Verdens bedste danske skole: PISA kan lære af Danmark

DEBAT: Ifølge PISA skal man lære af de bedste. Og bedst er danske elever netop i en ny undersøgelse fra ICCS, hvor de scorer højst i viden om samfundsforhold, demokrati og problemløsning, skriver tre projektledere fra Verdens bedste danske skole.

Af Kasper Myding, Rasmus Schiellerup og Casper Rongsted
Projektledere, Verdens bedste danske skole

Logikken bag OECD's såkaldte PISA-undersøgelser er klar: Find ud af, hvordan man arbejder i de højtydende skolesystemer. Overfør derefter denne viden til jeres egne lokale kontekster.

Derfor bør andre lande nu rette deres fokus mod Danmark. Danske skoler kan nemlig noget i forhold til at danne og uddanne selvstændigt tænkende unge mennesker. Vi har klokkeklar dokumentation for, at vi har vundet førertrøjen i argumentation og forståelse af komplekse samfundsforhold.

Guld til Danmark
90.000 skoleelever i 14-års-alderen fra 24 lande har deltaget i den anerkendte og netop offentliggjorte undersøgelse ICCS. Den viser, at danske elever med et gennemsnit på 586 point i ICCS-testen scorer klart højest i forståelse af politik, demokrati og samfundsforhold.

Samtidig vinder de danske elever suverænt, hvad angår for eksempel evnen til at se en sag fra flere perspektiver. De er også fremragende til at sætte sig ind i rationaler og argumenter bag handlinger.

Undersøgelsen viser, at de danske elever er bedst til at identificere problemer og formulere forslag til konflikt- og problemløsning. Endelig udviser de stor forståelse for international økonomi.

Verden ser mod Danmark
Og vi kunne blive ved, og det gør vi. Eleverne taler i væsentligt højere grad end deres medelever fra de øvrige lande med deres forældre og venner om politiske og sociale emner.

På den baggrund bør andre lande skæve kraftigt til det danske skolesystem. Vi, der arbejder i danske skoler, bør i langt højere grad se os i spejlet – og holde af det, vi ser. I verden omkring os er man imponeret over vores skoler. Vi rejser regelmæssigt ud – fra Finland i nord til Dubai i syd – for at fortælle om dem. Den danske skole er beviseligt i verdensklasse, og det har vi grund til at være stolte af.

Forrige artikel Produktionsskoleforeningen: Mange unge orker ikke mere snak Produktionsskoleforeningen: Mange unge orker ikke mere snak Næste artikel Lærer i håndværk og design: Vi taber mange elever i den akademiserede folkeskole Lærer i håndværk og design: Vi taber mange elever i den akademiserede folkeskole