Minister lander bred aftale om fordeling af gymnasieelever

AFTALT: Et bredt flertal af partier i Folketinget har besluttet, at de regionale fordelingsudvalg fra næste skoleår skal fastsætte deres egne regler for, hvordan udfordringen med de etnisk opdelte gymnasier skal løses. Flere rektorer har allerede udtrykt skepsis.

Fremover vil det være de regionale fordelingsudvalg, der fastsætter reglerne for elevsammensætningen på landets gymnasier.

Det er resultatet af en bred politisk aftale indgået mellem regeringen og Liberal Alliance, Radikale, SF, Enhedslisten, Venstre, Konservative og Alternativet.

Dermed er der sat midlertidigt punktum for en længerevarende sag, der har betydet, at de gymnasier med den største koncentration af elever med minoritetsbaggrund de senere år har oplevet hastigt dalende elevtal.

Login