VUC-rektor og formand: Etablerede miljøer kan sagtens løfte FGU'en

DEBAT: VUC’er, produktionsskoler og erhvervsskoler kan fint løfte FGU-opgaven, uden at bruge 250 millioner ekstra kroner på nye FGU-skoler, skriver bestyrelsesformand Hans Halvorsen og rektor Erik Ernø-Kjølhede, VUC Aarhus.

Af Hans Halvorsen og Erik Ernø-Kjølhede
Bestyrelsesformand, VUC Aarhus, og rektor, VUC Aarhus

Samtidig med at regeringen i forslaget til finanslov for 2018 foreslår at fortsætte nedskæringerne på uddannelse, så arbejder regeringen på at etablere en ny og unødvendig dyr forberedende grunduddannelse (FGU). 

En uddannelse der skal hjælpe unge, som er kørt fast og ikke har taget en ungdomsuddannelse eller har fået sig et job efter folkeskolen.

Regeringen ønsker med den forberedende grunduddannelse, FGU, at der i kommunalt regi skabes én sammenhængende indgang til uddannelse for unge under 25 år.

Argumentet for et nyt FGU-tilbud er, at regeringen mener, at det for nuværende er for svært for de unge at orientere sig i de mange eksisterende tilbud.

Man ønsker således at rydde op og forenkle, så man får et mere overskueligt tilbud. 

Den ambition kan vi godt bakke op om.

Nye skoler koster unødvendige penge
Derimod kan vi ikke bakke op om regeringens ønske om at skrotte eksisterende, velfungerende uddannelsesmiljøer på VUC’er og produktionsskoler, samtidig med at regeringen i sit finanslovsforslag ovenikøbet foreslår at bruge 250 millioner kroner over de kommende år på at etablere nye og selvstændige skoler til at varetage det nye FGU-tilbud. 

Der er andre, bedre og billigere veje til målet.

VUC’er, produktionsskoler og erhvervsskoler kan i fællesskab fint løfte FGU-opgaven helt i overensstemmelse med regeringens udspil, uden at der skal bruges 250 millioner uddannelseskroner på at etablere nye FGU-skoler.

Det kræver blot, at man laver rammerne for et tæt og velfungerende samarbejde mellem de eksisterende uddannelsesinstitutioner, noget som vi i forvejen er rigtig gode til, også selvom samarbejdet i dag ofte finder sted på trods af manglende formelle rammer.

Så inden regeringen og finanslovsparterne i disse dage kaster sig for langt ud i diskussionen om, hvorvidt erhvervsskolerne igen i år skal tilføres en såkaldt kvalitetspulje på 150 millioner kroner for at kompensere netop erhvervsskolerne for en del af de generelle nedskæringer i uddannelsessektoren, så kan de jo starte med at spare de 250 millioner kroner, det helt unødvendigt vil koste, hvis man på landsplan skal etablere 75 nye FGU-uddannelsessteder.

Lad i stedet de eksisterende, statsligt finansierede skoler udbyde den nye forberedende grunduddannelse i fællesskab under kommunalt ansvar og ledelse. Det vil være fornuftig brug af offentlige midler til uddannelse.

Forrige artikel E-læringschef: Diskussionen om it som fag er ikke død E-læringschef: Diskussionen om it som fag er ikke død Næste artikel Radikal borgmester: Der er brug for mere uddannelse, ikke billige biler Radikal borgmester: Der er brug for mere uddannelse, ikke billige biler
 • Anmeld

  Stig Jarbøl · Rektor, HF & VUC FYN

  Gode og vigtige pointer

  Artiklen er sund fornuft. Det er en god idé at styrke den kommunale ungeindsats. De unge skal visiteres til den rigtige uddannelse på det rigtige tidspunkt. Derfor skal kommunerne have mulighed
  for at vurdere, hvilket tilbud der er det rette for den enkelte unge. Det giver ikke mening at visitere unge efter en aldersgrænse på 25 år.
  Benyt de eksisterende statslige institutioner til at løfte opgaven med den nye FGU i samarbejde med kommunerne. Der eksisterer i dag et fintmasket net af produktionsskoler og VUC-institutioner. Derfor er der ingen grund til at bruge tid og penge på at flytte rundt på medarbejdere, bygge nyt og på at opbygge kompetencer forfra.

 • Anmeld

  Karsten Holm Jensen · Forstander, Østfyns Produktionsskole

  Topmålet af arrogance

  Det er grænsende til topmålet af arrogance når VUC på vegne af eksisterende og gode samarbejdspartnere, her erhvervsskoler og produktionsskoler på fællesskabets vegne aflyser behov for starthjælp på 250 mil kr. til en kommende ny Forberedende Grunduddannelse.
  Jeg kan derimod med sindsro gøre mig til talsmand for produktionsskolerne med den modsatte melding: Med op til i øjeblikket 40 % fald i elevtallet på produktionsskolerne skal der nok blive brug for pengene – med mindre selvfølgelig, at VUC er så velbeslået, at de sagtens kan overtage opgaven inden for de formuer, der er ophobet der. Måske er artiklens formål i virkeligheden en anden end den giver sig ud for.

 • Anmeld

  Erik Ernø-Kjølhede · Rektor

  Replik til Karsten Holm Jensen

  Kære Karsten Holm Jensen
  Tak for kommentaren. Jeg har svært ved at se arrogancen i at påpege, at hvis man lader eksisterende skoler stå for den nye uddannelse frem for at lave nye skoler, så er der ikke brug for penge til at bygge nye skoler op, lukke produktionsskolerne og bodele VUC’erne. Hvad angår din formulering om, at artiklens formål måske er et andet end artiklen giver sig ud for, så ved jeg ikke hvad du mener; men jeg kan forsikre dig om, at formålet udelukkende er det, der står at læse i artiklen. På kort form kan det siges således: ”Lad nu være med at bruge vores sparsomme uddannelsespenge på at lave nye FGU-institutioner, når de eksisterende skoler – produktionsskoler, erhvervsskoler og VUC’er – i et samarbejde kan løfte opgaven”.

  Mvh

  Erik

 • Anmeld

  Karsten Holm Jensen · Forstander Østfyns Produktionsskole

  Der i arrogancen

  Kære Erik Ernø-Kjølhede
  Selv tak og i lige måde for respons.
  Selvfølgelig er de 250 mil. kr. ikke tænkt til nye bygninger. For det beløb kan man vel næppe få en enkelt pænt stor VUC.
  Nej beløbet er tænkt til reguleringer på de vel små 100 eksisterende uddannelsessteder der skal huse og tilpasses reformen.
  Hvis, som det ser ud til, at produktionsskolerne er tiltænkt en rolle, så bliver der brug for hver en krone.
  Jeg er sikker på, at VUC også kommer til at spille en rolle. Fint at du oplyser, at der i dit system er penge nok. I det sydlige Danmark ser det i alt fald ud til, at du har helt ret. Men lad venligst være med at konkludere på andres vegne. Der i arrogancen og mit åbne spørgsmål om et muligt andet ærinde.

 • Anmeld

  Erik Ernø-Kjølhede · Rektor, VUC Aarhus

  Replik II til Karsten Holm Jensen

  Kære Karsten Holm Jensen
  Jeg er enig med dig i, at det i praksis ikke er gratis at starte en ny uddannelse. Men det vil være langt billigere at lade de eksisterende skoler samarbejde om at starte den nye uddannelse end at skulle bygge helt nye FGU-skoler op.

  Mvh

  Erik

 • Anmeld

  Anne Vandsø Madsen · Rektor, Herning HF & VUC

  Brug dog de gode erfaringer og de eksisterende ressourcer

  De kommunale UU-vejledninger har erfaringen med vejledning og visitation af unge ud fra den enkelte unges særlige behov. Produktionsskoler, VUC’ er og erhvervsskoler har erfaringen med i fællesskab at tilrettelægge lokale uddannelsestilbud, som tilgodeser de unges meget forskellige behov.
  Brug ressourcerne på at kvalitetsudvikle lokale samarbejdsmodeller til at løfte FGU-uddannelsen og giv kommunerne ansvaret for vejledning, visitation og koordinering i lokale konsortiedannelser i stedet for at investere i nye bygninger og ny institutionsdannelse.

 • Anmeld

  Kenn Andersen · Forstander, Gribskov Produktionsskole

  Lad os sammen se frem imod det uungåelige?

  I artiklen er der opbakning til at rydde op og forenkle tilbuddene på hele det uddannelsesforberedende område, samtidig med at man undgår at skrotte eksisterende, velfungerende uddannelsesmiljøer? Og så gøre det ved at beskrive nogle rammer for et samarbejde. Det kan jeg ikke se kan lade sig gøre. I mine øre lyder det som en argumentation for at der ikke skal ændres noget (eller ret meget). Fra politisk side er der klare meldinger om, at der skal ændres noget. Den realitet må vi forholde os til.

  Jeg tror, på trods af den usikkerhed der er hos os i Produktionsskolekredse og i VUC kredse om konsekvenserne for nuværende institutioner og medarbejdere ved implementering af den kommende FGU, at der kan komme et stort faglige udbytte ud at skabe en tæt sammenhæng mellem det boglige (VUC) og det praktiske (produktionsskoler).

  Jeg tænker desuden, at tiden er kommet til, at vi sammen kæmper for at få skabt en den bedst mulige FGU. Jeg håber og tror på, at vi får skabt en godt samarbejde om at implementere de mange nye ændringer der vil komme for os alle, og jeg glæder mig til at samarbejde med de mange dygtige medarbejdere fra VUC.

 • Anmeld

  Erik Ernø-Kjølhede · Rektor, VUC Aarhus

  Svar til Kenn Andersen

  Kære Kenn Andersen
  Tak for din kommentar. Hensigten med indlægget er ikke at argumentere for at undgå ændringer eller argumentere for at aflyse FGU-en. Jeg tror nemlig du har fuldstændig ret i, at FGU-en kommer – og dermed kommer der en forenkling af tilbuddene på hele det uddannelsesforberedende område. Hensigten med artiklen er derimod at gøre opmærksom på, at det vil være væsentligt nemmere, hurtigere og billigere at lade de eksisterende skoler udbyde den nye uddannelse i fællesskab frem for at skulle oprette nye FGU-skoler. Hvis vi lader de eksisterende skoler udbyde FGU i fællesskab, så er der også større sandsynlighed for at de små undervisningsmiljøer, som udfordrede unge har så hårdt brug for, kan bevares, samtidig med at der også er større sandsynlighed for at vi undgår at lukke produktionsskoler og VUC-afdelinger – især i landdistrikterne.

  Mvh

  Erik

 • Anmeld

  Kenn Andersen · Forstander, Gribskov Produktionsskole

  Svar til Erik Ernø_Kjølhede

  Men lad os da så sammen gå efter "Rolls Royce modellen", hvor det praktisk og det boglige findes på samme matrikel, så vi kan skabe en sammenhængskraft i de nye tilbud. Det vil koste nogle penge, ja. Men det vil være til gavn for de unge. Så lad os argumentere for at investere i de unge i stedet for at argumentere for at skulle spare på investeringer i eks. bygninger. Jeg kommer fra en produktionsskole i en mindre by (Helsinge). Det er mit håb, at vi kan samle den praktiske og den boglige undervisning i Helsinge på en lokal FGU-afdeling. Det vil være til gavn for de lokale unge. Derfor er det en nødvendighed, at der findes egnede lokaler til den boglige del af FGU-undervisning i Helsinge. Så jeg tror faktisk, at det er nødvendigt at investere i bygninger, for at sikre at der også kommer FGU tilbud i landdistrikterne.

 • Anmeld

  Erik Ernø-Kjølhede · Rektor, VUC Aarhus

  Svar til Kenn Andersen

  Kære Kenn Andersen
  Jeg er helt med på, at der er behov for at tage udgangspunkt i de lokale behov og forhold og finde lokale løsninger. Derfor synes jeg heller ikke det er en særlig fornuftig ide at lave en ”one-size-fits-all”-institutionsløsning for hele landet. I stedet så jeg hellere, at politikerne vedtog en ramme, inden for hvilken de lokale aktører – kommuner og skoler – sammen kan finde frem til den FGU-konstruktion der passer bedst lokalt baseret på de eksisterende, lokale ressourcer – bygningsmæssige ressourcer såvel som menneskelige.

  Mvh

  Erik