Replik: Digital undervisning er ikke et enten-eller-spørgsmål

REPLIK: Det er nødvendigt at indsamle og bearbejde erfaringerne fra den digitale coronaundervisning, men lige nu skader det ikke at være begejstret over alle de kreative undervisningstiltag, der laves, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Dansk Erhverv og HK.

Af Lars Goldsmidt, Kasper Palm, Claus Rosenkrands Olsen og Christoffer Jørgensen
Hhv. formand og næstformand, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne, uddannelsespolitisk chef, Dansk Erhverv og uddannelsespolitisk rådgiver, HK

Når vi taler om digitalisering, lader det til, at vi taler ind i forskellige billeder og forståelser. Digitalisering dækker over mange ting, og man kan derfor ikke debattere for eller imod, analogt eller digitalt, fjern eller nær, god eller dårlig.

Vi vil gerne takke Tomas Kepler og Martin Mejlgaard, formand for Gymnasieskolens Lærerforening og formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning for deres advarsel mod at blive alt for begejstret, inden erfaringerne fra den digitale nødundervisning er indsamlet og bearbejdet efter coronatiden. Vi er altid lydhøre over for gode argumenter.

Imidlertid stiller vi os undrende over for, hvorfor de indtager denne position, når vi netop i disse ekstraordinære tider oplever, hvor dygtige og engagerede lærerne er, hvor kreativt de går til opgaven, og hvordan de finder på løsninger, der holder undervisningen i gang og eleverne til ilden.

Det har blandt andre Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier dagligt sat spot på gennem solstrålehistorier, der illustrerer, hvordan underviserne løfter opgaven på forbilledlig vis. Derfor lader vi os begejstre af kreativiteten og alle de digitale muligheder, der i denne tid bringes i spil.

Her fra ”bjergets top”, som Tomas Kepler ynder at placere andre debattører, er det vores opfattelse, at vi egentlig er ret enige. Erfaringerne fra coronatiden skal høstes, vurderes og sættes i spil der, hvor det giver mening efter grundig overvejelse af didaktik og formål. Dette er noget, vi på skolerne og hos parterne har arbejdet strategisk med i en årrække, og hvor erfaringen netop viser, at digitalisering kræver eftertanke og nøje forberedelse.

Ikke digitalt for enhver pris
Digital undervisning kan ikke stå alene. Det skal kunne kobles til didaktik og pædagogik i uddannelserne. Digital undervisning skal bidrage til at underbygge tilegnelsen af viden, færdigheder, kompetencer og dannelse. At kunne udvikle og være kreativ. At være et tænkende og kritisk menneske, der ikke kun reproducerer viden, men også skaber ny.

Vi skal sammen undersøge, hvordan de forskellige digitale teknologier kan bringes i spil i undervisningen både fagligt og pædagogisk, så vi kan skabe digitale læringsrum, der understøtter skabertrang og øvelse hos eleverne. Vi skal også afsøge, hvordan de digitale muligheder kan bruges til at nå elever uafhængig af tid og sted.

Digital læring skal ikke anvendes for enhver pris. Fællesskab og direkte sociale relationer skal ikke erstattes. Men vi tror på, at digitale løsninger kan frigive tid til nærhed, individuelle hensyn, læring og dannelse. At digitale læringsformer netop kan give plads til lærerens vigtigste gerning.

Lad os bruge kræfterne på at udveksle erfaringer og turde kigge bredt på, om der er læring, der kan hentes andre steder i samfundet, i stedet for at forsvare, om digitalisering er godt eller skidt. Lad os hellere løfte armene højt i vejret og anerkende den enorme indsats, der gøres i hele uddannelsessektoren i denne tid, og tage de gode erfaringer med os.

 

Forrige artikel SF til regeringen: Lav genopretningsplan for tryghed, dagpenge og uddannelse SF til regeringen: Lav genopretningsplan for tryghed, dagpenge og uddannelse Næste artikel Rektorer: Digital forståelse er en del af den almene dannelse nu om stunder Rektorer: Digital forståelse er en del af den almene dannelse nu om stunder