Selveje Danmark før ældretopmødet: Vi skal ikke kun mødes i krisetider

DEBAT: Der er behov for et ældreforum, hvor aktørerne kan få en bedre forståelse for hinanden og drøfte udfordringer. Det vil give et konstant fokus på fremtidens ældrepleje, mener Selveje Danmark.

Af Jon Krog
Branchedirektør, Selveje Danmark 

Hvis man skal fremhæve noget positivt ved krisetider, er det, at de kan bringe personer, organisationer og ideer sammen.

Henover sommeren har vi været vidner til forfærdelige historier om ældre, der ikke fik den menneskelige omsorg og behandling, som de har ret til. Alle har været enige om, at det ikke bør ske, at det ikke skal gentage sig, at noget skal ændres. Derfor har sundheds-og ældreminister Magnus Heunicke (S) indkaldt til et topmøde om fremtidens ældrepleje.

Debatten blandt aktørerne har indtil nu indeholdt alt fra rekruttering, praktik, til lukning af plejehjem. Men hvorfor skal vi først så langt ud, så idéerne både bliver tidsmæssigt og økonomisk ressourcekrævende, før vi agerer?

Vi bør sætte ind langt tidligere, når udfordringerne er mindre, og vi derfor hurtigere kan handle. Og hvordan gør vi så det? Vi skal lade være med kun at mødes i krisetider.

Vi skal mødes jævnligt på tværs af ældreområdet. Både for at få forståelse for og til hinanden, men også for, at vi lettere kan tage en konstruktiv dialog, når det bliver svært. Der findes i dag intet ældreforum, der samler aktørerne på tværs. Det bør vi have, og Selveje Danmark har inviteret til det første indledende møde.

Forum skal løbende fremme forståelse
I ældreforummet skal det være muligt frit at kunne drøfte udfordringer, muligheder og ideer med hinanden. Finde samarbejdspartnere og i fællesskab løse de udfordringer, som, vi ved, hele tiden dukker op.

For eksempel når nye lovgivninger eller systemer skal implementeres, nye opgaver skal varetages eller bare, når hverdagen udfordrer. Så kan det drøftes i et ældreforum, hvor man ikke bliver udskammet, men hvor der er samarbejdspartnere, der også ønsker det bedste for borgeren og som måske lige har de input, som man har brug for. Vi kommer længst med dialog med hinanden fremfor at pege fingre, når noget går galt.

Selveje Danmark har lagt op til, at ældreforummet skal være med til at definere indholdet og deltagerne på møderne. Men Selveje Danmarks input til en dialog om fremtidens ældrepleje vil primært være følgende.

Arbejdsdeling: Har vi organiseret ældreområdet godt nok? Vi bliver nødt til at tage en dialog om, hvordan vi organiserer arbejdsdelingen vedrørende visitation, drift og tilsyn.

Økonomi: Vi kommer ikke udenom, at udfordringerne i ældreplejen også handler om ressourcer. For Selveje Danmark handler det i høj grad af gennemsigtighed og tilgængelighed. Hvorfor er det for eksempel kun kommunerne, der kan søge puljen på 245 millioner kroner til styrket omsorg og nærvær i ældreplejen? Vi er sikre på, at mange selvejende ville have meget at byde på netop i forhold i nærhed og omsorg.

Boliger: Hvordan sikrer vi ordentlige boliger til de mange ældre, der har/får et øget plejebehov? Både for dem, der bor alene og par. Alt for mange ægtepar skilles ad, og det kan have stor betydning for graden af ensomhed og deres helbredstilstand. Kunne man ændre boligens type efter behov, så boligen både kan fungere som ældrebolig og plejebolig?

Involvering af pårørende og civilsamfund: Vi kan have stor glæde og gavn af både pårørende og civilsamfund, men hvordan inddrager vi dem bedst? Selveje Danmark har erfaringer med pårørende i bestyrelser og pårørenderåd og frivillige på plejehjem. Den viden deler vi gerne med alle interesserede i et ældreforum eller på et topmøde.

Forrige artikel Ældre Sagen: Topmøde skal føre til totalopgør med ældreplejens indretning Ældre Sagen: Topmøde skal føre til totalopgør med ældreplejens indretning Næste artikel Dansk Sygeplejeråd til Ældre Sagen: Ældrepleje er ikke noget, man bare kan Dansk Sygeplejeråd til Ældre Sagen: Ældrepleje er ikke noget, man bare kan
Nyt ældretopmøde i 2021

Nyt ældretopmøde i 2021

TOPMØDE: Sundheds-og Ældreministeriet bekræfter, at efterårets ældretopmøde skal følges op af nyt topmøde. Nye initiativer skal i første omgang rulles ud i de tre kommuner, som regeringen lægger op til at give fuld frihed på ældreområdet.