Enhedslisten: Erhvervslivets investeringer i udvikling er symbolske

DEBAT: Den tidligere regering havde for stor tillid til det private erhvervslivs bidrag til udviklingslandene. Hvad er den nye regerings plan – hvor skal pengene komme fra, spørger Enhedslistens udviklingsordfører, Christian Juhl.

Af Christian Juhl (EL)
Udviklingsordfører

Hvem skal finansiere klimaindsats og udvikling i fattige lande? Den tidligere regering mente, at den rige verdens private sektor kan sikre midler til klimaindsatsen og til at nå FN's 17 verdensmål i verdens fattigste lande.

Kristian Jensen (V) mente, at der for hver offentlig krone kan genereres 15-20 private kroner. Som konsekvens heraf skar regeringen hårdt i den danske udviklingsbistand.

Det går for langsomt
Den britiske tænketank ODI udgav i foråret en rapport ved navn Blended finance, som konkluderer at en bistandskrone i gennemsnit udløser 75 øre i nye private investeringer i mellemindkomstlandene, men kun 37 øre i de fattigste lande. 

Det er en kæmpe og afgørende opgave at sikre Paris-aftalen om klimaet og FN's plan om de 17 verdensmål inden 2030. Med det tempo, der lige nu arbejdes i verdens rigeste lande, vil vi ikke kunne nå det, og vi kommer til at stå over for alvorlige problemer.

VLAK-regeringen havde stor tillid til det private erhvervslivs bidrag. Meget tyder på, at der har været tale om politisk ønsketænkning. Den britiske tænketank ODI konkluderer, at de private investeringer, især i verdens fattigste lande, bliver meget symbolske. Men hvor skal pengene så komme fra?

Hvad er planen?
Det er vigtigt, at vores regering har en klar strategi for at sikre de nødvendige midler til at realisere de vidtgående mål. Derfor har jeg sammen med Rasmus Nordqvist (ALT) kaldt udviklingsministeren, udenrigsministeren og klimaministeren i samråd for at kommentere de foruroligende tal fra ODI og for at orientere om, hvilke planer regeringen har for at nå målene.

Vi har stillet ministrene spørgsmålene:

  • Hvad mener ministeren om denne alvorlige udfordring?
  • Hvor store private investeringer mener ministeren, at de offentlige midler i klimainvesteringsfonden indtil nu har genereret?
  • Hvordan vil resultatet blive i 2019, hvis den tidligere regerings planer videreføres uændret/hvilke midler vil være til rådighed?
  • Hvad er regeringens konkrete planer for at sikre et "dansk internationalt lederskab for grøn omstilling i kampen mod klimaændringer", som der står i regeringens forståelsespapir?

Vi har travlt. Tiden går, skovene brænder, det styrtregner, og orkanerne ødelægger. Og verdens fattigste mangler hjælp til at komme i gang.

Næste år er vi en tredjedel af vejen til 2030.

Vi kommer alt for langsomt nærmere klimamålene og FN's 17 verdensmål.

Forrige artikel EL: Husk at klimaet er vigtigere end det indre marked EL: Husk at klimaet er vigtigere end det indre marked Næste artikel S: Uden idealisme og solidaritet ender vi med en fattig udviklingspolitik S: Uden idealisme og solidaritet ender vi med en fattig udviklingspolitik