Skoleelever med skarp kritik af Riisager

KRITIK: Danske Skoleelever mener ikke, at undervisningsminister Merete Riisager (LA) gør nok for at implementere skolereformen fra 2014. ”Det er kommunernes ansvar, at reformens elementer bliver ført ud i livet,” svarer ministeren, som afviser at sidde på hænderne.

Danske Skoleelever har været på inspirationstur i Nordamerika.

Med sig hjem tog de en undren over, hvorfor den danske undervisningsminister ikke gør ”mere”.

Mere for at forbedre lektiecafeerne, bevægelsen og den åbne skole.  

Alt sammen store elementer i folkeskolereformen fra 2014.

”Reformen er snart er fire år gammel, og når vi kigger på følgeforskningen, kan vi bare konstatere, at der ikke er sket særlig meget. En større reform kan tage flere år om at vise effekterne, men vi ser gerne, at der skete meget mere, end der er sket nu,” siger Danske Skoleelevers formand Jakob Bonde Nielsen.

Han fremhæver specifikt Merete Riisager som en drivkraft bag den manglende indsats.

”Vi mangler, at der nationalt sættes gang i projekter, som finder ud af, hvordan man får implementeret gode erfaringer fra en landsdel i en anden. Det seneste års tid er der ikke sat gang i ret meget på skoleområdet. Der har ikke været fokus på at få implementeret helt basale elementer af skolereformen. Undervisningsministeriet sætter ikke gang i ret meget,” siger han og tilføjer:

”Jeg tror, at der før i tiden har været mere velvilje til at sætte gang i ting. Lige nu er det sådan, at når der endelig sættes gang i ting, så er det projekter, som eksempelvis skal forkorte skoledagen. Det prøver at trække en af de helt store elementer i reformen tilbage. Vi så gerne, at man gjorde andet og mere.”

”Lower the gap and raise the bar”
Jakob Bonde Nielsens kom for få uger siden hjem fra sin forenings årlige tur, som i år blandt andet gik til det – af danskere – velbesøgte Ontario, Canada.

Læs også: Kommunalpolitikere og embedsmænd valfarter på studieture til Canada

Erfaringerne fra besøget har ansporet ham til at levere den aktuelle kritik, forklarer han.

”Canada har gjort nogenlunde det samme som Danmark. Målet har været, at ’lower the gap and raise the bar’, som også var en overordnet målsætning for vores skolereform. De har formået at få succes med det. De sætter gang i ting og vil noget. I Danmark ser vi lige nu en undervisningsminister, som simpelthen ikke sætter gang i projekter på nationalt plan.”

Samtidig hæfter han sig ved sidste uges beretning fra Rigsrevisionen om reformen.

I beretningen skriver Statsrevisorerne overordnet, ”at Undervisningsministeriet ikke har fulgt tilfredsstillende op på, om kommunerne når målene med folkeskolereformen, og om de gennemfører indsatsen som forudsat.”

Statsrevisorerne tilføjer også, at ministeriets opfølgning på, om den længere skoledag er implementeret, ”er baseret på usikre indberetninger af planlagt frem for gennemført undervisning”.

Beretningen bekræfter ifølge Jakob Bonde Nielsen, at ”Undervisningsministeriet ikke sætter gang i nok, eller følger godt nok op på, om målene med reformen bliver indfriet.”

Minister: Kommunernes ansvar
Undervisningsminister Merete Riisager skriver i et svar til Altinget: uddannelse, at ”folkeskolereformen er en stor og omfattende reform, som introducerede mange forandringer i et hug.”

”Som undervisningsminister kan jeg være med til at understøtte implementeringen, men det er kommunernes ansvar, at reformens elementer bliver ført ud i livet og gør en forskel på skolerne,” tilføjer hun.

Ifølge ministeren er det vigtigt ikke at ”sætte gang i projekter for projektets skyld”. 

”Slet ikke når vi i forvejen har indsatser på området, som vi stadig afventer virkningen af,” skriver Merete Riisager, og afviser samtidig, at hun eller hendes ministerium skulle sidde på hænderne.

”Vi følger fra ministeriet implementeringen tæt, blandt andet i følgeforskningen. Her har vi set udfordringer med bevægelse i særligt udskolingen, og det reagerede jeg på med kampagnen ’Udskolingen i bevægelse’, som skal klæde lærere, pædagoger og ledere bedre på til at bruge bevægelse i udskolingen.”

Læringsportal er ”spækket med inspiration”
Merete Riisager anerkender, at ”åben skole heller ikke er kommet lige langt i alle kommuner”.

Men også her har regeringen sat ind, tilføjer hun.

”Sammen med kulturministeren støtter vi en række projekter med åben skole, så vi kan få de gode eksempler udbredt til endnu flere skoler.”  

”Med ’Viden om’-pakkerne gør vi al den viden, vi har på skoleområdet, mere tilgængelig for skolefolk, så forskningen kan komme ud og virke i virkeligheden, ligesom læringskonsulenterne dagligt rådgiver og støtter lærere, pædagoger og ledere rundt omkring i landet.”

Endelig henviser Merete Riisager til EMU Danmarks Læringsportal, som er ”spækket med inspiration og viden, der kan bruges i klasseværelset”.

Forrige artikel OK18-overblik: Her er scenarierne OK18-overblik: Her er scenarierne Næste artikel Bondo tror på aftale inden storkonflikt: ”Men det bliver svært” Bondo tror på aftale inden storkonflikt: ”Men det bliver svært”
Ny trepartsaftale presser erhvervsskolerne

Ny trepartsaftale presser erhvervsskolerne

TREPART: Erhvervsskolelederne kritiserer, at weekendens trepartsaftale giver dem flere opgaver, men ikke flere midler. Aftaleparterne afviser kritikken og fremhæver de faglige udvalgs ekstra midler, som skolerne ”formodes” at få del i.