Store kommuner øger ulovlige investeringer på Vestbredden

INVESTERINGER: Odense, København og Aarhus har øget deres investeringer i virksomheder, der er aktive på Vestbredden. Det sker, selvom et bredt flertal i Folketinget for nylig vedtog en skærpet vejledning for kommunale investeringer i de besatte områder. Ansvaret falder tilbage på kommunerne, mener Amnesty.

En illustration af den engelske kunstner Banksy på Vestbredden, hvor mange danske kommuner sikrer sig et aktieafkast. Det bør slet ikke være kommunernes ansvar at investere, mener Rasmus Nordqvist, udenrigspolitisk ordfører for Alternativet.
En illustration af den engelske kunstner Banksy på Vestbredden, hvor mange danske kommuner sikrer sig et aktieafkast. Det bør slet ikke være kommunernes ansvar at investere, mener Rasmus Nordqvist, udenrigspolitisk ordfører for Alternativet.Foto: ritzau/scanpix
Benjamin HolstHanan Chemlali

Det strider mod folkeretten, når danske kommuner investerer millioner af kroner i virksomheder på Vestbredden. Alligevel har landets fire største kommuner placeret store summer i børsnoterede selskaber som Caterpillar, Heidelberg Cement og Siemens, der er aktive i de besatte områder.

"Det er jo fuldstændig ubegribeligt. Ikke blot fordi det jo er i klokkeklar strid med FN’s retningslinjer, men også fordi det strider mod, hvad et klart flertal i Folketinget har givet udtryk for flere gange, sidst her for en måned tid siden,” siger Nikolaj Villumsen, udenrigsordfører for Enhedslisten.

At alle fire kommuner er ledet af socialdemokratiske borgmestre, mener Nikolaj Villumsen er "drønhamrende pinligt” for Socialdemokratiet.

"Det strider jo også imod, hvad disse borgmestre politisk har sagt, de ville gøre. Så jeg håber, der sidder nogle med meget røde ører, men som forhåbentligt begynder at handle anderledes,” siger Nikolaj Villumsen. 

Fakta
"Folketinget opfordrer regeringen til at styrke den vejledende indsats over for private og offentlige investorer, så det bliver lettere at identificere engagementer og aktiviteter, der finder sted i eller er til gavn for bosættelser, herunder løbende at opdatere statens vejledning om ansvarlige investeringer med afsæt i FN's og OECD's retningslinjer."

Forslag vedtaget i Folketinget 23. januar 2018 med 81 stemmer for forslaget 
(S, V, EL, LA, ALT, R, SF, K) og 22 stemmer imod (DF).

Investeringer i ulovlige bosættelser
København, Odense, Aarhus og Aalborg har investeret i alt cirka 18 millioner kroner i de 14 selskaber, der indgår i Altingets undersøgelse. Og modsat landets øvrige kommuner, der generelt har skåret ned på deres investeringer på Vestbredden, så har Odense, København og Aarhus øget deres økonomiske engagement med samlet 3.326.160,50 kroner i de besatte områder.  

Det vækker undren hos Amnesty International.

Helt grundlæggende siger vi jo, at man ikke skal investere i virksomheder, der er aktive på Vestbredden. Når man investerer i disse virksomheder, så understøtter man en bosætterøkonomi.

Rasmus Nordqvist (Alt), Udenrigspolitisk ordfører

“De israelske bosættelser er ifølge FN ulovlige, og det har Danmark bakket op om. Kommuner har som offentlig myndighed et særligt ansvar i forhold til de besatte områder. Generelt må man ikke foretage investeringer, der kan bidrage til krænkelser af folkeretten. Derfor stiller det også skærpede krav til den omhu, man skal have i en vurdering af den slags investeringer,” siger Trine Christensen, generalsekretær for Amnesty International i Danmark.

Da Mellemfolkeligt Samvirke sidste år offentliggjorde en tilsvarende undersøgelse, lovede mange af landets borgmestre, at der skulle luges ud i investeringerne, heriblandt Thomas Kastrup-Larsen (S) fra Aalborg.

"Vi har nu tænkt os at rette henvendelse til vores investeringsselskab og bede dem om at tilpasse vores investeringer. Det er klart, at vi ikke har lyst til at investere i virksomheder, der støtter bosættelserne. De bidrager ikke positivt til freden på Vestbredden, og vi er kun interesserede i at overholde FN's konventioner,” sagde Thomas Kastrup-Larsen til TV 2 Nord.

I samme forbindelse opgav Aalborgs borgmester til TV 2 Nord, at kommunen havde 1,5 millioner kroner investeret i virksomheder på Vestbredden. Det tal er nu vokset til 1.639.751 kroner ifølge Altingets opgørelse.

Paypal kun for bosættere
Hverken Aarhus, Odense eller Københavns borgmestre eller Socialdemokratiets udenrigsordfører, Nick Hækkerup, har ønsket at svare på Altingets henvendelse. Dog har København sendt et skriftligt svar, hvoraf det fremgår, at kommunens kapitalforvalter går i dialog med selskaber, der mistænkes for ikke at leve op til FN’s retningslinjer.

"Kommunens politik for ansvarlige investeringer betyder, at investeringsforeningen bevidst fravælger virksomheder, der ikke lever op til disse krav,” skriver kommunen.

Alligevel har København investeret i 8.587.147 kroner i ti selskaber, der er aktive på Vestbredden, og er således den suverænt største danske kommunale investor i de besatte områder.

Blandt selskaberne, der figurerer på Københavns beholdningsliste, er betalingstjenesten Paypal. Paypal kritiseres internationalt for kun at tilbyde sin tjeneste til israelske bosættere og ikke til palæstinensere.

“Københavns Kommune investerer i Paypal med det argument, at deres kapitalforvaltere siger, de godt må. Men de vil ikke fortælle os, hvad kapitalforvalternes argument er. Kommer de med en saglig begrundelse, så kan Amnesty og andre diskutere, om der er grundlag for det. Men det kan man ikke i dag, fordi de lukker ned og holder det hemmeligt. Det, mener vi, er i strid med de internationale retningslinjer,” siger Troels Børrild, politisk rådgiver for Mellemfolkeligt Samvirke.

"Vælger man at investere der, så kræver det som offentlig myndighed, at man arbejder med stor grundighed, laver due diligence og er ekstremt transparente omkring det. Har man ikke ressourcerne til det – og det er fuldt forståeligt – så bør man investere andre steder. Ellers kan man ikke være sikker på, at ens investeringer ikke kommer til at gøre skade,” siger Trine Christensen fra Amnesty.

Men er det ikke kapitalforvalterens ansvar? Det er jo kapitalforvalteren, der vælger selskaberne og skal sikre, at investeringerne overholder FN’s retningslinjer?

"I sidste ende falder ansvaret tilbage på kommunerne. Det er deres penge, og de har et ansvar for at monitorere og føre tilsyn med de kapitalforvaltere og screening-bureauer, de bruger. Og så vil jeg selvfølgelig opfordre Nordea og de øvrige kapitalforvaltere til at skærpe deres fokus på dette område, hvis det er efter deres anbefalinger, at man godt kan investere i disse selskaber,” siger Trine Christensen.

Ny vejledning på vej
Mens landets fire største kommuner alle har valgt at øge deres investeringer i de besatte områder, arbejder landspolitikere på at styrke arbejdet med at sikre ansvarlige investeringer. Et bredt flertal i Folketinget – heriblandt Socialdemokratiet repræsenteret af udenrigsordfører Nick Hækkerup – vedtog 19. januar et forslag om at skærpe vejledningen for netop kommunernes investeringer i virksomheder med aktiviteter på Vestbredden.

I forslaget til den nye vejledning skriver partierne:

Folketinget opfordrer regeringen til at styrke den vejledende indsats over for private og offentlige investorer, så det bliver lettere at identificere engagementer og aktiviteter, der finder sted i eller er til gavn for bosættelser, herunder løbende at opdatere statens vejledning om ansvarlige investeringer med afsæt i FN's og OECD's retningslinjer.

“Helt grundlæggende siger vi jo, at man ikke skal investere i virksomheder, der er aktive på Vestbredden. Når man investerer i disse virksomheder, så understøtter man en bosætterøkonomi,” siger Rasmus Nordqvist, udenrigsordfører for Alternativet, der også støttede forslaget om en ny vejledning.

“Jeg mener jo, at det skal være langt mere overordnet, at vi siger nej til de investeringer, og at det ikke skal være den enkelte kommunes ansvar. Men det er klart, at så længe reglerne er, som de er, så ligger ansvaret også hos kommunerne,” siger Rasmus Nordqvist, der nu vil gå videre til Alternativets politikere i de fire kommuner.

Vejledningen til kommunerne er nu under udarbejdelse, og erhvervsministeren forventes en af de kommende dage at offentliggøre en bredere vejledning om ansvarlige investeringer for private og offentlige investorer.

Dokumentation
Sådan gjorde vi

Altinget har indhentet beholdningslister fra de fire største kommuner i Danmark: Aalborg, Aarhus, København og Odense. Disse lister er blevet screenet for investeringer i problematiske børsnoterede virksomheder, der som formuleret i FN’s retningslinjer for Erhvervsliv og Menneskerettigheder forårsager, bidrager eller er direkte forbundet til krænkelser af menneskerettigheder eller den humanitære folkeret i de besatte palæstinensiske områder.

Altinget har udarbejdet profiler på de udvalgte virksomheder med økonomiske forbindelser til det besatte Vestbredden. Alle virksomheder er blevet tjekket for tidligere offentlige udtalelser om mulige negative påvirkninger af menneskerettigheder ved deres aktiviteter. Der er ydermere draget sammenligning med de respektive kommuners næstseneste beholdningslister fra 2017.

Oversigt over de fire kommuners investeringer (pr. 31. dec 2017):

  • Aalborg: 1.639.751,44 kr.
  • Odense: 3.773.801,54 kr.
  • Aarhus: 3.924.307,34 kr. 
  • København: 8.587.147,56 kr.
  • Total: 17.925.007,88 kr.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Nick Hækkerup

Direktør, Bryggeriforeningen
cand.jur. (Københavns Uni. 1994), ph.d. i EU og folkeret (Københavns Uni. 1998)

Nikolaj Villumsen

MEP (EL), næstformand, Venstrefløjsgruppen, Europa-Parlamentet
BA.mag. i historie (Københavns Uni. 2009)

Rasmus Nordqvist

Bestyrelsesmedlem, Det Europæiske Grønne Parti (EGP), kandidat (SF), europaparlamentsvalget
designer (Danmarks Designskole 1999)

0:000:00