Overblikket: Uddannelsesformænd

OVERBLIK: Hvad hedder formanden i Danske Skoleelever? Hvor længe har Anders Bondo været i spidsen for lærerne, og hvordan vælger gymnasierne formand? Få svarene med oversigten her.

Altinget: uddannelse giver dig her et overblik over formændene (m/k) i de danske organisationer og foreninger for elever, lærere, ledere, institutioner med mere.

Organisationerne og foreningerne er udvalgt indenfor det område, Altinget: uddannelse normalvis dækker. Det er i grove træk det samme område, som hører under Undervisningsministerens ressort.

Der er primært tale om ”rene” uddannelsesorganisationer, hvorfor bredere paraplyorganisationer som eksempelvis Dansk Ungdoms Fællesråd ikke er taget med.

Login