Folkekirkens Nødhjælp: Fuld ligestilling om 118 år

DEBAT: Med det nuværende ligestillingstempo når vi først fuld ligestilling mellem kønnene om 118 år. Skal udviklingen vendes, kræver det en langsigtet og vedholdende indsats, skriver Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. 

Af Birgitte Qvist-Sørensen
Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp

Kvindernes kampdag er veloverstået. Man har fået markeret, at ligestilling er vigtigt. Man har på sociale medier hyldet stærke kvinder og fordømt undertrykkelse og chauvinisme. I Danmark og mange andre lande har man fejret de store fremskridt, der på trods af efterslæb i forhold til for eksempel ligeløn stadig er.

Desværre er der mange steder meget lidt at råbe hurra for. Og mens fokus langsomt glider tilbage til tilstanden før 8. marts, er det værd at huske på, at vi med det nuværende ligestillingstempo først når fuld ligestilling mellem kønnene om 118 år.

Højt på den danske dagsorden
Det er værd at huske på, at lovgivningen i en tredjedel af udviklingslandene ikke garanterer kvinder de samme ejendoms- og arvemæssige rettigheder som mænd. I mange lande har kvinder ikke indflydelse på familiens økonomiske beslutninger. Ja, der findes stadig kvinder, der mangler kontrol over de penge, de selv tjener.

Samtidig er der et stort demokratisk underskud i forhold til den politiske repræsentation af kvinder. Globalt er kun én ud af fem parlamentarikere kvinder, og når det kommer til kandidater ved politiske valg, udgør kvinder mindre end 20 procent i udviklingslande.

Kvinder er derfor fortsat højt på den danske udviklingsdagsorden. Tak for det. For ligestilling og kvinders rettigheder er afgørende for at sikre bæredygtig udvikling – både herhjemme og globalt.

Ligestilling er lig med rigdom
De mest kvindefjendtlige lande er også de fattigste. Og de rigeste lande er samtidig de bedste lande at være kvinde i. Det er ikke tilfældigt. For uanset om man arbejder i flygtningelejre, med landbrugsudvikling eller demokrati, er kvinders ligestilling uundgåelig for at skabe udvikling, rigdom og muligheder for alle. Derfor kan man ikke isolere kampen for kvinders rettigheder til en enkelt mærkedag – eller mærkesag.

Som kvinde, mor og selvfølgelig som generalsekretær for en udviklingsorganisation er det emner, der optager mange af mine vågne timer. For at nægte kvinder ligestilling er ikke bare at smide guld på gaden. Ligestilling er for mig noget meget mere fundamentalt. Ikke bare spild af ressourcer. Det er dybt krænkende, at kvinders liv, viden og ønsker til fremtiden ikke tæller lige så meget som mænds.

Opgør med normer og kultur
Ligestilling er mere end økonomi og politisk deltagelse. Se på den fortsatte eksistens af omskæring, børneægteskaber og kønsselektering, hvor piger ofte frasorteres allerede før fødslen. Handlinger, som udsætter piger og kvinder for store lidelser, og som burde være afskaffet for længst.

Disse kvindeundertrykkende praksisser er forbudt i de fleste lande, hvor problemerne eksisterer, men praktiseres fortsat, da de bunder i dybt rodfæstede normer og kulturelle mønstre.

Mener man ligestilling alvorligt, skal man derfor, ud over at sikre kvinders økonomiske selvbestemmelse og ret til at deltage på lige fod med mænd i det politiske liv, også tage fat om den normative og kulturelle undertrykkelse af kvinder.

Benhårdt arbejde
Når det kommer til kvinders ligestilling i udviklingslandene hjælper ingen skåltaler eller lyserøde hatte. Her skal der et benhårdt arbejde med myndigheder, sundhedspersonale, religiøse og kulturelle ledere, og ikke mindst de unge kvinder og piger selv, til.

Det kræver, at man tænker langsigtet og er vedholdende. Her nytter det ikke at hoppe fra tue til tue, lade sig styre af modeluner og politiske vinde. Det eneste, der nytter, hvis man vil overbevise en forstokket lokal leder eller myndighedsperson om det rigtige i at anerkende kvinders basale rettigheder – herunder retten til at bestemme over sin egen krop – er, at man er tålmodig og ikke løber af posten.

Der har været meget uro om udviklingsbistanden de seneste år. Besparelser og strategiarbejde. Nu ser det ud til, at der er ved at komme ro på. Vi har fået et bredt forlig om udviklingsbistanden. Det håber vi holder.

For verdens kvinder har brug for langsigtede, dedikerede indsatser. De har brug for at vide, at vi er der – også i morgen. For kun sådan kan vi skære kraftigt ned på de 118 år som ligestillingen med det nuværende tempo vil tage.

Forrige artikel Lidegaard: Regeringens besparelser skader kvinders rettigheder Lidegaard: Regeringens besparelser skader kvinders rettigheder Næste artikel Tørnæs: Vi vinder kvindekampen på point Tørnæs: Vi vinder kvindekampen på point