Ny debat: Er frit valg en fordel eller hæmsko for kvaliteten af ældreplejen?

TEMADEBAT: Skaber fritvalgsordningen bedre eller dårligere service i hjemmeplejen og på plejehjem? Altinget Ældre spørger i en ny debatrække, om tiden er inde til et opgør med det frie valg.

Siden 2003 har ældre frit kunnet vælge mellem en kommunal eller privat udbyder af plejeboliger og hjemmehjælp.

Lige så længe har fritvalgsordningen udgjort en politisk kampplads mellem rød og blå blok, og aktuelt udfordres den også af den socialdemokratiske regering. 

Regeringen og støttepartierne giver det frie valg skylden for en del af det ”minuttyranni” og bureaukrati i hjemmeplejen, som de har en ambition om at komme til livs.

Login