Profil: Ny direktør for STUK

JOBNYT: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har ansat Birgitte Hansen som ny direktør. Hun hentes hjem til Danmark fra en direktørstilling i Canada.

Hvad?
Ny direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Hvornår?
Tiltrædelse 1. august 2018.

Hvem?
52-årige Birgitte Hansen.

Login