Professor: Budgetlov har skabt kortsynet styring af skoler og daginstitutioner

EVALUERING: Budgetlovens sanktioner og stramme udgiftslofter tilskynder ifølge professor i kommuneøkonomi til uhensigtsmæssig økonomisk styring af de kommunale institutioner og forvaltninger.

Der er god grund til at interessere sig for den forestående evaluering og revision af budgetloven, hvis man er leder med økonomiansvar i en kommunal forvaltning, daginstitution eller folkeskole.

For det kan godt være, at budgetloven er den danske udmøntning af en tværeuropæisk krisepolitik. Men lovens indretning har ikke kun betydning for, hvordan en regering kan tilrettelægge landets finanspolitik.

Budgetloven har også en direkte betydning for de praktiske hverdagsbeslutninger helt ude på den enkelte kommunale institution.

Login