Udlændingestyrelsen: Derfor mister somaliske flygtninge opholdstilladelsen

REPLIK: Inddragelsen af et antal af somaliske flygtninges opholdstilladelse i Danmark følger en lovændring fra 2015, som blev fremlagt af SR-regeringen. Og inddragelserne er foretaget ud fra en vurdering af sikkerhedssituationen i Somalia, skriver Anders Dorph, vicedirektør i Udlændingestyrelsen.

Af Anders Dorph
Vicedirektør, Udlændingestyrelsen

Journalist Knud Vilby skriver 31. oktober om myndighedernes inddragelse af et antal somalieres opholdstilladelser. Artiklen har medført en række læserkommentarer, som viser, at artiklen har skabt misforståelser om, hvorfor og med hvilken ret myndighederne inddrager. Lad mig kort afklare.

Inddragelse af tilladelser følger lovændring 
Inddragelse af tilladelser for somaliere følger direkte af en lovændring i februar 2015, fremlagt af den daværende regering og vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Loven skiller de flygtninge ud, som alene har fået ophold på grund af de generelle forhold i hjemlandet. I modsætning til tidligere kan deres opholdstilladelse herefter inddrages, selvom sikkerhedssituationen er alvorlig.

Det fremgår blandt andet af bemærkningerne til loven, at der kan ske inddragelse efter forbedring af de generelle forhold i hjemlandet, "uanset at forholdene − trods forbedringerne − fortsat er alvorlige og må betegnes som skrøbelige og uforudsigelige".

Bemærkningerne præciserer, at vilkårene for inddragelse i Flygtningekonventionen er mere restriktive end vilkårene i den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og flygtninge med ophold efter den sidstnævnte nyder derfor ikke den samme beskyttelse mod inddragelse.

Det har de imidlertid gjort efter dansk praksis indtil da, men her – anføres det i bemærkningerne – præciserer lovændringen gældende ret, og den hidtidige praksis med at sidestille de to grupper flygtninge ophører.

Situationen i Somalia er ændret
Når Folketinget vedtager en sådan lovændring, skal myndighederne naturligvis følge den. Og for så vidt angår Somalia, havde der på daværende tidspunkt været en udvikling i sikkerhedssituationen.

I 2011 traf Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en dom, hvoraf det fremgik, at situationen i Somalia var så alvorlig, at "den blotte tilstedeværelse" for enhver borger udgjorde en risiko, som berettiger til asyl.

Siden 2013 har domstolen dog i to domme vurderet, at denne grad af risiko ikke længere er til stede. Samme vurdering har Flygtningenævnet. Og de mange rapporter om Somalia understøtter domstol og nævn, herunder Dansk Flygtningehjælps og Udlændingestyrelsens rapport: Situationen er alvorlig i Somalia, men har ikke som i 2011 en karakter, der i sig selv berettiger til fortsat asyl.

Der er foretaget en konkret og individuel vurdering  
Efter lovændringen fulgte Udlændingestyrelsen op på den udvikling. Efter en række konkrete prøvesager i Flygtningenævnet vurderede Udlændingestyrelsen i september 2016, at der i relation til de nye vilkår for inddragelse var et solidt fundament for at indlede en undersøgelse af herboende somaliske flygtninges opholdsgrundlag.

Vi har som i alle andre sager foretaget en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag vedrørende de forhold, der kan tale imod en inddragelse, og en række sårbare grupper blev undtaget.

Per 30. september 2018 har cirka 62 procent af de somaliske flygtninge mistet opholdstilladelsen, mens cirka 38 procent har bevaret den. Generelt er der sket inddragelse for somaliere med relativt få års ophold i Danmark.

Forrige artikel Messerschmidt: Menneskerettigheder indskrænker danskernes frihed Messerschmidt: Menneskerettigheder indskrænker danskernes frihed Næste artikel Lektor i folkeret: Flygtningekonventionen er ikke mere forældet end grundloven Lektor i folkeret: Flygtningekonventionen er ikke mere forældet end grundloven
 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Vi mangler lidt klar tale her

  Tak for redegørelsen, herunder at det var SR-regeringens der med sin sidste korrektion i 2015 har lagt lovgrundlaget for at cirka 62 % af de somaliske flygtninge har mistet opholdstilladelsen, mens cirka 38 % har bevaret den.

  Men her kunne det nok have været på sin plads at sætte absolutte tal på sagen, da det jo er vanskeligt at vurdere betydningen alene ud fra en %-angivelse.

  Men det er jo som vanligt: Der gøres fra officielt hold meget for at kamuflere de konkrete problemer og forhold med indvandring af forskellig slags, medens enhver succes tales op.

  Bevares: Naturligvis i "den bedste mening," men vejen til Helvedet er som bekendt brolagt med gode fortsætter.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "som blev fremlagt af SR-regeringen. "

  Useriøst blåbot indlæg at beskylde rød blok for dette.

  Derudover blev dette forslag bakket up af især borgerlige partier?

  Derudover Kan Danmark ikke tage flere indvandrer nu. De må ud af landet alle nu..
  Danmark for Danskere. Vi kan ikke tage flere fremmede nu. De har fuldstændigt overtaget Dansk kultur og arbejdspladser nu. Og må ud af landet alle.

  Danmark for Danskere..

  Venter stadig spændt på det socialistiske parti der vil totalt overtage magten i Danmark, via en sådan politik? Får min første stemme..

  Ø har naturligvis allerede landets strammeste indvandringspolitik, via at være imod Dansk løndumpning fra EU. Man det er ikke nok. Deres opbakning til flygtninge mv. fra alverdens hjørner, ødelægger fuldstændig DK, Dansk kultur, og Danskers muligheder for arbejde og fremtid.

  Vi må have et nyt socialistisk parti på banen, som har landets første reeele stramme indvandringspolitik. Man må vist selv starte det?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Lisbeth Sørensen

  - måske De skulle prøve at udtrykke deres holdninger uden den uheldige kobling imellem det NATIONALE og det SOCIALISTISKE ??

  Det giver faktisk nogle uhyggelige associationer til det politiske parti der med udgangspunkt i Tyskland i 1920-erne på kun 12 år fra 1933 til 1945 med vold og død fik ødelagt det meste af Europa.

 • Anmeld

  S.Andersen

  Hvorfor?

  Hvorfor ikke fratage alle 100 % somalieres opholdstilladelse? Hvad berettiger en somaliers ophold her i Danmark? Bidrager de mange somalier egentligt med noget positivt til samfundet?

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Bertel

  De er formentlig jøde?

  Disse ikke ægtedanskere kommer altid med deres bidrag for flere løndumpere og velfærdsforringere fra alle verdens hjørner?

  Skammer sig vel over deres mellemøstlige fremkomst? :)

  Ok. De fleste jøder i dag, er faktisk europæer. Og slet ikke jøder..

  Din opbakning til fri indvandring er skammeligt, i dets had mod det Danske folk.

  Hvilket land er du fra igen?

 • Anmeld

  Else Marie Rørmand Jensen.

  Svar fra dybet

  Lisbeth Sørensen. Er du en troll. Det er sjældent at læse så harske svar i debatter.

Caritas udpeger ny generalsekretær

Caritas udpeger ny generalsekretær

NAVNE: En enig bestyrelse har peget på Maria Krabbe Hammershøy som ny generalsekretær for den den katolske kirkes humanitære hjælpeorganisation, Caritas Danmark.