HHX-rektor: Taxametereftersyn nu, tak

DEBAT: Det nuværende taxametersystem fordeler midlerne skævt, og det rammer HHX-gymnasierne. Taxametersystemet trænger til en opdatering, hvor fag på samme niveau på tværs af uddannelser burde tildeles de samme midler, skriver Carsten Hogrefe.

Af Carsten Hogrefe
Rektor/direktør, Handelsgymnasiet Vestfyn

Der skal ikke de store undersøgelser til for at konstatere, at den nuværende taxametermodel inden for de gymnasiale uddannelser fortsat er meget skæv.

Dette på trods af flere forsøg gennem årene på at rette op på nogle af skævhederne.

Med udgangspunkt i finanslov 2019 har vi for tre HHX-gymnasier fået beregnet forskellen mellem det, vi reelt får til at drive vores gymnasium, og hvordan det ville se ud, hvis vi i stedet fik taxametertilskud som et STX-gymnasium.

Taksterne, der ligger til grund for beregningerne, er afstemt med taxameterberegning fra Danske Gymnasier, og selve beregningerne er verificeret af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Får flere millioner mindre end STX
På Grindsted Erhvervsgymnasium får de 3.754.400 kroner mindre, end hvis de havde fået som et alment STX-gymnasium, i Tønder drejer det sig 4.167.500 kroner, og på mit eget handelsgymnasium på Vestfyn er det 3.417.000 kroner.

For at sætte de 3,4 millioner, vi får mindre som HHX-gymnasium, i relief, skal det lige nævnes, at vores samlede budget for 2019 er på 18,5 millioner! En helt vild forskel, der gør det mere end vanskeligt at konkurrere ved rekruttering og i forhold til at sikre ordentlige faciliteter til eleverne.

Så der trænger i den grad til et taxametereftersyn − ja, vi trænger egentlig til at få visket tavlen helt ren og få udarbejdet et nyt taxametersystem.

Taxametre til fag frem for uddannelser
I en tid med sammenlægninger, campusdannelser og fusioner er der behov for ensartede og gennemsigtige taxametertildelinger. Ligeledes skal vi finde en model, hvor vi kan stoppe kampen mellem de forskellige typer af gymnasieuddannelser, da mange forhold er ens.

Det er langt hen ad vejen de samme fag, de samme krav til lærerkompetencer, de samme overenskomster og de samme udfordringer i forhold til udsving i økonomien, besparelser, udkantsproblemer og faldende ungdomsårgange.

At undervise i dansk på A-niveau bør derfor tildeles præcis det samme taxameter, ligegyldigt om det foregår på STX, HF, HTX eller HHX. Det kræver præcis det samme og tæller det samme i en videregående uddannelser.

Så samme fag, på samme niveau, bør tildeles præcis det samme taxameter, uafhængigt af hvilken gymnasial uddannelse det foregår på.

Hæv grundtaxametret
Nogle fag skal naturligvis have et højere fagtaxameter end andre, for eksempel fysik, kemi eller teknik, da de har nogle højere omkostninger til lokaler og materialer, men det skal stadigvæk være det samme fagtaxameter, uanset hvilken af uddannelserne det foregår på.

Niveauet har også betydning, så et fag på A-niveau med stor skriftlighed skal have et højere fagtaxameter end et fag på C-niveau uden skriftlighed.

Et sådant taxametersystem, der tager udgangspunkt i fag og niveauer, vil dels fjerne ulighederne og dels gøre det langt nemmere at fylde hold op med elever på tværs af uddannelser, hvilket vil fjerne endnu en barriere for samarbejder og/eller fusioner.

Hvis vi samtidig, som flere politikere allerede har været ude og plædere for, hæver grundtaxametret, så vi både kan sikre grundlaget for mindre skoler i yderområderne og sikre en mere stabil økonomi, så er vi godt på vej mod et mere lige og gennemsigtigt tildelingssystem.

Forrige artikel Venstre: Afstand må ikke være en hindring for uddannelse Venstre: Afstand må ikke være en hindring for uddannelse Næste artikel Silkeborg Gymnasium: Besparelserne rammer selv de store gymnasier Silkeborg Gymnasium: Besparelserne rammer selv de store gymnasier