Erhvervsskoler: Teknologifag hører til på htx – ikke på de almene gymnasier

DEBAT: Det er godt, at flere vil have teknologiforståelse på ungdomsuddannelserne. Men faget hører ikke til på de almene gymnasier, skriver Lars Goldschmidt og Iben Lehmann Rasmussen. 

Af Lars Goldschmidt og Iben Lehmann Rasmussen
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og bestyrelserne og lektor på htx på Hansenberg Tekniske Gymnasium

Danske Gymnasier argumenterer for, at teknologi skal være et nyt fag i det almene gymnasium.

Det er prisværdigt, at flere har fået øjnene op for vigtigheden af en grundlæggende teknologiforståelse og dennes betydning i samfundet.

Det er godt, men vi føler os forpligtet til at gøre opmærksom på, at faget teknologi som faglig profil og almen dannelse hører hjemme på htx. Vi mener, at det er vigtigt at bevare styrkerne ved de forskellige gymnasieretningers særegne faglige profiler.

I Danmark har vi tre forskellige treårige gymnasiale uddannelser: Hhx, htx og stx. Htx er den tekniske studentereksamen, der årligt tiltrækker godt ti procent af alle gymnasieelever.

På htx er teknologi mere end blot et selvstændigt fag. Det er et profilfag, der er en del af htx's dna og adskiller htx fra de øvrige gymnasieuddannelser.

Derfor ville det være naturligt, at unge mennesker, som ønsker at dygtiggøre sig indenfor det teknologiske område, vejledes til at vælge htx.

En specialiseret undervisning
Faget teknologi på htx omhandler sammenhængene mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger i et nationalt og globalt perspektiv.

Faget beskæftiger sig med teknologisk innovation, det vil sige udvikling af produkter med udgangspunkt i analyser af samfundsmæssige problemstillinger.

Teknologiundervisning er en specialiseret undervisning, der kræver højtuddannede lærere med særlige teknologiske kompetencer og konkret teknologisk erhvervserfaring.

I undervisningen udfordres eleverne. De undervises i professionelle, faglige praksismiljøer, hvor rammen bliver dannet af erhvervsgymnasiernes laboratorier og teknologiske værksteder. De faglige og didaktiske miljøer på htx er udviklet og tilpasset virkeligheden gennem de seneste 40 år.

Resultatet er, at vi i dag uddanner knivskarpe htx-studenter, der roses på de videregående uddannelser, for de kompetencer, som de har med i rygsækken herunder deres problemløsningskompetencer, samarbejdsevner og helhedsorienterede tankegang rundt om projekter fra ressourceforbrug til etiske overvejelser.

Flere bør undervises i teknologi
Vi er meget enige i betragtningen om, at teknologiforståelse bør indgå som en del af dannelsen i alle ungdomsuddannelser, men vi mener også, at faget teknologi hører til i det faglige miljø på htx.

Vi mener desuden, at flere unge bør undervises mere dybdegående i teknologi. Som samfund har vi nemlig et presserende behov for, at flere opnår teknologiske kompetencer og videreuddanner sig inden for rækken af tekniske og naturfaglige uddannelser. Derfor skal flere unge vejledes til at vælge en htx.

Vi opfordrer til en bred opbakning om htx som uddannelsen til de unge, der ønsker kompetencer i teknologi på højt niveau, og at vi også opretholder forskellene og styrkerne ved de tre særegne gymnasieretninger stx, htx og hhx.

Forrige artikel Sosu-skoler: Lad os bidrage til at få flere mænd ind i pædagogfaget Sosu-skoler: Lad os bidrage til at få flere mænd ind i pædagogfaget Næste artikel Danske Gymnasier: Derfor skal de almene gymnasier have et teknologifag Danske Gymnasier: Derfor skal de almene gymnasier have et teknologifag