LA anerkender EL-forslag om SU-lån

Uddannelsesordfører Henrik Dahl (LA) på Folketingets talerstol 8. april 2016.

RENTER: Enhedslisten havde fredag stillet forslag om at regulere i rentesatser til SU-lån, så staten ikke tjener penge på det. "Vi vil gerne tage det her med i en samlet diskussion af at få et nyt og bedre SU-system," lød det imødekommende fra forskningsordfører Henrik Dahl (LA).

"Der er tale om et uhensigtsmæssigt hjørne af et uhensigtsmæssigt system."

Sådan lød det fra Liberal Alliances uddannelsesordfører Henrik Dahl, da der fredag 8. april var førstebehandling af et beslutningsforslag fremsat af Enhedslisten. Hensigten med det er at sikre, at det bliver lettere for studerende at tilbagebetale deres SU-lån ved, at renterne på lånet under uddannelsen er de samme som ved endt uddannelse. 

Henrik Dahl pegede dog på, at han ikke vil lave en isoleret aftale om det, men gerne tager det med i en drøftelse om et nyt og bedre SU-system. 

Den noget utraditionelle gensidighed omkring forslaget de to partier imellem er da også et billede på en debat med forskellige syn på sagen på tværs.

Både uddannelsesordfører Mette Reissmann (S) og Venstres ditto, Jakob Engel-Schmidt (V), pegede på, at forslaget i udgangspunktet er sympatisk.

S og V på samme linje
Ingen af partierne gik dog ind på at ville ændre ved det. Reissmann mente "der skulle noget helt andet til" for at komme studerendes problemer med at betale SU-lån tilbage til livs, mens Jakob Engel-Schmidt (V) - på linje med uddannelsesminister Ulla Tørnæs (V) – påpegede, at ”vi er parlamentarisk grundlag for et system, hvor man kan få SU-lån billigere end på markedsvilkår, og derfor synes jeg ikke, det er urimeligt."

SF: Sympatisk, men det hører til i forligskredsen
Alternativet bakkede op om forslaget, mens SF afviste at støtte det med den argumentation, at det hører til i SU-forligskredsen. Jacob Mark (SF)  tilkendegav da også sin sympati for forslaget, som partiet altså gerne tager med ind i drøftelser i SU-forligskredsen.

DF's Lise Bech, der på dagen vikarierede for uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), pegede på, at hvis man skal gå ind på forslaget, så skal det tænkes ind i en større uddannelsespolitisk diskussion.

Jens Henrik Thulesen Dahl har ellers tidligere udtalt til Ugebrevet A4, at "jeg synes, vi må kigge på, om de renter, de studerende betaler, er rimelige i forhold til intentionen med SU-lånet. Ideen er jo, at det skal være billigst, mens de er studerende."

I artiklen berettede Ugebrevet A4, at staten siden 2011 har tjent 1,5 mia. kr. i renter. Årsagen er, at statens lån i Nationalbanken har en lavere rente end renten på SU-lånet, mens de unge stadig er studerende.

SU-lånet blev iøvrigt indført i 1988 for et forhindre, at studerende optog dyre banklån til den dengang langt højere rente. Enhedslistens Eva Flyvholm pegede derfor på, at den lave rente, vi oplever nu, har den modsatte virkning af den daværende hensigt. 

Forslaget skal nu i udvalget. Dato for andenbehandling er endnu ikke offentliggjort. 

 

 

 

Forrige artikel Se regeringen præsentere gymnasieudspil Se regeringen præsentere gymnasieudspil Næste artikel Gymnasiereform: Ellen Trane gled af på spørgsmål om social mobilitet Gymnasiereform: Ellen Trane gled af på spørgsmål om social mobilitet