Altinget lancerer ældrestafet: Kan vi disrupte os til bedre ældrevelfærd?

STAFET: Den demografiske udvikling presser ældrevelfærden og stiller højere krav til nytænkning. Nu giver aktører eksempler på nye eller utraditionelle metoder, som kan hæve kvaliteten i ældreplejen.

Ældreområdet er præget af store udfordringer.

Den demografiske udvikling sætter ældrevelfærden under pres og stiller stadig højere krav til politisk prioritering og nytænkning.

Altinget Ældre beder aktørerne selv udpege eksempler på, at de med nye eller utraditionelle metoder kan hæve kvaliteten i ældreplejen.

Login