Rektorer til politikere: I må ikke miste de uddannelsespolitiske visioner af syne

DEBAT: Uddannelsesdanmark står over for en række store beslutninger om blandt andet sammenlægning af institutioner, der kan få afgørende konsekvenser for ungdomsuddannelserne. Derfor må politikerne ikke miste visionerne af syne, skriver fire rektorer.

Af Mads Brinkmann Pedersen, Bo Larsen, Henrik Vestergaard Stokholm og Kristian Bennike
Hhv. rektor, Struer Statsgymnasium, rektor, Lemvig Gymnasium, rektor, rektor, Nyborg Gymnasium og rektor, Ribe Katedralskole, på vegne af netværket af danske hybridskoler

Tirsdag 29.9 inviterede Altinget til virtuel konference om ungdomsuddannelserne. Her deltog elevrepræsentanter, rektorer, forsker og politikere fra byråd, regionsråd og Folketing.

Alle var enige om en ting, nemlig vigtigheden af, at vi undgår at der opstår uddannelsesørkener rundt om i landet.

Alle var også enige om at de igangværende forhandlinger og drøftelser om elevfordeling, kapacitetsstyring, taxametereftersyn og institutionslov alle er redskaber, der skal forhindre, at institutioner må lukke, fordi der frem mod 2030 mange steder vil være betragtelige demografiske dyk i ungdomsårgangene.

Sammenlægning på bæredygtige vilkår
I Struer, Lemvig, Nyborg og Ribe har vi skabt hybridskoler, der udbyder mange uddannelser under samme tag – både gymnasiale, erhvervsgymnasiale og erhvervsuddannelser.

Flere af dem ville ikke kunne stå på egne ben, men ved at stå sammen bliver man som bekendt stærkere, og ved at stå sammen opretholder vi et langt bredere uddannelsesudbud end der ellers ville være.

Vi har gjort opmærksom på, at sammenlægningen af institutioner skal ske på bæredygtige vilkår – både med hensyn til uddannelsernes kvalitet, til udbuddet, men også til økonomien.

Det kan ikke passe, at man som hybridskole skal straffes økonomisk ved at bevare små udbud.

Det forhold har vi i Struer og Lemvig som de ældste hybridskoler beskrevet for alle der ville lytte, og selvom der også er blevet hørt grundigt efter, var vi kun glade for at høre Stephanie Lose (V) fra Danske Regioner forsikre om, at politikerne nu er parate til at rette op på de skæve tilskudsforhold.

Vi var også enige om, at meldingen fra Jens Joel om, at det frie institutionsvalg er godt, men at et mindretals frie valg ikke må fratage flertallet muligheden for at vælge noget overhovedet, er gode og pragmatiske toner i debatten om elevfordelingen.

Debatten vil spidse til
Der står store beslutninger lige foran Uddannelsesdanmark i disse måneder, og beslutningerne vil få afgørende konsekvenser for, hvorledes Danmarkskortet over ungdomsuddannelser vil se ud i fremtiden.

Og den slags beslutninger er som regel ikke lette at træffe. Debatten vil i de kommende uger spidse til, og her er det vores klare appel til politikerne, at de ikke må miste de uddannelsespolitiske visioner af syne.

Altingets konference var også en god konference, fordi politikerne sendte det signal om, at der kan handles nu, hvis vi som samfund vil sikre et uddannelsesdanmark i balance.

Og det vil vi fra kredsen af Danske Hybridskoler gerne kvittere for. Ikke mindst fordi vi ved at godt begyndt er halvt fuldendt.

Forrige artikel Elever: Vi må aldrig lade politikerne pille ved det frie uddannelsesvalg Elever: Vi må aldrig lade politikerne pille ved det frie uddannelsesvalg Næste artikel Friskoler: Normeringsdebatten skaber en kløft mellem danske børn Friskoler: Normeringsdebatten skaber en kløft mellem danske børn
Denne uge: SFO, FGU og corona

Denne uge: SFO, FGU og corona

KALENDER: Børne- og undervisningsministeren skal i samråd om udgifter til SFO, der bruges på helt andre ting. Hun skal også svare på spørgsmål om FGU, mens regeringens coronahåndtering kommer i fokus. Få overblikket over ugen her.