Mads Lebech: Ingen snuptagsløsninger i bæredygtig business

KRONIK: Danmark er bedre med end de fleste, når det handler om at indfri verdensmålene. Det forpligter, og ansvaret tager dansk erhvervs- og fondsliv gerne på sig – også når det er svært, skriver Mads Lebech.

Af Mads Lebech
Administrerende direktør i Industriens Fond

Danmark har i årevis arbejdet målrettet med mange af de emner, som i dag udgør FN’s 17 verdensmål. Vi er et demokratisk land med stærke institutioner og ligger godt til på områder, som for os er en basal præmis i et velfærdssamfund som det danske.

Vi har det trygt, et velfungerende arbejdsmarked, ligestilling og adgang til uddannelse. Synet på sundhed, klima, miljø og omgivelser har også betydet, at vi har mange dygtige virksomheder, der er leveringsdygtige i løsninger inden for netop sundhed, miljø, energi, infrastruktur, vand og fødevarer. For blot at nævne nogle konkrete, men væsentlige områder.

Men bare fordi vi er godt med, så er alt ikke fryd og gammen. Der er mange områder, hvor vi også her i Danmark skal sætte ind for at nå målene. Men vi er bedre med end de fleste, og det forpligter. Med vedtagelsen af de 17 verdensmål er hele verden nemlig blevet enig med sig selv om, at man på mange områder vil blive mere som Danmark. Og det skal og kan vi selvsagt hjælpe med.

På den baggrund har Industriens Fond allieret sig med de to mest relevante aktører på dansk jord. Det globale fællesskab og det danske erhvervsliv. Repræsenteret ved henholdsvis UNDP Nordic og Dansk Industri. Sammen med dem – og en lang række danske virksomheder – sættes der særligt fokus på de 17 verdensmål gennem to specifikke initiativer: SDG Accelerator og Fra Filantropi Til Forretning.

Der er tale om to forskellige projekter, der på hver sin måde arbejder med at styrke danske virksomheders konkurrenceevne ved brug af verdensmålene. Fælles for de to projekter er dog en række ting:

Dels handler de om at bevidstgøre erhvervslivet om de 17 verdensmål og udbrede kendskabet til og forståelsen for, hvad verdensmålene er og betyder for både Danmark, det private erhvervsliv og det globale marked. Dels arbejder projekterne med virksomhedernes strategiske tilgang til verdensmålene og intentionerne med at gøre verdensmålene til et naturligt omdrejningspunkt for virksomhedernes virke og forretningsmodel. Dels arbejder projekterne på det operationelle plan med at gøre verdensmålene til en helt naturlig del af dagligdagen og de handlinger, der gennemføres.

Målet med projekterne er egentlig såre simpelt. At gøre danske virksomheder i stand til at gøre verdensmålene til forretning. I nogle tilfælde går det rigtig godt. I andre tilfælde er det lettere sagt end gjort.

Vejen mod at nå de ambitiøse verdensmål er mildest talt udfordrende. Både for virksomheder, lande og borgere. Nogle vil måske sige, at der er lang tid til 2030, og at verden og de teknologiske muligheder er helt anderledes til den tid. Det sidste er ganske givet helt korrekt.

Men det er også meget kort tid. Og det er samtidig en tid præget af voksende middelklassers øgede forbrug og ændrede vaner og levevis. En kraftig urbanisering. Og hvor klimaforandringer måske bringer nye og anderledes udfordringer med sig. Så vejen er mere snoet end som så.

Af samme grund er verdensmålene nødt til at spille en stor og forhåbentlig større rolle fremadrettet. Og derfor kan det, også for danske virksomheder, betale sig at indrette sin strategi og forretning efter dem. Både hvad angår innovation, partnerskaber, rekruttering og kommunikation. Og meget andet.

Som en naturlig konsekvens af ovenstående har vi også internt hos Industriens Fond givet verdensmålene øget opmærksomhed. Som et vigtigt element i Fondens strategi kommer verdensmålene til at spille en endnu større rolle fremadrettet i forhold til de projekter og initiativer, som Industriens Fond udvikler og støtter – senest eksemplificeret i samarbejdet med VL-grupperne om at sætte en operationalisering af verdensmålene på agendaen som årstema i det store VL-netværk og på netværkets næste VL-døgn.

Fonden har gennem årene støttet mange projekter, der kredser om de samme emner som verdensmålene. Eksempler kunne være uddannelse af udfordrede unge, der ellers havde svært ved at bevare tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, øget innovationskapacitet i danske virksomheder i forhold til at innovere mere og ramme plet oftere, samt projekter, hvor formålet blandt andet har været implementering af danske bæredygtige løsninger inden for vand, energi, sundhed og intelligent byplanlægning i Nordamerika, Afrika og Asien.

Erfaringerne har – over en bred kam – været gode, og projekterne har i mange tilfælde gavnet både personer og virksomheder og bragt ny viden i spil på universiteter og på ledelsesgange i industrien.

Men udfordringerne har også været mærkbare. Der er ingen snuptagsløsninger, og mange tiltag og globale samarbejder er personbårne og dermed midlertidige. Det lange, seje træk har været den eneste vej at gå, og på nogle områder føles det, som om at den bliver længere og længere.

Men med vedtagelsen af verdensmålene kan man nu have et begrundet håb om, at efterspørgslen efter netop de ting og løsninger, som danske virksomheder laver og leverer, vil øges og blive den nye varige standard.

Kommer markedet til at se sådan ud i fremtiden, vil det selvfølgelig tiltrække nye aktører, og konkurrencen vil blive endnu hårdere. Så dansk erhvervsliv kommer ikke sovende til den nye omsætning.

Men virksomhederne står stærkt, og fra Fondens side vil vi fortsat arbejde på, at virksomhedernes konkurrenceevne fremmes. Ikke med fokus på ét bestemt verdensmål, én bestemt branche eller ét bestemt geografisk område. Men på at virksomhederne gennem forandring, internationale partnerskaber og ny teknologi får mest muligt ud af de muligheder, som verdensmålene har åbnet op for. Og dermed også bidrager mest muligt til at indfri dem.

Forrige artikel SF'er: Tørnæs er hyklerisk i kritik af Trump SF'er: Tørnæs er hyklerisk i kritik af Trump Næste artikel DI: Vi skal skabe millioner af jobs til verdens største unge-generation DI: Vi skal skabe millioner af jobs til verdens største unge-generation