Silkeborg Gymnasium: Besparelserne rammer selv de store gymnasier

DEBAT: Nedskæringerne har startet en negativ spiral, som også rammer Danmarks største gymnasium. Vi kan ikke længere skærme elever og lærerne mod konsekvenserne, skriver Erik Olesen, rektor på Silkeborg Gymnasium.

Af Erik Olesen
Rektor, Silkeborg Gymnasium

I tilknytning til debatten om omprioriteringsbidraget har der været meget fokus på de små gymnasier, og jeg er helt enig i, at det er vigtigt at sikre, at udkantsgymnasier som for eksempel gymnasierne i Lemvig og Struer har gode økonomiske vilkår.

Det er indlysende, at et stort gymnasium er mere robust i forhold til udsving i elevtallet end et lille gymnasium med 9-15 klasser.

Og der er også visse stordriftsfordele, men det er vores erfaring, at der ikke er væsentlige driftsmæssige fordele ved at vokse fra 30-35 klasser til 50-55 klasser, som Silkeborg Gymnasium har gjort.

Det hænger sammen med, at de største gymnasier skal have alt i ”dobbeltstørrelse” og dermed øgede driftsudgifter.

Gymnasiets kvalitet forringes
Som det fremgår af Undervisningsministeriets oversigt, løber besparelserne på Silkeborg Gymnasium i perioden 2016 til 2021 på grund af omprioriteringsbidraget op i 49 millioner kroner. Hertil kommer flere millioner kroner som følge af erhvervsskoleforliget.

Det kan ikke undgå at gå ud over kvaliteten.

Når vi taler om uddannelsens kvalitet, er der mange faktorer, der spiller ind. En af de helt afgørende faktorer er den tid, læreren har til rådighed til forberedelse, opgaveevaluering samt kollektiv og individuel feedback til eleverne.

En indikator i denne sammenhæng er forholdet mellem antallet af lærere og elever. Som det fremgår af vores årsrapport for 2018, er antallet af lærerårsværk per 100 årselever faldet fra 10,0 i 2015 og 2016 til 8,9 i 2018.

Med andre ord: Hvor der for få år siden var ti lærere pr. 100 elever, er der nu kun ni lærere. For skolen som helhed svarer det til omkring 15 lærere færre, end hvis der ikke havde været besparelser.

Vores samlede statstilskud i 2014 var 117,7 millioner kroner, og i 2018 var det lidt mindre, nemlig 117,3 millioner kroner. Men i samme periode er vores elevtal steget fra 1426 til 1538, således at vi i 2018 skulle undervise 112 elever flere for et mindre statstilskud.

Hertil kommer, at der i samme periode har været lønstigninger på omkring en halv millioner kroner årligt, så der er tale om voldsomme besparelser.

Gode resultater bliver svære at fastholde
Silkeborg Gymnasium opnår særdeles gode resultater målt på alle de kendte parametre:

  • Et samlet gennemsnit på 8,2, som er blandt de højeste i landet
  • En signifikant socioøkonomisk løfteevne hvert eneste år
  • En fraværsprocent på 6,3
  • En høj gennemførelsesprocent
  • En høj lærer- og elevtilfredshed.

Forklaringen på, at vi opnår så gode resultater, er et systematisk og professionelt arbejde på alle fronter. Det gælder for eksempel pædagogisk udvikling gennem helskoleprojekter, der omfatter alle lærere, og det gælder i forhold til indsatsen for at bryde den sociale arv.

Vi bruger mange ressourcer på fastholdelse og støtte. For eksempel har vi i samarbejde med Silkeborg Kommune ansat en mentor, som støtter de allermest udsatte elever.

Den indsats, vi yder på dette område, er ikke bare godt for de unge – det er også godt for samfundsøkonomien.

Det er dette arbejde, de fortsatte besparelser er i gang med at nedbryde, for uanset hvor dygtige vi er, kan vi ikke længere skærme elever og lærere for konsekvenserne af besparelser.

Uanset om der er tale om små, mellemstore eller store gymnasier, er der igangsat en negativ spiral. Det er af afgørende betydning at få vendt denne udvikling.

Forrige artikel HHX-rektor: Taxametereftersyn nu, tak HHX-rektor: Taxametereftersyn nu, tak Næste artikel Rektor til S og DF: Husk løftet om at stoppe nedskæringer Rektor til S og DF: Husk løftet om at stoppe nedskæringer