Civilsamfunds-organisations bedste råd: Udvikling handler om mennesker, så spørg dem

DEBAT: Det er i dialogen med mennesker i udviklingslandene, vi bliver klogere på, hvad der virker. Derfor skal vi lytte mere, end vi skal skrive rapporter for donorers skyld, skriver Jeef Bech fra CISU.

Af Jeef Bech
Faglig leder, CISU

Forandring kan ikke styres ud fra en indre, forudplanlagt logik. Forandring sker gennem folk.

Målinger af effekter skal derfor handle om folk og tale til folk.

Når donorer støtter civilsamfundsorganisationer, starter det ofte en indre logik: For at gøre sig fortjent til offentlige midler skal civilsamfundsorganisationer gennem strategier og planer sandsynliggøre, at de kan opnå støtteværdige resultater.

Derefter skal de gennem resultatrammeværker og monitorerings- og evalueringssystemer dokumentere, at de opnår de planlagte effekter.

Så sker der følgende: Organisationerne opruster derfor deres plan-, monitorerings- og evalueringsafdelinger, de ansætter professionelle folk, udvikler plan-, monitorerings- og evalueringssystemer og investerer i plan-, monitorerings- og evalueringssoftware.

Alt sammen for at kunne styre forandringsprocesser gennem planer samt monitorering og evaluering, så de kan indgå i en dialog i en lukket cirkel med donorer om, hvorledes de er value for money ved at levere i forhold til de indgåede aftaler.

Virkeligheden sprænger den indre logik
Men den planlagte indre logik holder sjældent til mødet med virkeligheden. Forandring kan ikke forudplanlægges.

Civilsamfundsorganisationer kan nok planlægge aktiviteter, der leverer outputs for eksempel ved at planlægge rettighedskurser, så folk bliver opmærksomme på deres rettigheder.

Men effekter forstået som outcomes, hvor der sker adfærdsændringer, såsom at folk beslutter sig for at kræve deres rettigheder, finder kun sted, når folk rent faktisk beslutter sig for at ændre adfærd.  

Det betyder, at det, mange civilsamfundsorganisationer kalder målgrupper for deres indsatser, rent faktisk er forandringsagenter. Det er kun gennem dem, at forandring sker.

Tilbage til folket
Det er derfor vigtigt, at effekter kommer tilbage til dem, det handler om: folk.

For det første til de folk, der repræsenterer forandringer. Vi må i stigende grad involvere folk i målinger af effekter. Dette vil ofte kræve, at fokus ændres til dialogbaserede, kvalitative metoder og væk fra de ofte kvantitative målinger rapporteret til donorer.

For det andet skal vi have fokus på den danske offentlighed. For det er dem, der sætter os i stand til at arbejde med forandringer, ved at vi i øget grad formidler de opnåede forandringer. Som skatteborgere skal de kunne se, at udviklingsstøtte skaber forandring – og som medborgere måske endda engagere sig i udviklingssamarbejde.

CISU kom ud af osteklokken
I CISU har vi siden 2012 ud fra en indre logik arbejdet med forudplanlagte resultatrammeværker. Vi har brugt masser af energi på at få indsamlet ofte kvantitative data til afrapportering til donorer.

Men vi har også i stigende grad følt stivheden i vore systemer: at de ikke fangede ændringer i konteksten, at vi rapporterede baglæns på, hvad der oprindeligt gav mening. Vi fangede ikke de vigtige forandringer.

Nu forsøger vi med nye tilgange at blive klogere på relevante temaer i dialog med folk i udviklingslande. Det sker som supplement til resultatrammeværker gennem tematiske reviews.

Samtidig formidler vi journalistisk effekter til den bredere offentlighed i Danmark. Desuden har vi gennem tracer-studier søgt baglæns at spore grunde til, at forandring rent faktisk kunne finde sted. Igen gennem dialog med de folk, der repræsenterer forandringer.

Det kan godt være, disse tiltag ikke enkeltvis giver den fulde historie. Men de bidrager til at give et billede og taler til dem, det handler om: mennesker.

Forrige artikel Flygtningeorganisation: Unødvendigt, at politikere tager asylbørn som gidsler Flygtningeorganisation: Unødvendigt, at politikere tager asylbørn som gidsler Næste artikel Ulla Tørnæs forventer sund fornuft: Vi styrer efter det, der virker Ulla Tørnæs forventer sund fornuft: Vi styrer efter det, der virker