UNDP i Norden: Nye digitale værktøjer er vigtige i arbejdet med verdensmålene

DEBAT: Når regeringen præsenterer sin nye handlingsplan for arbejdet med FN’s verdensmål, er det helt centralt, at der er fokus på, hvordan vi kan bidrage til verdensmålsfremmende digitale løsninger, skriver Camilla Brückner

Af Camilla Brückner
Direktør, UNDP's nordiske kontor

“Pandemien kan være en indgang til at åbne vores øjne for nye muligheder for opnåelsen af FN’s verdensmål”, sagde Finansminister, Nicolai Wammen, til Berlingske i forbindelse med regeringens forestående arbejde med at udvikle en ny handlingsplan for opnåelsen af FN’s verdensmål.

Det har finansministeren ret i – især når det kommer til udviklingslandene, hvor Covid19 har ramt særligt hårdt. To ud af tre COVID-19-dødsfald sker i udviklingslande, og op mod 100 millioner forventes at blive skubbet ud i ekstrem fattigdom.

For første gang siden 1990, hvor UNDP udviklede konceptet ‘menneskelig udvikling’, er netop den menneskelige udvikling på vej tilbage.

Men trods de dystre prognoser, opstår der i mange lande ny opfindsomhed og innovative løsninger som en reaktion på pandemien; Virtuelle domstole til at sikre rettidig behandling af civil - og straffesager i Pakistan, digitale løsninger, der gør lokale myndigheder i Nepal i stand til at monitorere karantænedata og 4.000 læger, der i Bangladesh er blevet uddannede til at levere telemedicinske tjenester gennem en national hotline, der har betjent over 350.000 patienter.

For bare at nævne nogle af de digitale projekter UNDP har støttet siden Covid19 brød ud.

Digitalisering til gavn for verdensmålene
Milliarder af mennesker verden over har under Covid19 brugt digitale værktøjer til at arbejde, socialisere og levere livsnødvendige sundhedsydelser. Og digitale løsninger kan ifølge en ny rapport fra FN's generalsekretærs 'Task Force on Digital Finance’ også give enorme muligheder for finansieringen som skal sikre opfyldelsen af verdensmålene.

Når regeringen præsenterer sin nye handlingsplan for arbejdet med FN’s verdensmål, er det derfor helt centralt, at der er fokus på, hvordan vi kan bidrage til verdensmålsfremmende digitale løsninger. Derudover er det selvsagt også vigtigt, at Danmark fortsat – og gerne i endnu højere grad – opretholder et internationalt engagement.

Ved at bidrage til beskyttelse af sårbare mennesker og fremme af retsstatsprincipper, menneskerettigheder og ligestilling i udviklingslandene, kan vi skabe gode vilkår for opnåelsen af 2030-dagsordenen. Derfor er det vigtigt, at Danmark med finansloven for for 2021 fastholder og optrapper sit internationale engagement i opfyldelsen af verdensmålene.

Dansk udviklingsbistand bidrager nemlig ikke kun til at reducere sult, fattigdom og irregulær migration, men kan også øge muligheden for handel og velstand til gavn for både udviklingslande og udviklede lande som Danmark, der i vid udstrækning besidder førnævnte teknologiske og digitale løsninger.

Står det til UNDP må en ny handlingsplan for FN’s verdensmål derfor være ambitiøs og ikke mindst stærkt fokuseret på, hvordan vi internationalt og i løftet flok kan komme ud på den anden side af pandemien stærkere og med en bæredygtig fremtid foran os.

Forrige artikel 15 ngo'er til regeringen: Klimakrisen kan ikke løses uden menneskerettighederne 15 ngo'er til regeringen: Klimakrisen kan ikke løses uden menneskerettighederne Næste artikel Nye Borgerlige: Verdensmål på skoleskemaet er venstreorienteret indoktrinering Nye Borgerlige: Verdensmål på skoleskemaet er venstreorienteret indoktrinering