Nordea: Ansvarlige investeringer er øretævernes holdeplads

DEBAT: Man løber en alvorlig risiko for at blive kaldt hyklerisk, når det kommer til etiske investeringer. Nogen synes, at vi går for langt, andre for kort, skriver Eric Pedersen, direktør for Nordea Invest.

Eric Pedersen
Direktør for Nordea Invest

De seneste 10-15 år har vi set en fantastisk udvikling i vores kunders vilje til at tage ansvar for, hvordan deres penge investeres. Beløbet, der globalt investeres etisk, ansvarligt og bæredygtigt, stiger stadig med lynets hast - fra 115 billioner kroner i 2014 til 144 billioner kroner i 2016. En billion er det samme som 1000 milliarder, og Danmarks BNP er lige under 2000 milliarder kroner, så det er store tal, vi taler om.

Selve terminologien, der anvendes, har også ændret sig. Førhen ville visse investorer gerne anbringe deres midler ”etisk rigtigt”. Især uden for Danmark havde eksempelvis store kirkefonde et religiøst udgangspunkt og styrede derfor uden om alt, hvad der kunne lugte af alkohol, spil og pornografi.

Men siden introduktionen af FN’s Principper for Ansvarlig Investering (United Nations Principles for Responsible Investment eller UNPRI) i 2006 er fokus rykket til ”ansvarlighed” – og ikke ”bare” etik. Og mange flere investorer - fra pensionskasser og investeringsforeninger til den norske oliefond og mindre private investorer - er kommet med.

”Ansvarlige Investeringer” dækker over, at investorerne tager hensyn til de såkaldte ESG-faktorer - ESG står for Environmental, Social and Governance.

E’et indebærer, at man som investor skal interessere sig for, hvordan en virksomhed påvirker miljøet. S’et vedrører, hvordan virksomheden agerer i forhold til sine medarbejdere, sine kunder og det lokalsamfund, den opererer i. Og endelig handler G’et om, hvordan virksomheden styres, og hvor meget indsigt og indflydelse mindretalsaktionærer og andre interessenter har.

Klyngebomber, landminer og atomvåben
Når man breder kriterierne ud på denne måde, er det klart, at man ikke blindt kan ekskludere alle virksomheder, der på et eller andet tidspunkt sættes spørgsmålstegn ved. I stedet arbejder vi med ”engagement”, altså aktivt ejerskab.

Her forsøger vi at påvirke virksomhederne i den rigtige retning ved at tage kontroversielle emner op med dem og bede dem om at arbejde i en mere ansvarlig retning. Vil de ikke det, kan der blive tale om eksklusion.  

Når det er sagt, er der selvfølgelig stadig ting, der er nultolerance overfor, hvis man vil kalde sig ansvarlig: Klyngebomber, landminer og – for Nordea Invests vedkommende – atomvåben og meget kultunge virksomheder.

Det er her, man løber en alvorlig risiko for at blive kaldt hyklerisk. For hvad nu, hvis man giver lige lidt længere snor end andre, før man skrider til handling? Og hvad nu, hvis man af ressourcemæssige årsager ikke samtidig får taget fat i alle de virksomheder, der har lignende udfordringer? Eller når der er områder, som der er meget delte meninger om?

Tobak er oplagt her, men eksklusionen af atomvåben er faktisk også mere kontroversiel, end man skulle tro. Den betyder nemlig, at Nordea Invest ikke kan investere i Boeing, fordi flyfabrikken har atomvåbenrelaterede kontrakter.

Men vi flyver jo alle uden videre på ferie i en Boeing 747 - og bør vi måske ikke takke det amerikanske atomvåbenprogram for freden under den kolde krig? Og så en rigtig svær én: Hvad gør man, når der er noget, der på overfladen er foregået lige efter bogen, men som man alligevel ikke har det helt godt med?

Et godt eksempel på dét er virksomhederne bag olieledningen ved Standing Rock i USA, som Nordea Invest tidligere i år trak sig ud af. Her var alle de officielle tilladelser – og en domstolskendelse – på plads. Alligevel valgte vi - på baggrund af en undersøgelse vi selv foretog på stedet - at vi ikke ville støtte projektet. Det har vi fået både ris og ros for.

Så her står vi (sammen med tusindvis af andre investorer) på øretævernes holdeplads: Der vil altid være nogen, der synes, vi går for langt. Og andre, der synes, vi ikke reagerer hurtigt nok.

Nogle, der kalder os hellige, og andre, der mener, at vi prøver at krybe udenom. Men vi står her gerne, for vi mener, at vi skylder vores medlemmer at prøve, så godt vi kan. Fordi vi tror, at det på sigt giver de bedste afkast, og fordi vi som investor har stor indflydelse på, hvilken verden vi efterlader til vores børn.

Forrige artikel DI: Bæredygtighed må ikke være en ulempe for danske virksomheder DI: Bæredygtighed må ikke være en ulempe for danske virksomheder Næste artikel Mellemfolkeligt Samvirke: Vi kan ikke nøjes med tillid, Danske Bank Mellemfolkeligt Samvirke: Vi kan ikke nøjes med tillid, Danske Bank