Regeringen afsætter 500 millioner til ny skolepulje

LØFT: Regeringen er klar med en skolepulje, som over tre år skal fordele en halv milliard kroner til folkeskoler, som løfter fagligt svage elever. Vi har tabt tålmodigheden, siger statsministeren.

Gruppen af fagligt svage elever skal løftes.

Derfor afsætter regeringen 500 millioner kroner i en ny skolepulje, der skal fordeles til 120 udvalgte folkeskoler landet over i løbet af de næste tre år.

”Hvis alle skal forlæns ind i fremtiden, skal man have kvalifikationerne på plads. Det er en central vigtighed for at komme videre med en uddannelse, få et arbejde og klare sig i samfundet,” siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde tirsdag.

”Det er simpelthen ikke i orden”
Skolepuljen blev bebudet i regeringsgrundlaget tilbage i november sidste år.

Formålet er at tilskynde folkeskoler med mange elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik i 9. klasses afgangsprøver, til at forbedre indsatsen overfor disse elever.

”Det er nødvendigt, fordi vi har tabt tålmodigheden. Jeg synes ikke, det er i orden, at ganske almindelige børn, som ikke slæber rundt på tunge diagnoser eller fysiske eller mentale handicap, efter ti år i den danske folkeskole ikke kan læse og regne på det niveau, der skal til, for at man som ung har alle mulighederne for sig,” siger Lars Løkke Rasmussen.

”Det er simpelthen ikke i orden. Det mener jeg grundlæggende, at skolen allerede skulle levere. Det gør den så ikke alle steder, og der kan være mange forklaringer på det,” fortsætter han.

Nybrud i uddeling af puljemidler til skoler
Inspirationen til den nye skolepulje kommer fra en tilsvarende pulje på sundhedsområdet, som i 00’erne var med til at give patienter en hurtigere og bedre behandling i sygehusvæsenet.

På baggrund af dette håber regeringen, at puljen til folkeskolerne kan være med til, at landets skoler ser muligheder i at udvikle og afprøve nye undervisningsmetoder, som kan forbedre alle elevers faglige niveau.

Se listen over udvalgte skoler her.

For at skolerne kan få del i den halve milliard kroner, skal de dokumentere, at de har løftet de svageste elever ved at få nedbragt andelen af 9. klasses-elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik, med fem procentpoint.

Afhængig af skolernes størrelse vil hver skole kunne få en præmie på mellem 1,3 og 1,5 millioner kroner årligt.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) kalder præmieuddelingen et nybrud.

”Det er et nybrud i måden at uddele puljemidler på, fordi skolepuljen både er en stor pose penge til at hjælpe skolerne, men det er også en ny måde at udmønte puljer til folkeskolen på, og vi belønner de skoler, der skaber resultater. Med puljen vil vi give skolerne og skolelederne et positivt incitament til at styrke fagligheden og løfte de svageste elever,” siger Merete Riisager.

Forrige artikel Folkeskole-alliance er lagt død Folkeskole-alliance er lagt død Næste artikel Minister: Alvorligt at børn bliver syge af folkeskolereformen Minister: Alvorligt at børn bliver syge af folkeskolereformen