Uddannelsesforbundet: Urimeligt at straffe økonomisk for fravær, når reglerne ikke er klare

DEBAT: En ny lov træder i kraft 1. juli på danskundervisningsområdet, hvor man indfører økonomiske sanktioner for uberettiget fravær. Men det er ingen steder klart defineret, hvad uberettiget fravær er, skriver Hanne Pontoppidan.

Af Hanne Pontoppidan
Formand for Uddannelsesforbundet

Selv om hele landet er på den anden ende grundet corona, og politikerne er travle med corona-særlove, så foregår også andre ting i lov-værkstedet lige nu.

Lov vedrørende brugerbetaling på danskuddannelser skal for eksempel træde i kraft 1. juli, og vi må altså antage, at den – trods corona – er i fuldt gang med at blive færdigforhandlet. Og derfor må vi – trods corona – her og nu advare om en vigtig faldgrube i loven.

Sproget er nøglen til at bidrage aktivt i det samfund, man bor i, så det er kun godt, at man igen vil sløjfe brugerbetalingen. Men samtidig vil man hæve kursisternes depositum fra 1.200 til 2.000 kroner per modul, og man vil skærpe reglerne for, hvornår man kan få det tilbage.

Uberettiget fravær skal koste en del af depositummet, og man skal straffes økonomisk, hvis man ikke består sin modultest inden for seks måneder.

Det er voldsomt bekymrende, for mens der i lovteksten bruges mange ord på at beskrive, AT man skal kunne trække i depositummet, bruges ingen på at definere hvad uberettiget fravær er.

Samtidig ved vi, at man på andre områder af danskuddannelse døjer voldsomt med uigennemskuelige fraværsregler og usystematiske fraværsregistreringer.

Klare retningslinjer er helt afgørende
Det får store økonomiske konsekvenser for kursisterne, hvis man ikke definerer rimelige og gennemskuelige regler for hvilket fravær, der udløser sanktioner og hvilket, som ikke gør.

Det er kursister, som ved siden af deres studie eller job i Danmark har valgt at lære dansk. Mange er ansat i lavtlønnede job med skiftende arbejdstider, korte varslinger og overarbejde. Skal de straffes økonomisk, hvis de bliver forhindret i at møde op grundet ændret arbejdstid?

Man vil også give økonomiske lussinger til dem, som ikke består deres modultest indenfor seks måneder. Dermed risikerer man at straffe kursister, som kæmper med ordblindhed, er blevet fejlplaceret på et hold eller kursister som af andre – og helt legitime årsager som for eksempel sygdom – har svært ved at følge med på den planlagte læringskurve.

Det er helt afgørende, at man fra dag et indfører gennemskuelige og rimelige bestemmelser for, hvad berettiget og uberettiget fravær er. Ellers er økonomiske sanktioner helt urimelige.

Forrige artikel Forskere til aktører: Omlægning til digital undervisning er ikke eksperiment Forskere til aktører: Omlægning til digital undervisning er ikke eksperiment Næste artikel DPU: Udbredt målemetode risikerer at skade børnenes udvikling DPU: Udbredt målemetode risikerer at skade børnenes udvikling