V-borgmester: Vi er nødt til at samle unge uden uddannelse op

DEBAT: Vi skal handle, når unge ikke lykkes med at gennemføre en uddannelse. Det kan virke omsonst, men Københavns Kommune kæmper for, at unge får en uddannelse, skriver Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V)
Beskæftigelses- og integrationsborgmester, København

Vi står overfor et problem i vores videnssamfund.

Vi ved, at uddannelse er nøglen til en sikker fremtid for vores unge mennesker, og mange klarer sig godt, men alt for mange falder også fra undervejs, når skolebøgerne ligger tungt i rygsækken.

Det betyder en start på arbejdslivet som ufaglært med alle de usikkerheder, det kan indebære.

Det vil altid være folks eget valg, om de vil tage en uddannelse eller ej, men når vi kan se, at det for mange af dem, der går i gang, alligevel ikke lykkes at gennemføre projektet, er vi nødt til at handle.

Mentor sikrer uddannelse
En rapport fra de økonomiske vismænd viser, at knap 80 procent af de 29-årige ufaglærte på et tidspunkt har påbegyndt en ungdomsuddannelse, men altså ikke er lykkes med at gennemføre den.

Det er derfor alle dem, der mangler en støttende hånd, vi vil forsøge at få fat i med en ny indsats, der hedder Job-bro til Uddannelse, som er sat i gang af satspuljepartierne, og som kommunerne nu fører ud i livet. 

I Job-bro til Uddannelse bliver de unge tilknyttet en personlig mentor, som hjælper dem med at finde vejen henimod en uddannelse, der kan sikre et godt job.

Sammen skal de forsøge at finde svar på de svære men afgørende spørgsmål: Hvad er dine drømme og mål, og hvad skal der til for at nå derhen?

Mentoren følger den unge på uddannelsen, og skulle det ske, at den unge falder fra, vender de tilbage til udgangspunktet. Ingen bliver altså ladt ude af syne, før vedkommende har fået den altafgørende kompetencegivende uddannelse.

Uddannelse giver personlig frihed
Mentoren kan også hjælpe med at afklare store som små ting og sikre, at den unge også får hjælp til at håndtere andre udfordringer fx kost, søvn og bolig.

Det kan for nogen synes omsonst, at eksempelvis Københavns Kommune på den måde går ind og kæmper en langvarig kamp for at få unge til at gennemføre en uddannelse, når de ikke på egen hånd er i stand til det.

Men det er en af de vigtigste kampe, vi overhovedet kan kæmpe som samfund.

For med uddannelsen følger ikke kun en mere direkte vej til et godt job. Der følger også en vej til personlig frihed, selvtillid og tro på fremtiden.

Forrige artikel Aktører: Lad ekspertgruppe se på ungdomsuddannelsernes struktur Aktører: Lad ekspertgruppe se på ungdomsuddannelsernes struktur Næste artikel Danske Gymnasier: Fjern nulfejlskulturen fra karakterbeskrivelserne Danske Gymnasier: Fjern nulfejlskulturen fra karakterbeskrivelserne
Står kommunernes stramme budgetter i vejen for klimavenlige folkeskoler?

Står kommunernes stramme budgetter i vejen for klimavenlige folkeskoler?

LAND OG BY: De danske kommuner sidder på et stort antal bygninger og kommer dermed til at spille en væsentlig rolle, hvis målet om 70 procents CO2-reduktion skal nås. Men her hører den simple logik også op. For det bliver dyrt for statskassen, hvis kommunerne skal bo og bygge grønt.