

  Hvor langt rækker søstersolidaritetennår det kommer til stykket?

  Er din solidaritet virkelig kun be-grænset til din egen Sosu-søster?

  Forargelse over sundheds-syste-mets ineffektivi-tet, ligesom den udbredte mangel på menneskelig forståelse og respekt overfor svage borgere, burde du meget hellere interessere dig for - OG være solidarisk med!

  I forhold til hjemmehjælperes ringe/korte uddannelse og - jeg er nødt til at sige det - ofte meget dårlige menneskelige og faglige ressourcer, får de faktisk for meget i løn!

  Men giv dem bare noget mere i løn, så kan vi måske håbe på, at nivea-uet løftes!

  Heldigvis er der nogle få hjælpere, der er omsorgs-fulde og dygtige - men de er desvær-re alt for få, og i øjeblikket forlader de faktisk faget!

  Min mand og jeg har modtaget hjemmehjælp i 8 år, så vi ved, hvad vi taler om!

  Solidaritet? Et forældet udtryk!
  Det er mange år siden, danskerne var solidariske med hinanden!

  I dag er man soli-darisk med sig selv! Sørgeligt!

 • Anmeld

  Carsten Hansen · Selvstændig

  Følelsesmæssigt vrøvl

  Endnu en gang følelsesmæssigt vrøvl fra en primitiv bestsellerforfattter. De offentligt ansatte er ikke sultens slavehær. De arbejder langt mindre end vi i den private sektor. Deres produktivitet falder år efter år. Alle får det samme i løn uanset om de er flittige eller dovne. Og for bordenden sidder fagforeningerne og sætter den laveste fællesnævner for alt, hvad der skal laves. Det duer ikke.
  Der er ingen spillerum for ledelse i den offentlig sektor. Lad os få den privatiseret hurtigst muligt.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Bem. til lærer J.F.

  Jo, der klages fra alle offentlige arbejdsfunktioner, men som De påpeger: der er så sandeligt nogle der kan have mere grund til det end andre.

  Og generelt er det næppe det faktisk udførende frontpersonale der er i overskud, men diverse rådgivningsfunktioner, konsulentjob, interne sagsbehandlere osv.

  Og alle offentligt ansatte har jo kun 34½ times arbejdsuge, men alle i de administrative funktioner, ikke mindst DJØF-erne, vil jo nu kæmpe til sidste sygehjælper for at beholde den betalte frokost - men de vil ikke anerkende, at den betyder et løntilskud på 7,2% - før de kan tillade at sammenligne deres løn med privatansatte.

  Politi, katederundervisere i folkeskolen, akutfunktionerne i sundhedssektorer og forsvaret i krise- og krigstid kan med rette påregne "betalt frokost" men alle resten bør ikke have det - medmindre de får 7,2% mindre i løn end tilsvarende privatansatte.

  Velfærdssamfundet har brug for offentligt ansatte - men deres antal er gået hel amok mange steder, ikke mindst i administration ovenpå administration.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · I.R.Bertelsen

  Det er tilsyneladende lykkedes...

  for de ansvarlige ledere at skabe en voksende splid, jalousi og mistillid imellem borgerne.... og dermed en spirende mangel på sammenhængskraft i vores velfærdssamfund....jævnfør nogle af ovenstående kommentarer.
  Det er mere end trist for alle....uanset overbevisning og holdning.
  Vores velfærdssamfund er ingen selvfølgelighed. Den kræver i mindste mål, at vi respekterer og samarbejder med hinanden og holder op med at skælde hinanden ud og beskylde hinanden for dovenskab og uduelighed.
  Ingen er mere værd end andre. Alle har sin funktion i det urværk, der gerne skal snurre velsmurt. Vi er dybt afhængige af hinanden,...høj som lav,...privat eller offentlig.
  Velfærdssamfundet fungerer kun, hvis respekten og anerkendelsen går begge veje....

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Re: Jørgen Jørgensen

  Må desværre give dig fuldstændigt ret vedr, New Public Management.
  I min optik er den ledelses- og styringsmetode dybt gammeldags og bringer tankerne hen på børnebogen "Den Store Bastian", skrevet af en tusk psykiater i 1848. (Kan læses på nettet).
  * Sådan kan man ikke behandle hverken sine børn eller sine medarbejdere.*
  Hvis man i det private behandlede sine medarbejdere og sine kunder efter de retningslinjer, ville man hurtigt gå konkurs.
  Hvis man som offentligt ansat behandlede de borgere, man skulle hjælpe, undervise eller behandle efter de retningslinjer, ville man få 10 minutter til at pakke sine ting sammen.
  Utroligt, hvis man som arbejdsgiver fastholder den ledelses-og styreform.
  I skolerne er man for mange år siden gået væk fra 'skammekrogen', ned på bageste række', øretæver, eftersidning osv., som den dårligt uddannede Lektor Blomme benyttede i "Det forsømte Forår". Hvorfor tror man, at man kan lede et land efter de gammeldags principper ?

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Forøvrigt....

  .... den fantastiske danske film "Drømmen" af Niels Arden Oplev fra 1969 ( findes på DVD).... kan man med krøllede tæer ses i et nutidigt lys. Den beskriver på blændende vis, hvad der sker, hvis mennesker bruger deres magt og position til at nedgøre og diskreditere andre.
  ....Blot en tanke...

 • Anmeld

  Benedetta Vangager

  I.R. Bertelsen.

  "Ingen er mere værd en andre"!

  Det er noget naivt sludder!

  Min mand er 87 år og har Parkinson. Har arbejdet hårdt fra han var 14 år, til han var 70!

  Har været med til at skabe det velfærdssamfund, mange i dag tager for givet.

  Skulle han ikke være mere værd, end den mandlige (udenlandske) hjemmehjælper, der nægter at støtte og lægge en hånd på min mands ryg, da min mand står ved håndvasken på sine vaklende ben, idet han rasende udbrød: "Tror du, jeg er din slave"!

  DET sagde han - det får han løn for!

  Sørgeligt at folk ikke vågner op og erkender den usle hjemmehjælp, syge og ældre i dagens Danmark, får!

  Det indser de først, når de SELV er blevet syge og gamle! Sørgeligt!5

 • Anmeld

  Tsvane

  Lønforskel

  Er der lønforskel hos mænd og kvinder, i samme stillinger, i det offentlige?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Ligelønnen ER indført, men benægtes af nogle

  Ligeløn for samme arbejde ER indført på det danske arbejdsmarked.

  Men for nogle som Hanne Vibeke Holdt er det åbenbart smerteligt at skulle vedkende sig, at denne retfærdige kamp ER vundet, for hvad skal hun dog så skrive om af ulykker for søstrene ?

  Så hermed en ide: Islams fodfæste i Danmark har desværre medført, at mange af hendes "medsøstre" nu er underlagt et patriarkat der burde får hele kvindesagen op af stolene. Det Muslimske Broderskab`s repræsentanter blandt imamerne er tilsyneladende ved at få godt fat i de troende. Resultatet ses i gadebilledet og på arbejdspladserne, men ses jo ikke indenfor murene, hvor patriarkatet er genopstået i en form vi troede udryddet i Danmark for et par generationer siden.

 • Anmeld

  Ole Bang

  Man er vel socialist

  Typisk salonsocialist - nærmest fornærmende forudsigeligt og bundnaivt. Fru Holt glemmer at vi i Danmark har markedsøkonomi så hvis hun har en våd drøm om at indføre fattigdomssocialisme må hin jo stemme på elnhedslistens gammelkommunister. Hun kunne jo også bare dele sine millionindtægter med sine søstre.

 • Anmeld

  Line Lykke Nielsen · Lærer

  Tak, Hanne Vibeke!

  Jeg har læst dig med stor glæde gennem mange år og du har efter min bedste mening fat i noget der for alvor forskrækker mange, for de ved simpelthen ikke, hvilke valg der må træffes rundt omkring i det offentlige. Jeg har netop læst, din sidste roman " som pesten" med stor glæde, fordi netop du indfanger det ingen vil høre. De historier der findes derude i "The Shit" har et lignende drama for sig, som det kollaps dine søstre også peger på. Skulle du nogensinde vove, at skrive den historie og mangler du cases - er vi mange, der er fuldstændig klar med eksempler fra den hverdag, ingen gider hører om, den helt banale, men konstante mængde af ender der ikke når sammen. Oven i den hverdag, som er blevet meget presset gennem årene, så er samtalen tilmed og vældigt bekvemt for øvrigheden, gledet ud om etikken, pædagogikken og ordentligheden, den har trange kår, den lever under radaren for pressen og offentligheden. Rasmus Willig, som har skrevet bogen: "Afvæbnet kritik" kender solidt til alle de sproglige taklinger, som har ført til tavsheden.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Line Lykke Nielsen: Hvilken tavshed ?

  Jamen Line Lykke Nielsen: Lærernes fagforeningsformand og hovedstyrelse bestiller da ikke andet end at jamre over alt de betragter som uretfærdigheder den onde verden har nedkaldt over deres uskyldige hoveder.

  Og noget er der da om snakken: NPM-ulykken f.eks og inklusionen der vel er gået for vidt og "heldagsskolen" der mere er et spareprojekt.

  Folkeskolen fortjener bedre, men Lærernes formand og hovedstyrelsen har så sandelig også gjort sit til at ødelægge lærergerningen ved uafladeligt at "tale faget ned" til et ordinært job undergivet en evig lønkamp, og ikke mindst ved at fornægte ethvert naturligt ledelseselement på skolerne, og ved at negligere katederundervisernes forhold til fordel for alle mulige sær-job med meget få elever og højere løn.

  Og så har alle de offentligt ansattes faglige organisationer jo dygtigt italesat deres selvindbildte elendighed med alle slagordene om hvor alle fortrædelighederne, så TAVSHED er vist ikke lige det der falder for.

 • Anmeld

  Mikael Junker · Musikskolelærer

  Følelseskoldt vrøvl

  En gang følelseskoldtg vrøvl fra Carsten Hansen fortjener en kommentar!
  Den forvrøvlede myte om det private arbejdsmarkeds lyksaligheder.
  Jeg har arbejdet både i det private og i det offentlige. Lønen er markant bedre i det private, hvis du vel og mærke har en høj uddannelse. Ellers er lønnen lige så ringe i det private - og effektiviteten har jeg oplevet som endnu ringere end i det offentlige! Dette er ikke en enkeltstående erfaring. Klart at dem på toppen af de private lønstatistikker forsvarer deres position, men at nedgøre næsten en million mennesker, den holder simpelthen ikke!

 • Anmeld

  Ulla Andersen · cand.scient.pol

  Skulder ved skulder

  Tak Hanne. Du rammer en væsentlig pointe. Når politikerne dropper visionerne og opgiver at skabe sammenhæng mellem bolig-, social- og beskæftigelsespolitik og efterlader flere og flere på bagperronen i form af usle vilkår, usikkert forsøgelsesgrundlag, trusler om at miste samme og sygeliggørelse i jagten på gulvkalven for de rige, så skal der skabes solide fjendebilleder, som ingen af os er tjent med. Især ikke kvinderne. Mange ser sig gal på "det offentlige", "embedsmænd" "systemet/new puplic management", "flygtninge"., mens kapitalen koncentreres. Det er tid til at se anden vej i solidaritet og fællesskaber som gør os stærke og væk fra minimalisme.

 • Anmeld

  Benedetta Vangager

  "Jeg er ikke din slave"!

  Sagt til mig af en mandlig, udenlandsk hjemmehjælper, da jeg bad ham om at lægge en støttende hånd på min mands ryg, da han stod ved håndvasken på sine VAKLENDE ben!
  Kom ned på jorden alle Jer, der beskylder kapitalismen mm, og ind i de små hjem, hvor invalide, ældre mennesker bliver behandlet netop så dårligt, som min overskrift i dette indlæg refererer til!

 • Anmeld

  Hanne Clausen

  Godt brølt Hanne-Vibeke Holst!

  ... det er præcis det, det handler om.

 • Anmeld

  Birgitte Ørnstrup · privatpraktiserende psykolog

  Præcist! Hanne Vibeke....

  Tak Hanne Vibeke!
  Det er svært ikke at blive mismodig i disse år, hvor omsorg, forebyggelse, pleje og børneområdet er under så stor pres. Det er ikke viden, vi mangler. Det er holdning. Mon ikke de fleste af os kender betydningen af den trygge voksne, der møder vores barn i børnehaven, passer og beskytter det i løbet af dagen. At kunne tage bange til et sygehus og blive beroliget af en professionel og nærværende sygeplejerske. Eller være fysisk hjælpeløs og kunne få den støtte, der føles værdig og tilstrækkelig. Vi er bare så heldige, at unge mennesker vælger med deres hjerte. At der stadig er fantastiske fagpersoner på trods af arbejdsområder plaget af vekslende politiserede tiltag, elendig løn for de oftest mest belastende funktioner og manglende prestige og magt. Hvornår ændrer vi holdning!? Kan fortælle vore unge, at de kan uddanne sig til det, de kan blive allermest dygtige til, og opnå belønning efter deres indsats, uanset om de vælger jobs præget af kvindelige eller mandlige værdier. Vejen dertil synes trættende lang, men måske offentliggørelsen af lønsedler, genkendelige beretninger og hele tiden at gøre vores politikere mere vidende om det virkelige liv er vejen frem.....

 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Benedetta Vangager

  Du får da i hvert fald opmærksomhed her... men har du overvejet om du ville komme længere over for Københavns Kommune med dit budskab hvis du meddelte det på en anden måde end den der åbenbart ikke har virket i otte år?
  Jeg kender en modtager af hjemmehjælp i din kommune, og han er kisteglad og imponeret over så godt det fungerer.
  Morale: ingen af jer kan generalisere ud fra jeres personlige erfaringer.
  I øvrigt forstår jeg ikke at du tror at Hanne Vibeke Holst kun er solidarisk med sine to søstre, sådan synes jeg ikke, artiklen er skrevet.
  Mht. din understregning af at det var en fremmed hjemmehjælper der udtalte den famøse sætning om slaveri, kan jeg fortælle at min megen buskørsel på landet har lært mig at der er gode og dårlige chauffører både blandt gl.danskerne og blandt nydanskerne!

 • Anmeld

  Elsebeth Petersen · SSA

  Sobert og relevant indlæg H-V Holst .

  Til Benedetta Vangager . Vær venlig at stoppe din personlige vendetta mod en enkeltstående mandlig SSH . Det er klart taget ud af en kontekst , hvor ingen kender resten af historien . (Selvom jeg aner de vilkår hjælperne bliver mødt med i dit hjem) . Ingen går på arbejde for at skade - eller behandle andre mennesker dårligt . Men stress og udbrændthed - sammen med en tydelig modvilje fra brugerens side , kan give en kort lunte - når man arbejder med et stopur . Hvad laver du i øvrigt på badeværelset , når din mand modtager hjælp der ??

 • Anmeld

  Benedetta Vangager

  Elsebeth Petersen/Ete Forchhammer.

  Tåbelige indlæg! Hvad kommer det mig/os ved, at du kender en flink buschauffør, og at du har kendskab til en hjemmehjælps-modtager, der er tilfreds!

  Du har tilsyneladende ikke sygdom at slås med. Det har jeg. Jeg har passet min Parkinsonramte mand i 10 år, selvom jeg selv er invalid! Og hvad mener du med, at jeg "får i hvert fald opmærksomhed"?

  Det er som bekendt et demokrati, vi lever i, vi har ytrings-frihed, og jo mere fokus, der kommer på den ringe hjælp mange syge og ældre får, jo bedre!

  Så det er ikke kun mit eget ærinde, jeg går, men også andres, som må-ske ikke har over-skud til at ytre sine synspunkter, som jeg gør her.

  Og hvad i al verden kommer det dig ved, hvad jeg laver på badeværelset, når vi har hjemme-hjælp???

  Jeg er min mands værge, vi har været gift i MANGE år, og jeg har reddet hans liv mere end een gang!

  Desuden: når der hver eneste aften kommer nye hjælpere, er det min pligt som ansvarlig og kærlig hustru at beskytte min mand mod personale, der ikke kender min mand og hans sygdom!

  Hvad bilder du dig ind at fordreje mit indlæg med racistiske undertoner!

  Du skal ikke forvente flere svar fra min side! Jeg bruger ikke mere tid på personer, der ikke ved, hvad de taler om, og i øvrigt retter (krigs) skytset mod mig og ikke mod de hjælpere, der får løn for at hjælpe meget syge og invalide menne-sker, men ikke har hverken hjerte eller uddannelse dertil!

 • Anmeld

  Elsebeth Petersen · SSA

  Benedetta Vangager

  Lige et indspark til din kommentar om "ikke bruge mere tid på personer der ikke ved , hvad de taler om" . - Et postulat jeg er nødt til at følge op på . Som uddannet sygehjælper/sosu.ass og arbejdende i sundhedssektoren igennem 48 år - ved jeg nøjagtig , hvad jeg taler om . Ligeledes som datter til en mor med Parkinson , hvor jeg varetog en stor del af plejen de sidste 10 år af hendes liv - sammen med et formidabelt plejepersonale i primærsektoren . Parkinson er en helt almindelig diagnose , som langt de fleste i sundhedssektoren kender til plejen af . Du møder hjælpen med mistro og mistillid - måske derfor , at der kommer så mange forskellige i jeres hjem - de skiftes simpelthen til at komme der . Hvor får du fra , at jeg har racistiske undertoner i mit indlæg til dig ?? Mht din tilstedeværelse på badeværelset når din mand modtager hjælp til personlig pleje der - er det en situation , hvor jeg ville bede den pårørende om at være et andet sted imens . Uanset hvor velmenende du betragter dig selv at være (værge) , overskrider du en del grænser , bla med hensyn til arbejdsmiljø . Man får som man sår . Men du har jo ret til selv af finde anden hjælper ordning , du behøver ikke være afhængig af Kbh`s kommune hjemmepleje .

 • Anmeld

  Benedetta Vangager

  Elsebeth Petersen.

  Så får du så mit sidste svar fra mig.

  "Jeg er ikke din slave"!

  Nej, selvfølgelig har din mand ikke fået vasket hænder efter toiletbesøg - han har jo ikke rørt ved noget !!!

  Det er det niveau, Hjemmeplejen ofte befinder sig på !!!

  Hvordan kan du tillade dig at betvivle mine oplevelser, bare fordi du er indenfor faget!

  Det er min mand og jeg, der har haft de oplevelser, jeg har beskrevet i mit indlæg - ikke dig!

  Men I dækker på usmagelig og uprofessionel vis over hinanden indenfor hjemmepleje-sektoren!

  Det er IKKE Jer selv og Jeres kollegaer, I får løn for at beskytte - men BORGERNE!

  Glem ikke det!

  Slut herfra! Du er forudindtaget og selvretfærdig!

 • Anmeld

  Birthe Lundgaard · Folkepensionist

  Benedetta Vangager

  Det er dog de mest negative indlæg jeg nogensinde har læst - racistiske og bedrevidende på trods af Hanne-Vibekes kendskab på nært hold og andre indlæg fra fornuftige personer med tæt kendskab til hjemmeplejen.
  Man kan ALDRIG skære alle over een kam (heller ikke handicappede)
  Du må have et forfærdeligt liv med al den negativitet du udspyder - synd for dig !!

 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Benedetta Vangager

  Måske du er lige lovlig hurtig til at udspy påstande om andre personer? Og måske også lige lovlig hurtig til at udtale dig om indholdet i en andens kommentar? I hvert fald må jeg korrigere lidt i din reaktion på mit skriv. 1) jeg skrev ikke om en bestemt buschauffør. 2) jeg blev for en del år siden fyret pga. handicap efter en trafikulykke. 3) jeg passede i en del år min lamme mor... 4) når man benytter sig af ytringsfriheden, må man være forberedt på at få svar, det gælder os alle i dette land.
  Venlig hilsen

 • Anmeld

  Flemming Allermand · Pensioneret IT-udvikler

  Benedetta Vangager - hvem er din fjende?

  Du er tilsyneladende utilfreds med den støtte du og din mand får fra det Velfærdssamfund I har betalt til livet igennem. Det forstår jeg godt. Flertallet af de politiske partier - de tre store og alle de borgerlige partier inkl. radikale venstre - har konsekvent udhulet velfærden gennem de sidste tre årtier. Det er gjort for at overholde EUs sparekrav og samtidig fodre det private erhvervsliv med de dele af det offentliges virksomhed, der kan producere profit: privathospitaler, der selv kan vælge deres patienter, pakkepostfirmaer, der selv kan vælge, hvor de vil bringe pakker ud, hjemmehjælp, der afbrydes og overlades til det offentlige, når overskuddet bliver for lille osv. Store offentlige anlægsopgaver overlades til internationale koncerner med udenlandsk - underbetalt - arbejdskraft. Selskabsskat og arveskat nedsættes for de store firmaer. Udhulingen af den offentlige velfærdssektor er forværret af, at alt dette går hånd i hånd med at de samme politikere tror, at de kan kommandere og kontrollere sig til, at de offentligt ansatte klarer tingene alligevel. Du skal lede længe for at finde en offentlig ansat (udover i chefrækkerne, hvor alt kan udløse bonus), der føler sig hørt eller set, eller tilfreds med sit arbejde, fordi vilkårene ikke er der længere for at udføre det meningsfuldt. Vend dog dit skyts mod dem, der har ansvaret for tingenes tilstand. Det er ikke medarbejderne på gulvet. De er sat helt og aldeles uden for indflydelse!

 • Anmeld

  Benedetta Vangager

  Hvem er DIN fjende - de syge???

  Jeg havde ellers forladt denne debat. Men du får et svar alligevel, og det er: Vi har været udsat for så dårlig hjælp igennem 7 år, at det er utroligt! Men alle i plejesystemet holder sammen MOD borgerne! Du er udenfor pædagogisk rækkevidde! Jeg svarer ikke mere på denne tråd! JEG skal sætte NYE (IGEN) purunge piger ind i arbejdet med min 87-årige PARKINSON-RAMTE mand, som JEG er hjemmehjælper for (gratis) i døgnets 22 timer - SELVOM jeg selv er invalid! Og det har jeg været i 10 år!
  Hvis jeg var ansat i omsorgssystemet, ville jeg ALTID tage parti for den svage part - nemlig de syge - og IKKE systemet, som I altid forsvarer! Det gør I ikke, når I SELV er blevet syge !!! Glæd Jer !!!

 • Anmeld

  Birthe lundgaard · Folkepensionist

  Benedetta Vangager

  Tankevækkende som sådan en tråd kan udvikle sig !
  Hvor er det synd og sikkert uretfærdigt at du har været invalid i 10 år og både synd og ærgerligt med dårlig og mangelfuld hjemmehjælp til din syge mand gennem 7 år.
  Underligt du ikke har fået ændret på det med den iver og kampgejst du ellers lægger for dagen (også i dine indlæg)
  Men endnu mere synd er det da for de nye purunge piger, som skal starte deres karriere i dit hjem med din indstilling uh ha stakkels dem.
  Jeg bakker de indlæg op, som beder dig rette dit skyts mod politikerne og de øverste embedsmænd/kvinder istedet for den menige medarbejder, som bare skal makke ret og forsøge at nå det hele på den halve tid (til en ussel løn) og så ovenikøbet blive mødt med modstand og uvilje fra borgeren.
  Alle mennesker ER (burde være) lige meget værd uanset job og titel, indfødt eller udlænding - ingen kan undværes i velfærdssamfundet.

 • Anmeld

  Kim · lektor

  Nedlæg Moderniseringsstyrelsen!

  Støt forslaget om at nedlægge Moderniseringsstyrelsen (og del dette opslag)!
  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00611

 • Anmeld

  fred · fredlarryloanfirm@gmail.com

  fred

  Få dit lån nu inden for 48 timer

  God dag

  Vil du være iværksætter, starte et projekt eller købe en lejlighed eller Er du i økonomiske vanskeligheder, kommer din hjælp nu, har du mistet søvn, forsøger at få et lån, lad dine drømme ikke dø, kontakt hr. Fred Larry, for et hurtigt og pålideligt lån.

  Vi tilbyder denne type lån nedenfor:

  1 Selskabslån
  2. Virksomhedslån
  3. Lejlighed lån
  4. Auto lån
  5. Bil lån mv.

  Vi tilbyder lån til seriøse og ærlige kunder, der er villige til at samarbejde med os med 3% rente, fra 100.000,00 euro til 500.000.000.000.00.

  Kontakt os hurtigt via vores email (fredlarryloanfirm@gmail.com) eller (fredlarryloanfirm@hotmail.com)

  Whatssap nummer: +2347061892843
  Skype: fredlarry12

  Underskrevet
  Manager
  Hr. Fred Larry

Lærernes formand: SF går for vidt med verdensmålene

Lærernes formand: SF går for vidt med verdensmålene

INTERVIEW: Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, afviser SF’s ide om at flette FN’s verdensmål ind i fagbeskrivelserne. Verdensmålene er dog meget vigtige at få ind i undervisningen, mener han.