Markant nedgang: Færre gennemfører en erhvervsuddannelse

EUD: Fra 2017 til 2018 faldt antallet af elever, der fuldførte en erhvervsuddannelse, med 10 procent. Tallet har været stødt faldende de seneste år.

Antallet af elever med et svendebrev i hånden falder og falder.

Ifølge en ny opgørelse fra Danmarks Statistik fuldførte 28.992 personer i 2018 en erhvervsuddannelse.  

Det er et fald på 10 procent i forhold til 2017, hvor 32.272 svendebreve gik i trykken.

Login