Regeringen vil håndplukke nye kvoteflygtninge

GENBOSÆTNING: Regeringen vil sikre, at de kvoteflygtninge, som skal til Danmark, har den rette alder, motivation og uddannelse. Det såkaldte integrationspotentiale blev ellers droppet af en S-minister i 2014. EL undrer sig. 

Udsatte flygtninges akutte behov for hjælp og beskyttelse fra konflikter i verdens brændpunkter, bliver ikke de eneste kriterier, når Danmark igen vil modtage kvoteflygtninge allerede fra i år.

Kvoteflygtningenes chancer for at blive integrereret i det danske samfund bliver også et afgørende kriterium for, om de får lov til at komme til Danmark eller ej.

"Kriteriet om, at der skal lægges vægt på udlændingenes mulighed for at slå rod i Danmark og få glæde af opholdstilladelsen (integrationspotentialekriteriet) ved udvælgelsen af kvoteflygtninge, følger uændret af lovgivningen og skal dermed indgå ved udvælgelsen, medmindre særlige grunde taler derimod," skriver ministeriet i en mail til Altinget.

Login