Kommune til kritisk forsker: Vi passer på data og børns rettigheder

REPLIK: En forsker har rejst en vidtfavnende debat om, at Aarhus Kommunes beslutning om at købe computere til skoleelever truer børns rettigheder. Vi passer på rettighederne, mener kommunen.

Af Hardy Pedersen
Økonomi- og administrationschef, Børn og Unge, Aarhus Kommune

Ph.d.-studerende Lucas Lundbye Cone rejser 10. september 2019 i Altinget en vidtfavnende debat om Aarhus Kommunes beslutning om at købe computere til alle elever fra anden til tiende klasse.

Cones argumenter favner bredt, men samler sig primært om to hovedpunkter. Det ene handler om elevernes datasikkerhed i forhold til anvendelsen af computere i undervisningen, det andet omhandler risikoen for branding og reklamer.

Når det kommer til datasikkerhed, er alle tre store leverandører af platforme, som i dag anvendes på skoleområdet, på sin vis omfattet af kritikken, som den udtrykkes i debatindlægget. I udgangspunktet har Aarhus Kommune ikke grund til at antage, at det ene produkt adskiller sig fra de andre.

Alle tre store platforme (Apple, Microsoft og Google) vil alle i et vist omfang afrapportere visse tekniske data tilbage til virksomhederne, når deres software anvendes på computere og tablets.

Chromebooks vil for eksempel aflevere data til Google, som vedrører hardwareindstillinger, operativsystem og andre ikke-personhenførbare data. Det væsentlige i den forbindelse er, at der ikke er tale om overførsel af persondata.

Har databehandleraftale med Google
Aarhus Kommune har allerede før indførelsen af GDPR i maj 2018 indgået en databehandleraftale med Google, som regulerer Aarhus Kommunes anvendelse af G Suite for Education og Googles forpligtigelser i den forbindelse.

Databehandleraftalen omhandler anvendelse af platformen til skolebrug og sikrer børnenes data i forhold til instrukser om anvendelse, her specifikt relateret til kernetjenesterne i G Suite for Education.

Google har som databehandler for Aarhus Kommune – via den indgåede europæiske standardmodelkontrakt for databehandleraftaler – forpligtet sig til udelukkende at anvende børnenes data efter Aarhus Kommunes instruks.

Aarhus Kommune ejer de data, der er placeret i kommunens G Suite for Education-domæne.

Google må ikke bruge data i reklamemedfør
Skoler i Aarhus Kommune har siden 2013 anvendt G Suite for Education som pædagogisk platform og siden 2015 med et fælles domæne for alle skolerne.

Det fælles domæne betyder, at G Suite for Education kontrolleres af Aarhus Kommune. Anskaffelse af nyt elevudstyr ændrer ikke ved dette forhold, heller ikke ved anskaffelse af Chromebooks, da de er underlagt opsætningen for det fælles skoledomæne.

I Aarhus Kommune anvendes G Suite for Education-platformen i et lukket domæne, hvor brugerdata er ejet af Aarhus Kommune, og de må ikke anvendes i reklamemæssigt øjemed af Google, hverken til Googles egne formål eller igennem udveksling med tredjepart.

De data, som en elev skaber i en af kernetjenesterne såsom Docs, Sheets og Drive, må – heller ikke efter at en elev har forladt Aarhus Kommunes skoler – anvendes i reklamemedfør eller andre formål, hvilket er skarpt reguleret via Aarhus Kommunes databehandleraftale.

Aarhus Kommune gennemgår løbende opsætning og konfigurering af G Suite for Education-miljøet med henblik på at sikre både den bedste anvendelse for eleverne såvel som sikkerhedsmæssige og tekniske forhold.

Aarhus Kommune har i øvrigt en løbende dialog med Google i forhold til privatlivsindstillinger på miljøet.

Handler ikke om indkøb af Google som platform
Samtidig er det vigtigt at pointere, at beslutningen handler om indkøb af computere og ikke indkøb af Google som platform.

Herudover køber kommunen ikke computere af Google, men af en hardwareproducent. Der findes i dag et marked med adskillige leverandører af Chromebooks i Danmark.

Aarhus Kommune er – som andre kommuner – nødt til at anvende teknologi for at opfylde lovgivningens krav om at bruge it i undervisningen jævnfør Fælles Mål.

Debatindlægget fra Lucas Lundbye Cone antager, at eleverne vil blive påvirket til at anvende Googles produkter specifikt fremadrettet. Dette er et pædagogisk paradoks, som er generelt kendt fra skoleverdenen ved valg af teknologier og værktøjer til at undervise i færdigheder.

Eleverne i Aarhus Kommune undervises blandt andet i brugen af en kontorpakke, og dette er principielt uafhængigt af leverandøren af kontorpakkeværktøjerne.

Derudover vil computerne også bruges til de øvrige digitale værktøjer, herunder læringsplatform, det kommende Aula og digitale læremidler fra diverse leverandører. Også her træffes der valg om specifikke leverandører og indhold.

Forrige artikel Dansk IT til DF: Alle skal ikke være programmører Dansk IT til DF: Alle skal ikke være programmører Næste artikel Elever til minister: Mindsk skellet mellem Hellerup og Gellerup Elever til minister: Mindsk skellet mellem Hellerup og Gellerup
 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Ufrivillig dataguld for tech-giganter...

  Jeg er forvirret....

  "Chromebooks vil for eksempel aflevere data til Google, som vedrører hardwareindstillinger, operativsystem og andre ikke-personhenførbare data. Det væsentlige i den forbindelse er, at der ikke er tale om overførsel af persondata."

  Og:

  "Google har som databehandler for Aarhus Kommune – via den indgåede europæiske standardmodelkontrakt for databehandleraftaler – forpligtet sig til udelukkende at anvende børnenes data efter Aarhus Kommunes instruks.
  Aarhus Kommune ejer de data, der er placeret i kommunens G Suite for Education-domæne."

  Så man afleverer alligevel data til Google? Eller hvordan skal det forstås?

  "hvor brugerdata er ejet af Aarhus Kommune, og de må ikke anvendes i reklamemæssigt øjemed af Google, hverken til Googles egne formål eller igennem udveksling med tredjepart."

  Hvordan fører Aarhus Kommune kontrol/tilsyn med, at Google overholder dette? Paragraffer i kontrakter og databehandleraftaler er ikke det samme som tilsyn/kontrol. Langt fra. Google sidder på disse data, og kan i praksis nok gøre med dem, hvad de vil - ingen opdager det.

  Hvordan med Aula? Får Google adgang til Aula-data? At det er kommunen, der ejer data, er jo ingen garanti for, hvad Google gør med dem. Disse tech-giganter afsløres den ene gang efter den anden i at aflure/overvåge. Var der ikke noget med Googles chat-bot, der hemmeligt aflurer folk, for ganske få uger siden?

  Jeg fornemmer, at Aarhus mener, at man gør nøjagtigt det samme som andre kommuner - det bliver det bare ikke bedre af.

  Hvad med at søge om at blive forsøgs-kommune: "Den analoge skole"? Det ville i sandhed være fremsynet.

 • Anmeld

  Jesper Lund · IT-Politisk Forening

  Tror Aarhus Kommune selv på det?

  Aarhus Kommune fortæller os, at vi kan være helt trygge, idet Google er databehandler i forhold til Aarhus Kommune og skoleeleverne, hvilket formelt betyder at Google alene behandler personoplysninger om børn efter den dataansvarliges, altså Aarhus Kommunes, instruks.

  Dette er standardbeskrivelsen af dataansvarlige-databehandler forholdet, men det er i praksis Google som bestemmer det hele. Aarhus Kommune har NUL indflydelse på hvordan en platform som G Suite for Education er indrettet i dag og bliver indrettet i morgen.

  Googles databehandleraftaler tillader ofte Google en ret vidtgående behandling af personoplysninger til Google's egne formål. Det gælder fx for Google Analytics, som også præsenteres over for brugerne som en "databehandler" aftale. Nogle gange sker dette under dække af at understøtte videreudviklingen af Googles tjenester. Andre gange sker viderebehandlingen i forbindelse med andre Google tjenester, hvor Google er dataansvarlig. Her kunne samspillet mellem en elevs brug af G Suite for Education og andre Google tjenester komme ind.

  Når Aarhus Kommune skriver at Google m.fl. tjenester vil "[..] rapportere visse tekniske data tilbage til virksomhederne, når deres software anvendes på computere og tablets" kan det sagtens dække over mere end rent tekniske data. Når Google siger at data ikke er personhenførbare, kan det sagtens dække over personhenførbare data. Det er ikke usædvanligt at amerikanske definitioner (PII, Personally Identifiable Information) bliver overført til EU, selv om EU-definitionen af personoplysninger er langt bredere end PII.

  Det er mildest talt temmelig svært at komme til bunds i hvilke personoplysninger som Google egentlig behandler. Det gælder ikke kun Google's "gratis" produkter som Gmail, men også betalte services som G Suite.

  For nylig blev det eksempelvis afsløret, at Google scanner emails for at opbygge databaser over de produkter og tjenester, som brugerne har købt. Det gælder både "gratis" Gmail og betalte G Suite email tjenester https://www.fastcompany.com/90349518/google-keeps-an-eye-on-what-you-buy-and-its-not-alone

  I 2017 stoppede Google ganske vist under stor mediedækning med at vise målrettede reklamer baseret på indholdet af Gmail https://www.theverge.com/2017/6/23/15862492/google-gmail-advertising-targeting-privacy-cloud-business Det betød imidlertid ikke at Google holdt op med at scanne indholdet af brugernes email-beskeder, altså reelt læse brugernes private email. Nej, udmeldingen i 2017 betød alene at der ikke ville blive målrettede reklamer baseret på denne behandling af personoplysninger.

  Man mindes det berømte citat fra filmen The Usual Suspects: "The greatest trick the Devil ever pulled was convincing the world he didn’t exist."

  Gad vide hvordan Aarhus Kommune vil føre det lovpligtige tilsyn med en databehandler, som historisk set har demonstreret en så stor kreativitet til at behandle brugernes personoplysninger til egne formål, og som er i stand til at skrive privacy policies og databehandleraftaler, som efter Google's egen fortolkning på papiret giver Google beføjelser til langt mere end hvad brugerne og den formelt dataansvarlige tror?

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Ufrivillig datagris for Google

  Super forslag til Aarhus Kommune...

  ..Hvis jeg selv skal sige det:

  OFFENTLIGGØR DATABEHANDLERAFTALER OG ANDRE KONTRAKTER MED GOOGLE - GERNE HER PÅ SIDEN, OG IKKE BAG BETALINGSMUR - DET VEDKOMMER ALLE FAMILIER MED SKOLEBØRN I AARHUS - IKKE KUN DEM MED PENGE.

  Det sker nok ikke - men så kan jeg foreslå forældrene i Aarhus at drukne kommunen i anmodninger om aktindsigt i disse akter. Databehandleraftaler har man - så vidt jeg ved - ret til at få indsigt i, og det kan være ret lærerigt. Mht. andre kontrakter har kommunen sandsynligvis indgået NDA's (Non Disclosure Agreements), hvilket i sig selv er et problem, at de offentlige systemer accepterer.

  Området er råddent - Silicon Valley hersker i det danske samfund.