3F: Lønmodtagerne skal på bordet til finanslovsforhandlingerne

DEBAT: Vi oplever dagligt, at det danske arbejdsmarked trues fra bunden af folk, der vil underminerer det. Derfor skal regeringen slå ring om overenskomster og en løn og dagpenge, man kan leve af til de kommende forhandlinger, skriver 3F's formand.

Af Per Christensen
Formand for 3F

Finanslovsforhandlingerne kører nu på benzindampene og derfor lige en sidste appel fra lønmodtagerne: I den offentlige debat har det længe stået klart, at der bliver tale om et løft af vores fællesskab.

Det er positivt. Men det er ikke kun normeringer i daginstitutioner, der truer vores velfærd.

I 3F har vi to klokkeklare ønsker til finansloven; ønsker, som holder hånden under den danske arbejdsmarkedsmodel og dermed er med til at sikre, at vi i det hele taget kan tale om at skrue op for omsorg, sundhed og skole.

Plattenslagere underminerer arbejdsmarkedet
Vi oplever dagligt, at det danske arbejdsmarked trues fra bunden. Plattenslagere har nu igennem nogle år indtaget dele af det danske arbejdsmarked med lønninger, der ligger langt under danske overenskomster, og med systematisk skattesvindel og horrible arbejdsmiljøforhold.

Det skal stoppes.

Det underminerer det stærke danske arbejdsmarked, som sikrer, at alle kan leve af deres løn. Det udhuler også vores velfærd, fordi der snydes med skat.

Derfor skal der sættes ind med yderligere kontrol med, at der ikke sker social dumping.

Det kan faktisk ikke betale sig at lade være. En typisk skattemedarbejder, der beskæftiger sig med skattekontrol på det her område, kan faktisk løbe 2,5-3 millioner kroner hjem.

Eller mere kontant: Han eller hendes arbejde kan finansiere fire til fem pædagoger.

Lad os investere i arbejdsmarkedsmodellen
Vi har også brug for at stille skarpt på vores dagpengesystem. Værdien af dagpengene udhules i de her år, og det særlige opholdskrav vil i fremtiden afholde en del fra at melde sig ind i en a-kasse.

Det svækker vores unikke flexicurity-model. Den model, som hele verden misunder os, og som til syvende og sidst er afgørende for finansieringen af vores velfærd.

Mit håb er, at disse temaer også når frem på forhandlingsbordet. Ikke mindst, fordi de skaber værdi og sikrer vores velfærd. Vi kan ikke trække finansieringen af yderligere velfærd op af en hat.

Vi får ikke et stærkere fællesskab, uden at vi forholder os til, hvordan pengene skal tilvejebringes.

Mit budskab er: Lad os investere i vores unikke arbejdsmarkedsmodel ved at slå ring om overenskomster og en løn og dagpenge, man kan leve af.

Det er med til at sikre og finansiere vores fællesskab.

Forrige artikel Forbundsformand: Det kræver politisk vilje at sikre folk en værdig alderdom Forbundsformand: Det kræver politisk vilje at sikre folk en værdig alderdom Næste artikel Danske A-kasser: Politikerne har mistet respekten for flexicuritymodellen Danske A-kasser: Politikerne har mistet respekten for flexicuritymodellen
Ny aftale hæver loftet for lønkompensation

Ny aftale hæver loftet for lønkompensation

CORONA: Virksomheder kan nu få dækket op mod 30.000 kroner månedligt per fuldtidsansat, hvis de vælger at gøre brug af den midlertidige lønkompensationsordning, som regeringen har forhandlet på plads med arbejdsmarkedets parter.