Seruminstituttet regnede med samme smitte for børn og voksne trods tegn på det modsatte: "Vi har valgt at være forsigtige"

CORONA: Selv om tal fra WHO, Island og Danmark indikerer, at covid-19 smitter mindre blandt børn, arbejder Statens Serum Institut i scenariet for genåbningen af Danmark med, at børn smitter og smittes på samme niveau som voksne. Det skyldes forsigtighedshensyn, forklarer overlæge ved instituttet. 

Det er af ren og skær forsigtighed, når Statens Serum Institut (SSI) i beregningerne for genåbningen af Danmark antager, at børn både smittes og videregiver coronavirus i samme grad som andre aldersgruppper.

Det siger overlæge ved SSI, Robert Leo Skov, til Altinget

"Vi har valgt at være forsigtige. Det her handler om at sikre, at vi ikke kommer til at overbelaste de danske kritiske sygehusfunktioner, herunder intensivterapi. Derfor har vi valgt, at børn i modellerne smitter lige så meget som voksne," siger han. 

På pressemødet mandag aften, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) fremlagde første del af planen for genåbningen af Danmark, gav faglig direktør ved SSI, Kåre Mølbak, ellers udtryk for, at coronasmitten ikke rammer børn lige så hårdt som andre aldersgrupper i befolkningen. 

"Af en eller anden årsag er det tilsyneladende ikke en virus, der er særlig dominerende blandt børn. Derfor har vi ikke den samme bekymring for børnene, som vi ville have, hvis det var en almindelig børnesygdom, influenza eller nogle af de andre virus, der kan ramme børn," lød det fra Kåre Mølbak.

Ikke nok viden om islandske studier
Svaret var funderet i den epidemiologiske overvågningsrapport, der viser, at af 2.061 børn i 0-9 års alderen, er kun 38 testet positiv for covid-19. Det svarer til 1,8 procent af de testede.

Samtidig viser tal fra det mest testende land i verden, Island, ifølge en artikel på fagmediet Ingeniøren, at børn smittes i langt mindre grad end voksne. Også tal fra en WHO-rapport om smittespredningen blandt børn i Kina bekræfter tendensen.

Alligevel er disse tal ikke anvendt i beregningerne bag det såkaldt lille genåbningsscenarie for af Danmark.

"Vi har kigget på litteraturen, og der er meget stor usikkerhed på, hvor meget børn indgår i smitterisikoen. Der er et kinesisk arbejde, der siger, at børn smitter lige så meget som voksne. Derfor har vi ud fra et forsigtighedssynspunkt valgt at sige, at børn smitter lige så meget som voksne, ligesom vi ud fra et forsigtighedssynspunkt har valgt at sige, at børn ikke er i stand til at overholde social afstand," siger Robert Leo Skov.

Hans forklaring uddybes også i ekspertgruppens rapport, hvor det bemærkes, at man er bekendt med specifikke studier af covid-19 fra blandt andet Island, som viser, at der stor forskel på, hvordan forskellige grupper smittes. Men årsagen til denne forskel er ifølge ekspertgruppen ikke "forstået ordenligt" og derfor ikke medtaget i modelberegningerne, lyder det i rapporten.

Den mest forsigtige model
Siden mandagens pressemøde er det kommet frem, at ekspertgruppen ledet af Statens Serum Institut har foretaget beregninger på tre mulige scenarier for genåbningen af Danmark. Et lille scenarie, et mellemstort scenarie og et stort scenarie. I det mellemste scenarie var blandt andet lagt op til, at restauranter, frisører og massører ville kunne åbne igen. 

Senere viste det sig, at regeringen endte med at forfølge det mest forsigtige af de tre genåbningsscenarier. Et scenarie, der betyder, at dagsinstitutioner og skolen for 0. – 5. klassetrin genåbnes efter påsken, såfremt kurven for antallet af smittede forsat udvikler sig stabilt. 

Af ekspertrapporten fremgår det, at fremskrivningerne af smittespredningen er forbundet med "betydelig usikkerhed", da smittespredningen afhænger af danskernes sociale adfærd og kontaktmønstre. Og blandt et af de væsentligste forbehold nævnes børnenes rolle i spredningen af coronavirussen.

"I de anvendte modeller er det antaget, at børn smittes og smitter på samme niveau som andre aldersgrupper på baggrund af et studie, som har vist, at børn og voksne ved kontakter med en covid-19-patient har samme risiko for at blive smittet," lyder det i rapporten. 

I beregningerne for smittespredningen arbejder ekspertgruppen efter engelske data. Disse data forventes at ligne forholdene i danske daginstitutioner, hvis man indfører særlige tiltag som at samle børn i mindre grupper, større fysisk adskillelse af vuggestuebørn og børnehavebørn, og at børnene opholder sig mere udenfor, lyder begrundelsen i rapporten. 

De nævnte tiltag i rapporten minder om Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for genåbningen af skoler og dagtilbud, der blev præsenteret tirsdag. Her fremgår det blandt andet, at der bør være et frit gulvareal på seks kvadratmeter per barn i vuggestuer og fire kvadratmeter per barn i børnehaver, og at aktiviteter så vidt muligt skal foregå udenfor. I skoleregi skal der være to meters afstand mellem bordene, og det anbefales, at frikvartererne afholdes forskudt.

,

Forrige artikel Mette Frederiksen: De mindste børn kan begynde i skole og daginstitutioner næste uge Mette Frederiksen: De mindste børn kan begynde i skole og daginstitutioner næste uge Næste artikel Få overblikket: Hvornår er kommunerne klar til at åbne dagtilbud og skoler? Få overblikket: Hvornår er kommunerne klar til at åbne dagtilbud og skoler?
EuroSkills i Danmark rykkes til 2025

EuroSkills i Danmark rykkes til 2025

UDSKUDT: Europamesterskaberne i praktiske fag afholdes alligevel ikke i Danmark i 2024. Corona har skubbet til planerne, så Danmark først får værtskabet i 2025.