Debat

Rektor: Nedlukninger og restriktioner har ikke skabt andenrangsstudenter

Ved at reducere antallet af eksaminer i gymnasiet sender politikerne et trist signal om, at undervisningen ikke har været god nok. Intet er mere forkert, skriver Jeppe Kragelund, rektor på Alssundgymnasiet og bestyrelsesmedlem i Danske Gymnasier.

Det er beklageligt, at politikerne ikke udviste tillid til, at undervisere og censorer har ekspertisen til at tage højde for coronapandemiens påvirkning af undervisningen, skriver Jeppe Kragelund.<br>
Det er beklageligt, at politikerne ikke udviste tillid til, at undervisere og censorer har ekspertisen til at tage højde for coronapandemiens påvirkning af undervisningen, skriver Jeppe Kragelund.
Foto: Sara Gangsted/Ritzau Scanpix
Jeppe Kragelund
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det var med forundring og skuffelse, at jeg modtog nyheden om, at der var indgået en politisk aftale om at skære i antallet af eksaminer for årets studenter.

Jeg ved, at Danske Gymnasier overfor relevante politikere har redegjort for, at gymnasierne kunne have gennemført eksamen i sin normale form med mulighed for at tilpasse de enkelte eksaminer.

I stedet for at aflyse eksamensbegivenheder, så havde det været langt bedre at tilpasse de enkelte eksamensbegivenheder i forhold til gennemgået stof i de enkelte fag.

Jeg er ikke alene med min forundring og skuffelse over den politiske beslutning, og det forstår jeg godt. For politikerne bag aftalen sender et trist signal om, at undervisningen de seneste tre år ikke er på et niveau, som kan bære en eksamen – intet er mere forkert, hvilket jeg uddyber nedenfor, dog vil jeg først give et eksempel på aftalens urimelighed.

Lad os som eksempel se på en naturvidenskabelig elev med matematik og fysik på A-niveau, som siden 1. g har arbejdet med skriftlighed i sine to studieretningsfag. Denne naturvidenskabelige elev må nu ”kun” komme op i skriftlig dansk?

Hvorfor skal eleven snydes for muligheden for at komme op til en skriftlig eksamen i de fag, som eleven selv har valgt? Hvorfor mon det er mere ”forsvarligt” at sende eleven til prøve i skriftlig dansk end i de andre fag? Har danskundervisningen været mindre påvirket af pandemien end undervisningen i for eksempel matematik og fysik?

Eleven kan ingen muligheder for at komme op i sine fag på c-niveau, som der har været undervist i her i 3. g, hvor nedlukningen i øvrigt ikke har fyldt så meget.

Aflysning af eksaminer øger ikke trivslen

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har argumenteret med, at eksamensbegivenheder skal aflyses, så der gives mere plads til socialt arbejde på skolerne og ekstra undervisning.

Eleverne har fået en rigtig god uddannelse, også selvom dele af den er taget under pandemien.

Jeppe Kragelund, rektor, Alssundgymnasiet

Jeg deler ikke elevernes og Gymnasieskolernes Lærerforenings påstand om, at den sociale trivsel og det faglige niveau vil stige ved at aflyse en eller flere eksamensbegivenheder. Belært af erfaringen ”herude på gymnasierne” må jeg sige, at det er meget vanskeligt at kombinere afsluttende undervisning og eksamen.

Vær opmærksom på, at eksamensperioden er meget vanskelig at afkorte, da der så ikke vil være censorer nok per dag til eksempelvis at gennemføre eksamen i studieretningsprojektet. Derfor vil vi være tvunget til at undervise i fag, som ikke er udtrukket til eksamen parallelt med, at eleverne skal forberede sig til eksamen i et andet fag.

Belært af erfaringen fra sidst, så er elevernes fokus (helt forståeligt!) på at læse til næste eksamensfag og ikke den afsluttende undervisning i fag, hvor de ikke skal til eksamen. Så reelt er det faglige udbytte af en eventuel ekstra undervisning i eksamensperioden meget begrænset.

Det er langt bedre at holde fokus på eksamen, hvor der i øvrigt også kan læres rigtig meget ved at repetere de enkelte fag enten alene eller sammen med andre elever, uden at en underviser styrer læreprocessen.

Læs også

Underviserne har sikret høj faglighed virtuelt

Ingen tvivl om at coronapandemien har ramt eleverne hårdt. Isolation, sygdom og restriktioner rimer ikke på et godt og aktivt ungeliv. Dele af undervisningen har også været gennemført anderledes end normalt, men jeg synes, at det er ærgerligt, at undervisningen under pandaminen tales ned i den grad, som sker i et debatindlæg på Altinget tirsdag 22. februar af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Gymnasieskolernes Lærerforening.

Eleverne har fået en rigtig god uddannelse, også selvom dele af den er taget under pandemien. Underviserne på gymnasierne har leveret et fantastisk arbejde for at skabe en god faglig undervisning, selvom dele af den er foregået virtuelt. Trods udfordringerne er der også fundet ekstra kræfter til at arbejde med det sociale miljø på gymnasierne. Både elever og undervisere burde klappe hinanden på skuldrene – I har gjort det rigtig godt!

Eleverne ved Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (og nogle politikere) har været bekymrede for sammenhængen mellem den daglige undervisning under pandemien og eksamen, men den bekymring ville vi kunne have taget hånd om.

Undervisningen tilrettelæggelse i overensstemmelse med læreplanen for det enkelte fag på et givet niveau (a-, b- eller c-niveau). Læreplanen beskriver, hvilke faglige emner der skal undervises i, samt hvilke kompetencer og færdigheder der i løbet af undervisningsforløbet skal trænes.

I forhold til "corona-undervisningen" vil lærer og censor tilpasse eksaminationen i forhold til undervisningens gennemførelse. 

Jeppe Kragelund, rektor, Alssundgymnasiet

Uddannet til at tilpasse eksamen

Til hvert fag laver underviseren en detaljeret undervisningsbeskrivelse, som sammen med læreplanen danner grundlag for udarbejdelsen af eksamensspørgsmål, som godkendes af en ekstern censor. Censor skal eksempelvis sikre, at eksamensspørgsmålene er dækkende, og at der ikke stilles spørgsmål, som eleverne ikke har forudsætninger for at besvare.

Lærer og censor er uddannet og trænet i at tilpasse eksamensbegivenheden i forhold til gennemgået stof og de kompetencer, som har været trænet i de enkelte faglige undervisningsforløb. De er vant til at bedømme faglige niveauer og kompetencer tilhørende faget på flere forskellige niveauer og tilmed på forskellige uddannelser.

I forhold til "corona-undervisningen" vil lærer og censor tilpasse eksaminationen i forhold til undervisningens gennemførelse. Der er lovhjemmel til at udelade stofområder, som der udelukkende har været undervist i i forbindelse med nødundervisningen.

Kort sagt: Eleverne (og politikerne) kunne have været helt trygge ved, at eksamen kunne gennemføres fagligt og forsvarligt med afsæt i den undervisning, som er leveret af sektorens dygtige undervisere.

Jeg beklager, at politikerne ikke lyttede til erfaringerne "herude på gymnasierne", samt at de ikke udviste tillid til, at undervisere og censorer har den fornødne ekspertise til at tage højde for, at dele af undervisningen har været påvirket af pandemien.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jeppe Kragelund

Rektor, Alssundgymnasiet Sønderborg, bestyrelsesmedlem, Danske Gymnasier
cand.scient. i fysik (Aarhus Uni. 2000)

0:000:00